23 MAYIS KARARLILIĞIMIZI DEĞİŞTİRECEK DİŞE DOKUNUR BİRŞEY YOK

TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKALARI KONFEDERASYONU İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI

23 MAYIS KARARLILIĞIMIZI DEĞİŞTİRECEK DİŞE DOKUNUR BİRŞEY YOK

TÜRKİYE KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKALARI KONFEDERASYONU İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı  Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan 23 Mayıs Kararlığımızı Değiştirecek Dişe Dokunur Bir Şey Yok
Bugün günü sona erecek Toplu Sözleşme masasında memurlarımız adına dişe dokunur bir gelişme henüz oluşmamıştır. Türkiye Kamu Sen olarak Toplu Sözleşme ana taleplerimiz şöyledir:
1-Oransal artışlar (Birinci yıl için 10+10, ikinci yıl için yine 10+10 maaş artışı)
2-Artışların emekliliğe yansıması, taban aylığa yapılan artışlar. Ek ödemelerin, döner sermaye gelirlerinin emekliliğe yansıması
3-Ek ödemelerde yaşanan eşitsizliğin giderilmesi, öğretmen, akademisyen, posta dağıtıcısı, KİT çalışanları, hekim dışı sağlık çalışanlarına yapılan haksızlığın giderilmesi
4-Vergi dilimlerinin kamu görevlilerinin gelirlerine uygun hale getirilmesi
5-Dini bayramlarda 1 asgari ücret tutarında (886.5 TL) ikramiye verilmesi
6-4 C ve 4 B gibi farklı istihdam türlerinin tamamen kaldırılması.
Yukarda ifade ettiğimiz 6 ana başlık altında toplayabileceğimiz ana taleplere toplu sözleşme masasında şuana kadar olumlu bir cevap verilmemiştir. Elde edilen gelişmeler genel haklara yönelik, insanca yaşamamızı temin edecek kazanımlar değildir.
Yukarda ifade ettiğimiz, ana taleplerimize bir cevap gelmemesi Toplu Sözleşmelerde hayal kırıklığı anlamına gelecektir. Bölük pörçük, ufak tefek kazanımları kazanım olarak sunmak hiçbir kamu çalışanını mutlu etmemekte, tatminkâr bulunmamaktadır.
Türkiye Kamu Sen Toplu Sözleşme masasına olan saygısını, iş bırakma tarihini 23 Mayıs olarak ilan ederek göstermiştir. Bu tarihten sonra yetkili konfederasyon ve sendikalar kamu görevlileri hakem kuruluna başvuracaktır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu esas olarak Hükümetin kontrolünde bir kuruldur. 23 Mayıs tarihinde yapacağımız, iş bırakma eylemi, doğrudan doğruya Hükümetin iradesini değiştirmeye yönelik olacaktır.
Bir sözde sendika tarafından Toplu Sözleşmenin son tarihi olan 21 Mayıs’tan sonra yapılacak eylemin Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna yönelik olacağı doğrultusunda açıklamalar yapılmaktadır. Bu açıklamalar iş bırakma eylemine katılamama gerekçelerini kendi üyelerine bile açıklayamadıkları için yapılmakta, kamu çalışanlarının kafası karıştırılmaya çalışılmaktadır.
23 Mayıs iş bırakma eyleminde tek muhatabımız Hükümettir, çünkü 11 Hakem Kurulu Üyesinin 6’sı Hükümetin iradesi ile karar verecek şekilde ayarlanmıştır. Bu sebeple bu iradeyi memurlar ve emekliler lehine değiştirmek mümkündür. Ancak, sarı sendikalar bu eyleme katılma cesaretini elbette gösteremeyecektir. Bizzat giderek eylem birliği teklif ettiğimiz bu sarı sendika, yine bizi şaşırtamamış, iş bırakma eyleminden kaçarak masada memurların elini güçlendirme yolunu seçememiştir.
Türkiye Kamu Sen olarak yukarda açıkladığımız taleplerimize cevap bulabilmemiz halinde, iş bırakma eyleminden vaz geçilebileceğini açıklamıştık. Ancak, bugüne kadar ana taleplerimize olumlu bir cevap verilmemiştir. Hükümet 3+3 lük komik zam teklifinde ısrarcıdır. 1 puanlık artışa dahi yanaşmamaktadır. Yüzde 20’lik zam teklifimize, çok uzak olan, bu tekliflerin kabulü kamu çalışanlarını satmakla eş değerdir.
Bütün bu sebeplerle, yukarda açıkladığımız 6 ana teklifimize cevap verilmediği sürece 23 Mayıs’ta iş bırakma kararlılığımız devam edecektir. Sendikalı, sendikasız tüm kamu görevlilerini, eyleme katılma cesareti gösteremeyen Konfederasyonun değerli üyelerini de iş bırakma eylemine destek vererek, haklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu toplu sözleşmenin 2 yıllığına yapıldığını kimse dikkatten kaçırmamalıdır.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER