Uzmanlık derneklerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Uzmanlık derneklerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Hekim göçünün artmasından endişeliyiz

Uzmanlık derneklerinden Sağlık Bakanlığı'na çağrı

46 uzmanlık derneği, Sağlık Bakanlığı'nın ekim ayında yayımlanan ve hekimlerin serbest çalışmasını kısıtlayan yönetmelik değişikliğinin iptal edilmesini istedi. Uzmanlık dernekleri, yönetmelik geri çekilmezse çok sayıda doktorun yurt dışına çalışmaya gitmesinden endişe duyduklarını aktardı.

Sağlık Bakanlığı'nın serbest çalışan hekimlere yönelik 6 Ekim 2022 tarihinde yaptığı düzenlemeye karşı bir yandan dava üstüne dava açılırken diğer yandan meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri, hekim tepkileri sürüyor.

Bakanlık bu yönetmelikle, serbest çalışmayı tercih eden hekimlerin istedikleri hastanede ameliyat yapmalarının, hasta yatırmalarının önünü kesiyor. Hastaların da hekim seçme özgürlüğünü engelliyor.

YÖNETMELİK ENGEL ÜSTÜNE ENGEL KOYUYOR

Resmi Gazete'de 6 Ekim 2022'de yayımlanan, 31965 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik'in Ek 5. Maddesinin 1. Fıkrası, (ı) bendinde ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik'in 12. fıkrası şu şekilde değiştirilmişti:

"Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ve ilgili branşta boş uzman hekim kadrosu olması halinde tıp merkezlerinde yapabilirler.

Tıp merkezlerinin boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15'ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilir.

Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekim ile sözleşme imzalanamaz."

DOKTORLARIN EMEKLERİNİ UCUZLATACAK

Diken'den Mesude Erşan'ın haberine göre, bu düzenlemenin pratikteki anlamı, 4 bini İstanbul'da olmak üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500'ü hastanelerle sözleşme imzalayabilecek. Geride kalanlar ya sadece hasta muayene edecek, ya da hastane gerektiren herhangi bir işlem ya da yatış olmayacak.

Zincir hastanelerin sayısı her geçen gün artıyor. Büyük yatırımlarla açılan hastanelerde, bazı branşlarda hekim bulmakta güçlük çekiyorlar. Bulduklarıyla da acımasız sözleşmeler imzalıyorlar.

Nitekim hekimler düzenlemenin emeklerini ucuzlatarak, büyük zincir özel hastanelere yarayacağını söylüyor. Muayenehane hekimlerinin ameliyatları, doğumları yaptığı daha küçük hastaneler ise zor durumda kalacak. Yüksek ihtimal, zincir hastaneler tarafından satın alınıp, yutulacaklar.

"YURT DIŞINA HEKİM GÖÇÜNÜ ARTIRIR"

12 Kasım 2022 tarihinde Ankara Sheraton Otel'de uzmanlık dernekleri zirvesi düzenlendi. Zirvede bir araya gelen dernekler, bugün (22 Kasım 2022 Salı günü) yayınladıkları ortak deklarasyonda, düzenlemenin anayasaya, kanunlara ve hukukun temel ilkelerine aykırı olduğunu söylediler.

Düzenlemenin hekimlerin yurt dışına göçünü artıracağının belirtildiği deklarasyonda şu görüşler yer aldı:

  • Bu düzenleme ile hekimlerin bağımsız ve özgürce serbest çalışma hakları ellerinden alınmıştır.
  • Serbest çalışan hekimler ürettikleri sağlık hizmeti, yarattıkları istihdam ve ödedikleri vergilerle kamu yararına çalışmaktadırlar.
  • Serbest hekimlerin tüm faaliyetleri gerek İl Sağlık Müdürlükleri gerekse Defterdarlıklar tarafından yakından izlenmekte ve denetlenmektedir.
  • Hastaların, istedikleri hekimi ve sağlık kuruluşunu seçme ve burada tedavi olabilme hakları ellerinden alınmıştır.

"SAĞLIK TURİZMİ ZARAR GÖRÜR"

  • Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir özenle yetiştirmiş olduğu nitelikli insan gücü devre dışı bırakılmıştır.
  • Ülkemiz bu nitelikli sağlık iş gücü sayesinde bulunduğu coğrafyada ve dünyada sağlık üssü haline gelmiştir. Sağlık turizminden ciddi gelirler elde edilmektedir. Bu yönetmelikle sağlık turizmi zarar görecektir.
  • Sağlık alanında yaşanan nitelikli iş gücü göçü daha da artacaktır.
  • Bu yönetmelik ile serbest hekimlerle çalışmaları kısıtlanan küçük ve orta ölçekli özel hastaneler de kendilerini idame ettiremeyecekler ve özel sağlık hizmetleri zincir hastanelerin tekelinde kalacaktır.

Deklarasyonu imzalayan kurum ve dernekler şunlar:

1) Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği
2) Acil ve Travmatoloji
3) Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Derneği
4) Cerrahi Onkoloji Derneği
5) El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
6) Endokrin Cerrahisi Derneği
7) Endokrinolojide Diyalog Derneği
8) Fıtık Derneği
9) Kontinans Derneği
10) Muayenehaneler Derneği
11) Pediatrik Üroloji Derneği
12) Türk Algoloji Derneği
13) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
14) Türk Cerrahi Derneği
15) Türk Dermatoloji Derneği
16) Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği
17) Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
18) Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
19) Türk Kulak Burun Boğaz Derneği
20) Türk Nöroşirürji Derneği
21) Türk Oftalmoloji Derneği
22) Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
23) Türk Ostomi Derneği
24) Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
25) Türk Psikiyatri Derneği
26) Türk Radyoloji Derneği
27) Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
28) Türk Üroloji Derneği
29) Türk Üroonkoloji Derneği
30) Türk Yoğun Bakım Derneği
31) Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
32) Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
33) Türkiye Maternal Fetal Tıp-Perinatoloji Derneği
34) Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu
35) Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
36) Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
37) Türk Nöroloji Derneği
38) İşyeri Hekimleri Derneği
39) Palyatif Bakım Derneği
40) Rejyonel Anestezi Derneği
41) Kepan Derneği
42) Nütrisyon ve Obezite Derneği
43) Resüsitasyon Derneği
44) Türk Pediatri Kurumu
45) Kalça Diz Artroplasti Derneği
46) Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

KARAR GAZETESİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER