AES NÖBET DİRENİŞİNİ ŞEKLEN DEĞİL HUKUKEN SÜRDÜRÜYOR

Kuruluş bildirgesine mücadele alanını ve yöntemini net olarak koyan Anadolu Eğitim Sendikası, zorunlu-ücretsiz okul nöbetleri konusundaki tavrını da ilk günden bu yana korumaktadır.

AES NÖBET DİRENİŞİNİ ŞEKLEN DEĞİL HUKUKEN SÜRDÜRÜYOR

Kuruluş bildirgesine mücadele alanını ve yöntemini  net olarak koyan Anadolu Eğitim Sendikası,  zorunlu-ücretsiz okul nöbetleri konusundaki tavrını da ilk günden bu yana korumaktadır.  Bakanlığa ulaştırılan tüm rapor ve talep yazılarımızda özel bir başlıkta detaylı olarak ele aldığımız okul nöbetleri sorun olarak varlığını korumaktadır.  Temsil yetkisi el değiştirmeden önce ve Eğitim Bir Sen’in temsil döneminde de konun toplu pazarlık masasına getirilmesi yönünde taleplerimiz gereğince dikkate alınmamış, ortak eylemlilik taleplerimiz karşılık bulmamıştır.  Gündemden düşürmediğimiz zorunlu-ücretsiz okul nöbetleri ayıbı nihayet diğer sendikaların da gündemindedir. Emsal bir çok konuda olduğu gibi takipçilerimizin olmasından gurur duyuyoruz

2010 yılında bizzat genel başkanımız tarafından yapılan basın açıklamasında Anayasamızdaki angarya tanımına  uyan nöbet görevinin yüklediği sorumluluğun öğretmenlerce ücretsiz ve zorunlu olarak yüklenilmesinin haksızlığına dikkat çekilmiş, bu görevin isteğe bağlı ve ücretli yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

http://www.aes.org.tr/eski/portal/cansel-gen-yazarlar-66/1233-oeretmen-kolluk-kuvvet-deldr

Okul nöbetleri sorunu son olarak 13 Haziran 2013 Tarihinde hukuk sekreterliğimiz tarafından detaylı olarak analiz edilmiş, bu görevin ücretli ve isteğe bağlı hale getirilmesi için zincir davaların açılmasını sağlayacak bir yol haritası çizilmiştir.

http://aes.org.tr/index.php?git=haberler&op=view&id=zorunlu-ucretsiz-okul-nobetlerini-yargiya-tasiyoruz

Okulların güvenlik sorunları giderek artarken öğretmen sorumluluğu, karşılaştığı  riskler de çoğalmakta, branşa ve ders yüküne göre nöbetler eziyete dönüşmektedir. Mevcut disiplin yönetmeliği ve uygulamalarıyla (nöbetçi) öğretmen ve idareci kendi güvenliğini korumakta zorlanmaktadır. Güvenlik ve nöbet sorunu mutlaka disiplin düzenlemeleri ile birlikte değerlendirilerek çözülmelidir. Eğitim fakültelerinde okutulmayan “güvenlikçi” olma durumu, olanakları elveren okullarda bahçe ve girişlerde özel güvenlikçilere havale edilse de nöbetçi öğretmen tüm sorumluluğu yüklenmektedir.  Zorunlu-ücretsiz çalıştırma şeklinin hukuki  adı ANGARYA dır.

Anayasada yasaklanmış olan angaryanın nöbet başlığında öğretmenin asli ve ücretsiz görevi olarak dayatılmasına sessiz kalmadık ve konuyu Danıştay nezdinde yargıya taşıdık.

http://aes.org.tr/index.php?git=haberler&op=printe&sid=273

Mevcut durumda her bir öğretmenin de tuttuğu nöbeti belgeleyerek ücret talebinde bulunması, reddi ile dava açmasını sağlayacak örnek dilekçeleri de sitemiz üzerinden paylaşıma açtık.

Bir sendika tarafından başlatılan, başka bir sendikanın da şeklen desteklediği SÜRESİZ NÖBET TUTMAMA EYLEMİ sendikal popülizm içermesi bir yana telafisi imkansız tehlike arz etmektedir. Alınan resmi kararlara rağmen eylemin, karar sahibi sendikaların üyeleri tarafından yaygın olarak uygulanmaması da tespitimizi doğrulamaktadır.

Profesyonel sendikacıların okul ziyaretleri ile sınırlı olan öğretmenlik algısı çalışma hayatımızın gerçekleri ile uyuşmamakta, halden anlamak için üyelerinin sesini yükseltmesi  hatta risk alması beklenmektedir.  Nöbet sorununu üyelere nöbet tutturmayarak  çözme girişimi de bu kapsamda değerlendirilebilir.

Olağan iş bırakma eylemlerinde tek bir tarih üzerinden ve yaygın olarak harekete geçildiğinde öğrencileri okula göndermeyen veli duyarlılığı ve idarenin yüklendiği okul güvenliği konusu, nöbet bırakma eylemi  için söz konusu olamaz.  Bir nöbet gününde ve eylem mazereti ile sağlığını hatta canını kaybedebilecek öğrencinin  manevi ve hukuki sorumluluğu sendikaların MYK kararlarıyla ötelemeyecek  denli büyüktür.  Her ayın ilk haftası nöbet tutmama  eylemliliğinin yaygınlaşması durumunda zaten güvenlik zafiyeti içinde olan okullarımızda can güvenliğini kaybetme riskinin tehlikeli boyuta ulaşacağı aşikardır.

Anadolu Eğitim Sendikası;  hak arama mücadelesini  verirken telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açmaz. Kaldı ki; bir sendikaya üye öğretmenlerin tutmadığı nöbeti diğer öğretmenler ya da idareciler yüklenmek durumunda kalacaksa  amaç hasıl olamaz. 

Nitekim; üye çoğunluğu ile temsil yetkisini elinde bulunduran Eğitim Bir Sen,  “neredeyse çözeceğiz az bekleyin “ yaklaşımı ile baştan rengini belli etmiş, olası  bir eylemi kırmıştır. Bu noktada;  işveren üzerinde etkili olacak ortak eylemlilik ihtimali fiilen ortadan kalktığı gibi eylemci öğretmenler maaş kesim cezalarına muhatap kalacakları bir yalnızlaşma sürecine girmiştir.  İş bırakma eylemlerinde sevk alan garantici sendikacıların aksine imza koyduğu eylemlere tüm gövdesiyle  ve risk alarak giren AES;  üyeleri üzerinden kahramanlık yapmaz. Profesyonel sendikacıların bedel ödemeyeceği, sade üyelerin cezalandırılacağı sürecin camiayı ücretli ve isteğe bağlı nöbet uygulamasına taşımayacağı, sendikal popülizm içerdiği açıktır.

Anadolu Eğitim Sendikası, zorunlu-ücretsiz okul nöbeti sorununu çözülünceye kadar, hukuki, insani, sendikal sorumluluğu elden bırakmayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Anadolu Eğitim Sendikası

Genel Merkez

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER