ŞEHİT KUBİLAY'I ANMA GÜNÜ

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Y&uuml;ce T&uuml;rk Milleti&rsquo;nin birlik ve beraberliğini insanlık dışı y&ouml;ntemlerle ortadan kaldırmaya teşebb&uuml;s eden bir grup karşısında, onurlu bir direniş g&ouml;stererek canlarını feda eden Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Hasan ve Şevki adlı iki bek&ccedil;imizin şehit edilişlerinin 84&#39;&uuml;nc&uuml; yıl d&ouml;n&uuml;m&uuml;d&uuml;r. </font><br /> <font color="#000000"> </font><br /> <font color="#000000"> T&uuml;rk tarihin en k&ouml;t&uuml; d&ouml;nemleri; lanetlenmiş Arap k&uuml;lt&uuml;r taşıyıcısı din istismarcıların masum telkinlerinin etkin olduğu d&ouml;nemlerdir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rk Milleti demeyen, Milletimiz diyerek, M&uuml;sl&uuml;man kardeşim diyerek kendilerini gizleyen T&uuml;rk Milleti&rsquo;ni aldatan, kanı zihni inancı bozuk d&ouml;nme İslamcı g&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; T&uuml;rk d&uuml;şmanlarının ihanetleri takip edilmektedir. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rk Milletini &ccedil;ağdaş evrensel değerlerden uzaklaştırmaya, akıl, bilim ve sanat yerine orta&ccedil;ağ Arap hurafelerini yerleştirmeye &ccedil;alışan, Arap&ccedil;ı, İslamcı, b&ouml;l&uuml;c&uuml;, mezhep&ccedil;i, gerici, ilkel, yalancı, hırsız tipler etkili ve yetkili g&uuml;&ccedil;l&uuml; olabilirler. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rk Milleti&rsquo;ni etnik kimlerle b&ouml;lmeye &ccedil;alışan sahte demokrasi ve milli irade havarileri unutmamalıdır ki;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> T&uuml;rk Milleti&rsquo;nin varlık ve bekasını koruyan İRADE i&ccedil; ve dış hainleri, ihanetleri d&uuml;n olduğu gibi bug&uuml;n de yarında asla affetmemiştir, affetmeyecektir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rk Milli G&uuml;&ccedil; Unsurları;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> ecdadının manevi mirasından, eşsiz zaferlerle dolu şanlı tarihinden ve asil milletinden sevgisinden aldığı g&uuml;&ccedil;le; d&uuml;n olduğu gibi bug&uuml;n de akıl ve bilime dayalı g&uuml;&ccedil;l&uuml; yapısıyla, vatanın ve milletin b&ouml;l&uuml;nmez b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml; ile mill&icirc; birlik ve beraberliğin muhafazası uğrunda her t&uuml;rl&uuml; fedak&acirc;rlığı sergilemeye, tevdi edilen g&ouml;revleri başarıyla yerine getirmeye ve Y&uuml;ce T&uuml;rk Milleti&rsquo;ne layık olabilme &ccedil;abalarını s&uuml;rd&uuml;rmektedir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">T&uuml;rk Milleti;</font></span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> tarih boyunca her yerde sevginin, hoşg&ouml;r&uuml;n&uuml;n, huzurun ve g&uuml;venin, adaletin, insani değerlerin yılmaz savunucusu evlatlarınla var olmuştur. Ve &ouml;yle de olmaya devam edecektir.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">&nbsp;</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Hainlerce ger&ccedil;ekleştirilen olayı, yıl d&ouml;n&uuml;m&uuml; vesilesiyle esefle kınıyor, başta Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Hasan ve Şevki Beyler olmak &uuml;zere, T&uuml;rk Milleti&rsquo;nin bekasını, huzur ve g&uuml;venliğini sağlamak i&ccedil;in canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı ile kahraman gazilerimizi ş&uuml;kranla anıyoruz. </font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> &nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Nurullah AYDIN</font></span></p>
YORUM EKLE