BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Türk Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından ” Bağış ve Yardımlar ” konulu yazı ile ilgili yapılan Basın Açıklaması metnidir.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR
 Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Ömer Dinçer imzasıyla illere gönderdiği 10/12/2012 tarih ve 200/210394 sayılı yazı yine okul müdürleri ile Bakanlığı karşı karşıya getirdi.
 Okul müdürlerine para toplanması ile ilgili gönderilen yazıda, “Bilindiği gibi, resmi okullarımızın her türlü onarım, personel ve cari giderleri ilgili (a) Kanun hükümleri kapsamında merkezi bütçe ile il özel idareleri bütçelerinden ayrılan ödeneklerle karşılanmaktadır.
Diğer taraftan ilgi (b) Yönetmelik hükümleri kapsamında okullarımızda gerek eğitim-öğretim faaliyetleri, gerekse fiziki düzenlemelere ilişkin harcama yapılmak üzere velilerimizden gönüllü bağışlar kabul edilebilmektedir. Okullarımızda gönüllü bağışlar dışında herhangi bir adla ve zorla para talep edilemeyeceği ise ilgili (c) Genelge ile duyurulmuştur. Ancak, okul aile birliği yöneticilerinin değişik yöntemlerle ya da sınıf anneleri diye adlandırılan kişiler aracılığıyla velilerden her öğrenci için düzenli bağış,aidat v.b. adlar altında belirli bir miktarda para talep edildiği duyumları Bakanlığımıza intikal etmektedir.
İlgi (c) Genelge ve (d) yazıda belirtildiği üzere ilgili (b) Yönetmelik hükümleri dışında velilerimizden herhangi bir ad altında aidat, bağış v.b. para talep edilmemesini ve emirlere aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemin yapılmasını rica ederim” denildi.
Bu yazı, özellikle eğitim sistemimizin 4+4+4 modeline geçiş sürecinde yaşadığı sorunların üzerine yeni sorun eklemekten öte bir anlam ifade etmemektedir. Sayın Bakan göreve başladığı günden bugüne kadar okul müdürlerimizle uğraşmak konusunda özel bir çaba sarf etmektedir. Özellikle de 2011/2012 eğitim öğretim yılında Bakanlık Okul Aile Birliklerine yapılacak bağışlarla ilgili sürekli okul müdürlerine yönelik olumsuz açıklamalar da bulunmuştur. Ancak Okul Aile Birlikleri üzerinde okul müdürlerinin hiçbir yetkisi yoktur. Okulların tüm yükünü sırtlayan okul müdürlerimizin ödüllendirilmesi gerekirken, bu tür yazı ya da genelgelerle çalışma şevkleri kırılmakta; müdürlerimiz, haklarında açılan soruşturmalarla büyük haksızlıklara maruz kalmaktadır.
Okullarımızın personel ve diğer giderleri her ne kadar merkezi ve özel idare bütçelerinden karşılanıyor gibi görünse de bütçedeki yetersizlik dolayısıyla okullarımızın ihtiyaçlarının bu bütçeden karşılanamadığı bilinen bir gerçektir.
Özel İdare bütçesinden karşılanan ve okullarımızın hizmetli ihtiyacının karşılanması ile ilgili yapılan hizmet alımı süresinin Aralık ayı sonunda sona erecek olması dolayısıyla okullarımızın temizlik işleri birinci dönem son tarihi olan 25 Ocak tarihine kadar ne şekilde 
 yürütülecektir? Sorusunun cevabı yoktur. Kaloriferlerin kim tarafından yakılacağı sorusunun cevabı yoktur. Bu durumda bu hizmetlerin aksadığı durumlarda Sayın Bakan bu sorunun muhatabı olarak kimleri karşısına almayı düşünmektedir? Okul Müdürlerini mi? Yoksa anılan yazı ile okullarımızın düşeceği duruma sebebiyet veren imza sahibi olan kendisini mi?
Okullara uzun süredir personel alımı da yapılmamaktadır. Dolayısıyla okullarda temizlik personeli ihtiyacı had safhadadır. Bazı okullar temizlik personeli olmadığı için hijyenik olmayan koşullara sahiptir. Bazı okullarda ise temizlik, velilerin katkıları ile yaptırılmaktadır. Bakan bundan da mı haberdar değildir?
Bakan Dinçer’in okul müdürlerini tehdit etmek yerine, onlara bu giderlerin nasıl karşılanacağına dair çözüm önerileri sunması gerekmektedir. Hatırlanacağı üzere Türk Eğitim-Sen olarak, okulların tüm ihtiyaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden her öğrenci için 100 TL ödenek ayrılmasıyla giderilebileceğini belirtmiştik. Ancak, Bakanlık bu önerimizi dikkate almak yerine, okulları çaresizliğe mahkûm etmeyi tercih etmişti. Gelinen noktada, okulların içinde bulunduğu açmaz gün gibi ortadadır. Okullarda toplanan paralar nedeniyle eğitimci ve idareciler ile veliler karşı karşıya gelmektedir. Okul müdürleri bazen öyle konuma getirilmektedir ki, adeta hırsız damgası yemektedir. Bunun müsebbibi ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın ta kendisidir.
Türk Eğitim Sen dün olduğu gibi bugünde yapılabilecek herhangi bir soruşturma işlemi durumunda okul müdürlerimizin yanında olmaya devam edecektir.
            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
           
21.12.2012
Merih Eyyup DEMİR
 Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER