ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ MAHKEMEDEN İPTAL KARARI

İl İçi Alan Değişikliği Talebinin Reddine Yargıdan İptal

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ MAHKEMEDEN İPTAL KARARI
Van 3. İdare Mahkemesi, Bitlis'in Ahlat İlçesi Selçuklu İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, 2012 yılı öğretmenlerin alan değişikliği"il içi alan değişikliği başvuruları kapsamında Beden Eğitimi Öğretmenliğine alan değişikliği yapılarak atanmasının yapılması talebiyle yaptığı başvurunun, 2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçiAlan Değişikliği Kılavuzu'nun 1.5 maddesi gerekçe gösterilerek reddi yönünde tesisedilen davalı idare işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.
 
Mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi: “…gerek öğretide gerekse yargı kararlarında, ‘diğer düzenleyici işlemler' olarak kabul edilenişlemlerden sayılan çeşitli amaçlarla düzenlenen kılavuzların; normlar hiyerarşisi ilkesi uyarınca, üstdüzeydeki düzenleyici işlemlere aykırı olmaması, yani geçerliliklerinin üstteki norma dayanması, hukuka uygunluklarının ön şartıdır. Bitlis İli Ahlat İlçesi Selçuklu İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının 2012 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Alan Değişikliği başvuruları kapsamında BedenEğitimi Öğretmenliğine alan değişikliği yapmak isteğiyle yaptığı başvurunun mevzuatta yer almayan bir sebeple reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır…”
 
Eğitim-Bir-Sen, belli şartları taşıyan öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değişikliklerinin ayrı, alan değişikliği yapmak suretiyle yer değişikliğinin ayrı olarak düzenlendiğini, bu iki durumun birbirindenfarklılık arz ettiğini, diğer bir ifadeyle isteğe bağlı yer değişikliği yapan birinin alan değişikliği yapmak suretiyle yer değiştiremeyeceğine ilişkin olarak kanun ve yönetmelikte herhangi bir hükmün bulunmadığını ve davalı idarece bu hususun yönetmeliğe aykırı olarak kılavuzda belirtildiğini,üyesinin bu yöndeki isteminin reddedilmesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını ifade ederek, işlemin iptali talebiyle dava açmıştı. 

Kararı Görüntülemek İçin Tıklayınız
Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER