75 PUANDAN DAHA DÜŞÜK PUAN VERİLEN YÖNETİCİLER NE YAPMALIDIR

75 PUANDAN DAHA DÜŞÜK PUAN VERİLEN YÖNETİCİLER NE YAPMALIDIR
14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi ile  652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin 8. Fıkrası “Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.
Anılan değişiklik ile birlikte Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilecektir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar ise 10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir. Yayımlanan yönetmelik ile birlikte yapılacak görevlendirme işlemlerinin takvimi ve usulüne ilişkin kılavuz da yayınlanmış ve süreç başlamıştır.
Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecektir. Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile görev süreleri uzatılacaktır.
Bu nokta da mevcut okul müdürlerinin Ek-1 Değerlendirme formunda objektif bir değerlendirme yapılmayacağından bir çok yöneticinin görev süresi uzatılmayacaktır. Veyahut görev süresinin diğer eğitim kurumlarında uzatılması için başvuruda bulunan müdürlerin görev süreleri, tercihleri de dikkate alınarak Ek-1 Değerlendirme formundan aldığı puan üstünlüğüne göre uzatılacağından, yine objektif olmayan değerlendirmeler sebebi ile hak ettiği puandan düşük puan alması halinde istediği okula görevlendirilmesi engellenmiş olacaktır. Örneğin; mesai arkadaşlarından tam puan alan bir okul müdürüne,  yeni atanmış şube müdür ve ilçe milli eğitim müdürü tarafından düşük puan verilmesi görev süresinin uzatılmasını engelleyerek kişilerin açıkça mağduriyetine sebep olabilecektir.
Okul müdürlerinin görevlendirilmesinde yetki her ne kadar valiliklere bırakılmış olsa da, bu yetkinin sınırsız bir şekilde kullanılması mümkün değildir. Kullanılan yetki kamu yararı ve hizmetin gereği ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırın denetimi de yargı mercilerine aittir.
Değerlendirme formu tamamen yöneticinin tutum ve davranışlarını ölçmeye yöneliktir. Ancak, değerlendirme formunda yer alan sorulara verilen cevapların mutlak suretle bir gerekçesinin olması gerekmektedir. Yöneticinin değerlendirmesi yapılırken gerekçesiz bir şekilde puan verilmesi hukuka aykırı olacaktır.
Örneğin;” Gereksiz ve yersiz tartışmalardan uzak durarak dikkatini korur”“Gerektiğinde yetkiyi ve karar vermeyi astlarına devreder ve onların kararını destekler, saygı duyar” “Muhatabını dikkatler dinler, eleştiriye açık katılımcı bir yönetim dili kullanır” “Personeli değerlendirme konularında objektif, tutarlı güveniliri adildir” “Değişimin kaçınılmaz olduğuna inanır, kurumu değişime ayak uydurmak için tedbirler alır, uyum çalışmalarını planlar ve uygular” “Çalışanlar etkili performans göstermediğinde fark eder, rehberlik sağlar, tedbirleri alır ve gerektiğinde ilgili prosedürü başlatır” bu sorulara düşük puan takdiri yapılabilmesi için mutlak suretle hukuken geçerli olabilecek şekilde gerekçelendirilmesi ve bu konuda ellerinde mutlak bir bilgi ve belge olması gerekmektedir.
Bu süreçte kişiye özel birçok farklı uygulama söz konusu olacaktır. Yapılan değerlendirme neticesinde görev süresi uzatılmayan kişiler bu işlemin tebliği veya öğrenilmesi ile birlikte dava açma süresi olan 60 gün içinde iptal davası açabilecektir. İptal davası açma süresi içerisinde Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde değerlendirme formunun istenilmesi açılacak davanın gerekçelendirilmesi için büyük önem arz etmektedir. Lakin, bilgi edinme başvurusu dava açma süresini durdurmamaktadır. Bu nedenle görev süresi uzatılmayan kişilerin bu işlemi öğrenmeleri veya tebliği ile birlikte 60 gün içinde dava açması gerekmektedir.
Türk Eğitim-Sen olarak bu durumda olan kişiler ekte bulunan dava dilekçesi ile idare mahkemelerine başvuruda bulunabilirler. Ancak; dava dilekçesi çerçeve niteliğinde olup, kişiler kendilerine özel durumlarını dilekçede belirteceklerdir. 
Bilgi Edinme Başvuru Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

Dava dilekçesi tıklayınız.
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali YILMAZ
Ali YILMAZ - 10 yıl Önce

Türk Eğitim Sen. 75 puan alamayan üyelerinin sayısını hemen açıklamalıdır.

ALİ DEMİRCAN
ALİ DEMİRCAN - 10 yıl Önce

BU RESİM NE BÖYLE.KONUYLA HİÇ ALAKALI MI

yücel yıldırım
yücel yıldırım - 10 yıl Önce

Oy vermesi gerekenlerden biri mazereti nedeni ile oyunu kullanamamış olursa pua nasıl hesaplanır

SIRADAKİ HABER