ANAYASA MAHKEMESİNE MEKTUP ...

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’tan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurum yöneticilerinin görevlerini, özlük hakları atama, terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaksızın sona erdiren 6258 sayılı kanuna ilişkin anayasal denetimin öne alınması ve ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesini istedi.

ANAYASA MAHKEMESİNE MEKTUP ...
Demir’in, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç’a gönderdiği mektup şöyle:
“Bildiğiniz üzere 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6258 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümler anayasal denetimden geçirilmek üzere ana muhalefet partisi tarafından Başkanlığını yaptığınız yüksek mahkeme huzuruna taşınmıştı. Yüksek Mahkeme, Sendikamızın da gerekçelerini haklı bulduğu başvuru sonrasında 2014/88 esasına kayıtlı dosya nezdinde verdiği ara kararında yürürlüğü durdurma taleplerini reddetti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın onlarca yıllık idari yapısını tersyüz eden ve bu haliyle milyonlarca yurttaşımızı yakından ilgilendiren düzenlemede yer alan özellikle iki bölümün ortaya çıkardığı hukuki sonuçların, uyuşmazlıkla ilgili esas incelemesinin ivedilikle tamamlanmasını gerektirdiği kanısındayız. Zira 6258 sayılı kanunun 22’nci maddesiyle değişikliğe uğrayan 652 sayılı KHK’nın 37’nci maddesinin 8’nci ve yine bahse konu kanunun 25’nci maddesiyle 652 sayılı KHK’ya eklenen geçici 10’ncu maddesinin 8’nci fıkrası uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurum müdürlerinin görevleri -özlük hakları atama, terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaksızın- sona erdirilmiştir.
Milli Eğitim Bakanı tarafından bizzat yapılan açıklamaya göre düzenlemeye bağlı olarak yöneticilik hakları ellerinden alınan mağdur sayısı 7 binin üzerindedir. Genel düzenleyici işleme bağlı bireysel işlem tesis edilmediği için, mağdurların büyük çoğunluğu idari tasarrufu bireyselleştirmek üzere idari başvuru yaptılar, dava açmak üzere başvurularının sonucunu beklemekteler. Anayasa Mahkemesi düzenleme ile ilgili esas hakkında incelemesini kısa süre içerisinde tamamlayamaz ise, somut norm denetimi isteği içerir binlerce iptal davası açılacağı için idari yargı merciileri ağır bir işyükü ile karşı karşıya kalacaklar, bu durum ise zorunlu olarak büyük ölçekli yersiz mali külfete neden olacaktır.
Açıklamaya çalıştığım sebeplerle, Yüksek Mahkeme huzurunda bulunan uyuşmazlık inceleme sırasını kamusal yararları gözeterek belirleme yetkisine sahip başkanlığınızın, Anayasa'ya aykırı somut uyuşmazlık incelemesini, Anayasa'ya ve hakkaniyete uygun bir karar verilmek üzere öne alması hususunu takdire sunuyorum.”
Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER