Sayın Bakanımızdan Bekliyoruz

Bilindiği üzere, 15 Ağustos 2014 itibarıyla, iktidara yakın bir sendika, birkaç vakıf, ve derneği de yanına alarak iktidar partisinin ilçe örgütleri ve İlçe milli Eğitim müdürlükleriyle birlikte yaptıkları ortak bir çalışma sonucu, 16 bin okul yöneticisinin yarısı, 75 puanın altında puanla değerlendirilerek yöneticilik görevinden alınmıştı.

Uygulama her yıl yapılmak suretiyle kurum yöneticiliklerinde iktidarın onay vermediği hiç bir kimse atanamaz olmuştu.

Bu uygulamanın üzerinden geçen dört buçuk yıl içinde, hakkını hukuk yoluyla geri almak isteyenlerin, her seferinde değiştirilen yönetmelikle önü kesilmişti.

Hukuk yolunun işe yaramadığını görünce, 2014 yılında yönetim tarafından görevden alınmış olanlardan, yönetici olarak görevlerine devam etmek isteyenlerin büyük bir çoğunluğu, daha sonraki dönemlerde sendika değiştirmek, siyasi destek bulmak suretiyle yeniden yöneticilik görevine geri dönmüştü.

Adil bir yönetici atama yönetmeliği çıkmayacağına kanaat getirenlerin bir kısmı emekli olmuş, çok az bir kısmı ise başkalarının bahşedeceği koltuğa oturmaktansa öğretmenlik mesleğini sürdürmeyi tercih etmişti.

Son cümlede tanımladığımız öğretmenler, çok sevdikleri ve başarılı oldukları yöneticilik görevinin kendileri için artık hayal olduğunu, adil bir yönetici atama yönetmeliğinin artık çıkmayacağını düşündüklerinden, birilerine kul köle olmaktansa öğretmenlik görevlerine sarılmış, yönetici olarak atanırız beklentisinden uzaklaşmışlardı.

Ta ki yeni Milli Eğitim Bakanı atanıncaya kadar.

Yeni Milli Eğitim Bakanının, Biz ilişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın istiyoruz.”sözleriyle bir umut doğmuştu, hakkıyla bir yönetim basamağına atanmak isteyenler gönüllerine.

Ancak Sayın Bakanın göreve başlamasından kısa bir süre önce 21 Haziran 2018 tarih ve 30455 sayılı Resmi Gazete’de yeni bir “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği” yayımlanmıştı.

Ve bu yönetmeliğe adeta gizler gibi bir madde eklenmişti.

Yönetmeliğin, “Tanımlar” başlığı altındaki 4. Maddesinin (f) fıkrasında: “İlk defa görevlendirme” tanımında: “Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler hükmünün içine “daha önce yöneticilik görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlar” hükmü de yerleştirilmişti.

Bu hükümle, 2014’te görevden alınanlardan yeniden atanmamış olanlar ilk defa atanacaklar statüsüne sokulmuştu.

Yani 2014 yılında yönetim tarafından görevden alındıktan sonra, çeşitli kanalları kullanmayı tercih etmedikleri için yönetici olarak atanmamış olanların, yaptıkları yöneticilik görevleri yok sayılmıştı.

Oysa yeni yönetmeliğe Ek-1 Puanlama formu üzerinden değerlendirme sonucunda puan üstünlüğüne göre atanma hükmü de konulmuştu.

Belli ki yönetmeliği hazırlayanlar, daha önce görevden aldıklarını, atadıkları yöneticileri korumak için değiştirdikleri Ek-1 Üzerinden değerlendirilir hükmünün içine sokmak istemiyorlardı.

Daha önceki yazılarımızda, bu ifade ile yıllarca yöneticilik yapmış ve yönetim tarafından görevden alınmış yöneticilerin, yaptıkları yöneticilik görevlerinin yok sayılmış olması ve bu yöneticiler, ilk defa atanacaklarla aynı statüye tabi tutulmuş olmalarının hukuk dışı olduğunu söylemiştik.

Yine Bu hükmün aynı yönetmeliğin 6. maddesindeki “Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar” başlığı altındaki (a) bendindeki “Müdür olarak görev yapmış olmak.” hükmüne aykırı olduğunu ve çok açık bir şekilde hak ihlali, en nazik ifadesi ile haksızlık olduğunu da ifade etmiştik.

Zaten ince ve kıvrak bir zekâ ile Yönetici Değerlendirme Formu (Ek-1) Hizmet puanı hesaplama bölümünde, hizmet sürelerini dört yılla sınırlayıp, ucube bir katsayı ile çarparak kıdem farkından kaynaklanan avantajı ortadan kaldırmışken, hala böyle bir engellemenin mantığını ve gerekçesini anlayamadığımızı belirtmiş, Sayın Bakanımızdan bu hükmü değiştirmesini istirham etmiştik.

Ancak üzülerek ifade etmeliyiz ki bu alanda henüz atılmış bir adımı göremiyoruz.

Sayın Bakanımızdan, hala atama takvimi ilan edilmemişken, açık bir hak ihlali olan bu mağduriyeti düzeltmesini bekliyoruz.

YORUM EKLE