AKADEMİK ZAM DOĞRU, TASARI EKSİK

BİLİM ADAMLARININ HATIRLANMASI SEVİNDİRİCİ ANCAK AKADEMİK ZAM EKSİK

AKADEMİK ZAM DOĞRU, TASARI EKSİK
Akademisyen ve araştırma görevlilerinin maaşlarında artış yapılmasını öngören tasarı TBMM’ye sevk edildi. Tasarıda 2194 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa 2 yeni madde ile söz konusu personelin maaşları artırılmaktadır.
Buna göre 2194 sayılı Kanuna eklenecek ek 3. madde ile akademik personele her ay Yükseköğretim Tazminatı verilmesi öngörülmektedir.
Maddede Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlere en yüksek Devlet memuru brüt aylığının(ek gösterge dahil) %100’ü,
Araştırma görevlileri, Öğretim görevlileri ve Okutmanlara ise %115’i kadar Yükseköğretim Tazminatı verilmesi söz konusudur.
Bu ödemelerden Damga Vergisi dışında hiçbir kesinti yapılamayacağı, dolayısıyla ödenmesi planlanan Yükseköğretim Tazminatının emekliliğe yansımayacağı görülmektedir. Yapılacak Damga Vergisi kesintisinden sonra Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlerin maaşlarında net 725,93 TL, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Okutman maaşlarında net 834,82 TL artış olacaktır.
Ayrıca söz konusu personele Akademik Teşvik Ödeneği getirilmektedir. Buna göre bir önceki yıl, bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte yurtiçinde veya yurtdışında sonuçlandırılan proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent ile çalışmalarına yapılan atıflar, bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda tebliğ sunma ve almış olduğu akademik ödüller esas alınarak öğretim elemanları için yüz puan üzerinden yıllık akademik teşvik puanı hesaplanacak ve akademik teşvik puanı otuz ve üzerinde bulunanlara, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarının; Profesör kadrosunda bulunanlar için % 100'üne, Doçent kadrosunda bulunanlar için %90'ına, Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar için %80'ine, Araştırma görevlisi kadrosunda bulunanlar için %70'ine, Öğretim görevlisi ve okutman kadrosunda bulunanlar için %60'ı kadarının akademik teşvik puanı tutarı oranına denk gelen miktarı bir yıl süreyle ödenecektir.
Akademik Teşvik Ödeneği, bir önceki yıl kabul edilebilir akademik çalışma yapan ve akademik teşvik puanı 30 ve üzeri olan personele bir sonraki yıl itibarı ile 12 ay süre ile yapılacak bir ödeme olarak öngörülmüştür.  Dolayısıyla bu ödenek süreklilik ve kesinlik arz etmeyecektir. Yapılacak ödemeler, bir önceki yıla ilişkin olarak değerlendirmeye alınacağından bu ödemelerin başlangıç tarihi olarak 2016 yılı belirlenmiştir.
Konu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, tasarının yıllardır ihmal edilmiş olan akademik personelin kanayan yarasına bir süreliğine merhem olacağını ifade etti. Yükseköğretim Tazminatının emekli keseneğine dahil edilerek, akademik personelin emekli maaşlarının da artırılması gerektiğini belirten Koncuk, “Dünyadaki meslektaşlarının yarısı kadar bile maaş alamayan akademik personele yapılması planlanan bu artışlar sevindiricidir. Ancak yapılan bir düzenlemenin yeni mağduriyetler yaratmaması esas olmalıdır. İdari anlamda akademik personel içinde değerlendirilen Akademik Uzman kadrosundaki personelin tasarıya dâhil edilmemiş olması büyük bir eksikliktir. Birilerinin mutluluğu, aynı üniversitede görev yapan diğer çalışanları mutsuz etmemelidir.  Bu bakımdan tasarıya mutlak surette Akademik Uzman pozisyonundaki personeller de eklenmeli ve maaşları artırılmalıdır.
Bunun yanında Akademik Teşvik Ödeneğinin yürürlük tarihi 2016 yılı değil, 2015 yılı olarak belirlenmeli ve yılbaşı itibarı ile akademik personelin tamamına Akademik Teşvik puanı alt sınırı olan 30 puan üzerinden hesaplanan tutar kadar ödeme yapılmaya başlanmalıdır.
Bununla birlikte toplu sözleşme fiyaskosuyla hezimete uğrayan memurların tamamının da benzer bir ek zam ile ekonomik olarak rahatlatılması gerekmektedir. Sonuçta 2014 yılı başında %5,3 olarak planlanan enflasyon hedefine paralel olarak yapılan 123 TL’lik artış, Hükümetin 2014 yılı enflasyon hedefini %9,4 olarak revize etmesiyle hükümsüz kalmıştır. Doğalgaz, elektrik, su, gıda gibi zorunlu harcamalara yapılan zamlarla birlikte memurlarımız daha da yoksullaşmıştır. Tasarı, kamu görevlilerinin sorununa toplu bir çözüm getirmeli ve akademik personelle birlikte tüm memur ve emeklilerin yüzünü güldürmelidir. Bunun dışında yapılacak her düzenleme eksik kalacaktır. ” dedi
Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER