1 GÜN İŞ BIRAKMA EYLEMİ ÖZÜR VE MAZERETTİR

Türk Eğitim Sen Mardin Şubesi gerekli belgeleri ve bilgileri il milli eğitim müdürlüğünün dikkatine sunarak,

1 GÜN İŞ BIRAKMA EYLEMİ ÖZÜR VE MAZERETTİR

1 Gün İş Bırakma Eylemi Özür ve Mazerettir

Türk Eğitim Sen Mardin Şubesi gerekli belgeleri ve bilgileri il milli eğitim müdürlüğünün dikkatine sunarak, 23 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan 1 gün iş bırakma eyleminin sonunda üyelerinin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin ve önlemlerin yetkililerce alınmasını istemiştir

Türk Eğitim Sen Mardin Şubesi gerekli belgeleri ve bilgileri il milli eğitim müdürlüğünün dikkatine sunarak, 23 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan 1 gün iş bırakma eyleminin sonunda üyelerinin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin ve önlemlerin yetkililerce alınmasını istemiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 TÜRK EĞİTİM SEN MARDİN ŞUBESİ
 
                                    
Sayı:ŞMT.400/                                                           17/05/2012                                                 
Konu: 1 Gün İş Bırakma Eylemi
 
 
 
 
 
                               İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                       MARDİN
 
Hükümetin konfederasyon yetkilileri ile  toplu sözleşme için müzakereleri devam ederken, hükümetin sunmuş olduğu 3+3 zam teklifi üzerine bağlı bulunduğumuz Türkiye Kamu Sen konfederasyonu, görüşmelerin 21 Mayıs 2012 tarihine kadar süreceğini ve o tarihe kadar hükümetin tekliflerimizi dikkate almadığı takdirde 23 Mayıs 2012 tarihinde yurt genelinde, konfederasyonumuza bağlı bulunan farklı hizmet kollarında hizmet veren sendika üyesi kamu çalışanlarının 1 gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini ilan etmiştir. Bağlı bulunduğumuz konfederasyonun ilgili kurullarınca almış olduğu bu karar gereği, sendikamız üyesi eğitim çalışanları,  23 Mayıs 2012 tarihinde 1 gün iş bırakma eylemine katılacaklardır.
 
Bu bağlamda ise,  sendikamız üyesi eğitim çalışanlarının 1 gün iş bırakma eylemine katıldıklarından ötürü, 657 sayılı kanunun 125/C-b maddesine göre, 1 gün mazeretsiz işe gelmeme, davranışı olarak değerlendirilerek, aşağıda da belirteceğimiz mahkeme kararlarının göz ardı edilerek sendikamız üyesi eğitim çalışanları hakkında disiplin soruşturması açılabileceği ihtimalini düşünmekteyiz. Bu nedene bağlanarak sendikamız üyesi eğitim çalışanlarının hakkında açılabilecek  disiplin soruşturmalarının, hukuki açıdan uyarlılığının ve tutarlılığının bulunmadığını düşünmekteyiz. Şöyle ki:
 
Danıştay 12.dairesinin yukarıda bahsi olunan konuya ilişkin  vermiş olduğu 2005/5767 ve 2004/4209 esas sayılı farklı kararlarında, sendikanın çağrısı üzerine 1 gün iş bırakma eyleminin sendikal faaliyet ve eylem kapsamında değerlendirilerek 1 gün özürsüz işe gelmeme eyleminin sübutu gibi değil de, 1 gün özürlü ya da mazeretli işe gelmeme eylemi gibi değerlendirilerek , sendikal eyleme katılarak 1 gün işe gelmeyen çalışanlara disiplin kovuşturmasının ardından verilmiş olan aylıktan kesme cezasının hukuki tutarlılığının ve uyarlılığının olmadığı sonucuna varılmıştır.  Ayrıca; konuya ilişkin  MEB hukuk müşavirliğinin 27 Şubat 2012 tarihli ve 17848 sayılı görüş yazısında da;  söz konusu Danıştay 12.daire kararlarına, Anayasanın 90. maddesine, Aksaray idare mahkemesinin kararına ve   İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararlara,  konuya ilişkin yukarıdaki görüşlerimiz doğrultusunda atıfta bulunulduğu görülmektedir. 
 
Tüm bu anlatılanlar bağlamında,  bağlı bulunduğumuz Türkiye Kamu Sen konfederasyonunun yetkili kurullarının aldığı karar gereği çağrısıyla ve ilanıyla sendikamız üyesi eğitim çalışanlarının 23 Mayıs 2012 tarihinde  gerçekleştireceği 1 gün iş bırakma eyleminden ötürü üyelerimiz hakkında hem anayasanın 90.maddesi hem Danıştay mahkeme kararları hem yukarıda bahsedilen ilgili idare mahkeme kararı  hem de insan hakları mahkemesi kararları gereği herhangi bir disiplin işleminin yapılmaması, anayasal hakkın kullanımından ötürü üyelerimize verilebilecek cezalara karşı her türlü hukuki yolu kullanacağımız ve üyelerimize bu yönde destek sağlayacağımız, ayrıca olayın hassasiyetinden ve yakın zamanda gerçekleşeceğinden ötürü yazımız ve eklerinin müdürlüğünüze bağlı bulunan tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve müdürlüğünüze bağlı bulunan tüm okul müdürlüklerine İVEDİLİKLE  gönderilmesi hususlarını arz ederiz.   
 
 
 
      YahyaASLAN                                           Bahattin BİÇER                                                                                
Şube Mevzuat Sekreteri                                   Şube Başkanı
                                                 
 
 
 
 
Adres: Kösesoy Apt. Girişi
 
Öğretmenevi Karşısı
 
Yenişehir/Mardin
 
 
Ek: 1) İlgili Danıştay Kararları
 
       2) MEB Hukuk Müşavirliği Yazısı

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER