20 Soruda İller Arası Atamalar 2018

Bilginin değerine inanarak yoluna devam eden Anadolu Eğitim Sendikası aşağıdaki çalışmaya ek olarak [email protected] aracılığıyla sorulara cevap olmaya devam edecektir.

20 Soruda İller Arası Atamalar 2018

Bir il dışı atama dönemine daha kafalarda oluşan soru işaretlerinin cevaplanmamış olması ile girmekteyiz. MEB 2015’ten beridir öğretmenlerin iller arası yer değiştirmesinde oluşan minimum taban puanlarını açıklamamaktadır. Bu durumda okullardaki boş kontenjanlar üzerindeki muğlak durumlar ve şeffaflık açısından iyi bir görüntü göremiyoruz. Her nedense günlerdir Meb İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sayfası haber arşivlerine ve atama kılavuzlarına da ulaşamamaktayız. Milli Eğitim’in sağlık bulması yine en büyük beklentimiz. Aşağıdaki çalışmamızda iller arası atamaya başvuracak öğretmenlerimize yardımcı olmak istedik. Başvuru yapacak öğretmenlerimize gönüllerince bir atama dönemi diliyoruz. Bilginin değerine inanarak yoluna devam eden Anadolu Eğitim Sendikası aşağıdaki çalışmaya ek olarak [email protected] aracılığıyla sorulara cevap olmaya devam edecektir.

SORU 1: İller Arası atamalara kimler başvuru yapabilir?

CEVAP 1: Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 31 EKİM 2018 itibariyle bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

SORU 2: Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı atamalar hangi şartlara göre yapılacaktır?

CEVAP 2: 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet bölgesi eğitim kurumlarında(Zorunlu olmayan bölge) toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen hizmet alanında( 4-5-6. Hizmet alanları) hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere İL İÇİNDE veya İLLER ARASINDA 4. 5. 6. Hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaktır.

SORU 3: Zorunlu çalışma yükümlüsü olarak tercihlerimden birine atanamazsam veya herhangi bir tercihte bulunmazsam atama durumum ne olacak?

CEVAP 3: Tercihlere göre ataması yapılmayan veya başvuruda bulunmayan öğretmenlerin ataması, alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumuna bakanlıkça RE’SEN yapılacaktır.

SORU 4: İller arası atamalarda hangi durumlarda çalışılan kurumda 3 YIL çalışma şartı aranmaz?

CEVAP 4: -Sağlık ve eş durumu mazereti nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenenler

- Başvuruların son günü itibariyle adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmayacaktır.

Bu kapsamdaki öğretmenler tercihlerinden birine atanamazsa bulundukları yerde görevlerine devam edeceklerdir.

SORU 5: Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getiren öğretmenlerin zorunlu çalışma bölgelerine atamaları yapılır mı?

CEVAP 5: 4.5.6. hizmet alanlarında zorunlu çalışma yükümlülüğü yerine getiren öğretmenler, 31 Ekim 2018 tarihi itibarıyla 3 yılı tamamlamak şartıyla İL İÇİNDE veya İLLER ARASINDA zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

SORU 6: Zorunlu olmayan hizmet yükümlülüğü öngörülmeyen (1.2.3. hizmet alanı) eğitim kurumunda görev yaparken, çalıştığı eğitim kurumu zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen(4.5.6. hizmet alanı) eğitim kurumuna dönüşen öğretmenin durumu nedir?

CEVAP 6: Bu kapsamdaki öğretmenler istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen(4.5.6. hizmet alanı) eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi, isterlerse kurumlarında kalabileceklerdir.

SORU 7: Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, hangi durumlarda atama başvurusu yapmak zorunda değildir?

CEVAP 7: Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 45. Maddesinde geçen; Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlerden;

a) Aile birliği veya sağlık mazeretlerinin devam ettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

b) Eşi aday memur olanların, eşinin adaylığının kaldırıldığı tarihten bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

c) Eşi, 30 Eylül tarihi itibarıyla askerde olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

ç) Başvuruların son günü itibarıyla kendisi veya eşi aylıksız izinli olanların, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar,

d) Alanlarında norm kadro olmaması ya da norm kadro açığı olmaması sebebiyle atanamayanların, atamaları gerçekleştirilene kadar,

e) Başvuruların son günü itibarıyla son altı ay içinde eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin hayatını kaybettiğini belgelendirenlerin, bir sonraki yer değiştirme dönemine kadar, zorunlu çalışma yükümlülükleri ertelenir.

SORU 8: Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen(1.2.3. hizmet alanı) eğitim kurumunda görev yapan ancak eşiyle farklı il veya ilçede bulunan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen(4.5.6. hizmet alanı) eğitim kurumlarını tercih ederek atamaya başvuru yapacaklar mıdır?

CEVAP 8: Bu kapsamdaki öğretmenler istemeleri halinde tercihte bulunmayacak, 2018 yaz tatilinde mazeret durumundan yer değiştirme isteğinde bulunacaklardır.

SORU 9: Görev yapılan ilde 3 yıllık sürenin hesabında, sözleşmeli öğretmenlik veya asker öğretmenlik sayılacak mı?

CEVAP 9: 3 yıllık sürenin hesabında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik ve o ildeki fiilen yapılan öğretmenlik sayılacaktır.

SORU 10: 3 yıllık sürenin hesabından sayılmayacak görevler hangileridir?

CEVAP 10: Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

SORU 11: Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden atamasını iptal ettirenlerin durumu nasıl değerlendirilecektir?

CEVAP 11:Farklı illere atanan öğretmen eşler, atamasını iptal ettirmesi durumunda, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

SORU 12: 3 yıllık çalışma süresini eşlerden biri tamamlamışsa öğretmen eşlerinin ataması nasıl yapılacaktır?

CEVAP 12: Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

SORU 13: Eşi kamu kurumunda çalışan bir öğretmen, iller arasında ataması yapıldıktan sonra eş durumu ile tekrar ayrıldığı ile dönebilir mi?

CEVAP 13: İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç, aynı atama döneminde ayrıldıkları il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak atama başvurusunda bulunamayacaktır.

SORU 14: Zorunlu Hizmet Yükümlüsü öğretmen hangi hizmet bölgelerine atama başvurusu yapabilir?

CEVAP 14: Zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında yer değiştirecek öğretmenler, bu tercihlerini dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yapacaktır.

SORU 15: İller arası atama başvurusu nereden yapılacaktır?

CEVAP 15: Başvurular http://mebbis.meb.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

SORU 16: Yanlış yapılan başvurularda düzeltme yapılabilecek midir?

CEVAP 16: Yanlış yapılan başvurularda kurum ve ilçe onayı yapılsa dahi düzeltme yapılabilecektir. Ancak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayından sonra düzeltme yapılamayacaktır.

SORU 17: Yer değişikliği başvurularında hizmet puanı olarak hangi tarih esas alınacaktır?

CEVAP 17: Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 08 Haziran 2018 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

SORU 18: Başvurularda kaç kurum tercih edilecektir?

CEVAP 18: Başvurularda 40 eğitim kurumu tercih edilecektir. 41 tercihi işaretleyenlere bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 Eğitim kurumu tercih edilmeden 41. Tercih işaretlenemeyecektir. 40 Eğitim kurumundan herhangi birine atama yapılmaz ise, 41 tercihteki eğitim kurumlarına yapılacak atamalarda, boş kalan kontenjanlara bilgisayar kurası ile yapılacaktır.

SORU 19: İller arası yer değiştirme başvurusu iptal edilebilecek midir?

CEVAP 19: Öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle başvuru süresi içinde yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik ortamda ilgililerce iptal edilecektir.

SORU 20: İller arası atamalarda takvim nasıl işleyecek?

CEVAP 20: Yer değiştirme başvuruları 05-08 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacak; atamalar 11 Haziran 2018 tarihinde yapılacak; ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 29 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

[email protected]

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER