TÜRK SAĞLIK-SEN: MEMURLAR SINAV MAĞDURU

Türk Sağlık-Sen görevde yükselme eğitimi ile ilgili yaşanan sorunların çözümü için Sağlık Bakanlığı’na iki başvuru yaptı.

TÜRK SAĞLIK-SEN: MEMURLAR SINAV MAĞDURU
Sağlık Bakanlığı’nın görevde yükselme sınavı için yapılacak eğitime ortaokul mezunlarını almaması ve disiplin cezası alanlar ile daha önce sınava veya eğitime başvurusu kabul edilmesine rağmen katılmayanlardan puan düşürülmesi mağduriyet yarattı. Türk Sağlık-Sen görevde yükselme eğitimi ile ilgili yaşanan sorunların çözümü için Sağlık Bakanlığı’na iki başvuru yaptı.

Türk Sağlık-Sen’den yapılan açıklamada memurların sınav mağduru olduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı’nın görevde yükselme sınavı için yapılacak eğitime ortaokul mezunlarını almamasının ve disiplin cezası alanlar ile daha önce sınava veya eğitime başvurusu kabul edilmesine rağmen katılmayanlardan puan düşürülmesinin mağduriyet yarattığına dikkat çekilen açıklamada, birinci başvuruda görevde yükselme eğitimi için dikkate alınan puan hesaplamasında daha önce Danıştay tarafından iptal edilen disiplin cezaları nedeniyle ve daha önce mazeretsiz olarak görevde yükselme eğitimine veya sınavına katılmayanlardan puan düşülmesi ile ilgili hükümlerin yer aldığı hatırlatıldı.

-“DANIŞTAY’IN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINA AYKIRI”-

Türk Sağlık-Sen tarafından söz konusu hükümlerin uygulanması halinde yapılacak değerlendirmenin Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına aykırı olacağı belirtildi. Bu nedenle yürütmesi durdurulan hükümlerin personel değerlendirmesinde göz önüne alınmaması istendi. Yaşanılacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi talep edildi.

-“GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ İÇİN YAPILAN BAŞVURULAR REDDEDİLDİ”-

Türk Sağlık-Sen tarafından yapılan ikinci başvuruda ise 18 Nisan 1999 tarihinde görevde bulunan ortaokul mezunu personelin görevde yükselme eğitimi için yaptıkları başvuruların reddedildiğine dikkat çekildi. 18 Nisan 1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte “Kurumlar, özel yönetmelikleriyle bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan personeli bakımından, 5'nci madde ile öngörülen öğrenim düzeyinin altında bir öğrenim düzeyi belirleyebilirler” hükmünün olduğu belirtildi.

-"ORTAOKUL MEZUNLARININ BAŞVURULARININ REDDEDİLMESİ YÖNETMELİKLERE AYKIRI"-

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde Ortaokul mezunlarının Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf ve Şoför kadrolarına atanabileceği hükmüne yer verildiği hatırlatıldı. Bu nedenle 18 Nisan 1999 yılında görevde olan Ortaokul mezunu çalışanların başvurularının reddedilmesinin yönetmeliklere aykırı olduğu vurgulandı. Uygulamada birlik sağlanması yönündeki temel ilke göz önüne alınarak yaşanan mevcut sıkıntıların giderilmesi istendi. Başvuruların kabul edilerek bakanlık teşkilatına duyurulması talep edildiGüncelleme Tarihi: 05 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER