BAKAN DİNÇER'E ÇÖZÜM ÖNERİSİ !

'Sayın Dinçer’in talep ettiği çözümü biz sunuyoruz! '

BAKAN DİNÇER'E ÇÖZÜM ÖNERİSİ !

Anadolu Eğitim Sendikası katıldığı televizyon programında “Bana çözüm gösterin, yapacağım” diyen Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e, sistemine dair çözüm önerileri sundu.

 Alan dışından bürokratların, siyasilerin, siyasallaşmış sendikaların ortak çalışmasıyla arapsaçına dönen atama ve yer değiştir(me)me konusu, ancak popülizmden uzak, gerçekçi bir yaklaşımla çözülebilir. Zorunlu Hizmet affına imza atan sendikalar dahil olmak üzere, kimi uzmanların hala becayiş ve alan değişikliği gibi gündelik çözümler kovalamasını gerçekçi bulmuyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın devletin olanakları ve maliyet hesaplarıyla çaresizliğini ifade ettiği TV programlarında sorunun kaynağı “yer beğenmeyen öğretmenler” olarak lanse edilse de, gerçek çok başkadır. Atandığı yerde unutulan, özrüne rağmen yer değiştiremeyen öğretmenler mızmız değil, sistemsizliğin mağdurudur.

“Bana çözüm gösterin, yapacağım” diyen Sayın Bakanımıza, her türlü popülizmden uzak, devlet bütçesini de, akademik çalışmaları sıkıntıya sokmayacak adil bir yer değiştirme sistemine dair çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Bu öneriler Sayın Bakanımıza bugün elden ulaştırılmıştır.
 
Eğitimcilerin Sirkülâsyon Sorununa Dair Çözüm Önerilerimiz
 
2010 Mayıs Ayında Anadolu Eğitim Sendikası dışındaki tüm sendikaların ortak mutabakatıyla getirilen zorunlu hizmet affı, henüz bu hizmeti yapmamış olanlar için bir kazanım olarak görülse de zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmelerini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Aynı kapsamda özürlerinin bulunduğu ile-ilçeye kontenjan bulamayan öğretmenler son olarak 4+4+4 sisteminin bedelini ödemektedir. Bir yanda yer değiştirmeyen öğretmenler dururken, öte yandan norm fazlası olan öğretmenler sürgün edilmektedir.
Sendikamızın konuyla ilgili hukuksal mücadelesi sürmekte olup, yeni mağduriyetlerin yaşanmaması için Temmuz ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduğumuz önerilerin gelişmeler ışığında genişletilmiş son halini kamuoyuyla paylaşıyoruz. 
A- Çalışma Bölgelerine Göre Yer Değiştirme Kriterleri 
*(Herhangi bir özrü olmadan, isteğe bağlı yer değiştirmeye esas)
*** İlk atama, açıktan atama, kurumlar arası geçiş yolu ile personel alımları hali hazırda kadroda olan öğretmenlerin YER DEĞİŞTİMESİ sonrası yapılmalıdır. 
Öğretmenlerden;
1. a) 3.hizmet bölgesinde 3 yıl çalışanın, 2.hizmet bölgesine tayin hakkının il emri ile olması sağlanmalıdır 
b) 3.hizmet bölgesinde 5 yıl çalışanın, 1.hizmet bölgesine tayin hakkının il emri ile olması sağlanmalıdır. 
2. a) 2.hizmet bölgesinde çalışanın,  3.hizmet bölgesine tayin hakkının süre sınırlaması olmadan yapılması sağlanmalıdır. (atama döneminde)
b) 2.hizmet bölgesinde 7 yıl çalışanın, 1.hizmet bölgesine tayin hakkının il emri ile olması sağlanmalıdır.
3. a)1.hizmet bölgesinde zorunlu hizmet kapsamına giren okullarda 8 yıl bir fiil çalışan eğitimciler, diğer hizmet alanlarına zorunlu olarak gönderilmekten muaf sayılmalıdır.
b)1.hizmet bölgesinde halen çalışmakta olup, 2.veya 3. hizmet bölgelerinde daha önce hiç çalışmamış olan eğitimcilerin, bulunduğu ilin veya ilçenin zorunlu hizmet kapsamına giren okullarında; yok ise c veya b tipi okullarında 8 yılda tamamlanması sağlanmalıdır.
c)1.hizmet bölgesinde halen çalışmakta olup, daha önce 2.veya 3. hizmet bölgelerinde hiç çalışmamış, ancak 1. hizmet bölgesinde 2006 ve 2010 yönetmeliğine göre zorunlu hizmet bölgelerinde veya okullarında 8 yıldan az çalışmış olan eğitimcilerin, kalan süreyi bulunduğu ilin veya ilçenin zorunlu hizmete kapsamına giren okullarında; yok ise c veya b tipi okullarında tamamlaması sağlanmalıdır.
d) 1.hizmet bölgesinde halen çalışmakta olup, 2.hizmet bölgesinde 7 yıl, 3.hizmet bölgesinde 5 yıl veya 2 bölgede de toplam 6 yıldan az çalışmış olan eğitimcilerin, kalan süreyi bulunduğu ilin veya ilçenin zorunlu hizmete giren okullarında; yok ise c veya b tipi okullarında tamamlaması sağlanmalıdır.
B- Maaş Tazminatları
Okul donanımı yetersiz, sosyo-ekonomik koşulların yetersiz olduğu bölgelerdeki öğretmenlere öğretim yılında verilen normal eğitime hazırlık ödeneği dışında iki dönem başında ayrı ayrı yarım maaşlık ödenek tahsis edilmelidir. Standart olarak ödenmesini önerdiğimiz (aylık) bölge-okul tazminatları ise aşağıdadır:
a)3.bölge c tipi okulda çalışan eğitimcilerimize 550 TL.
b)3.bölge b tipi okulda çalışan eğitimcilerimize 450 TL.
c)3.bölge a tipi okulda çalışan eğitimcilerimize 350 TL.
d)2.bölge c tipi okulda çalışan eğitimcilerimize 350 TL:
e)2.bölge b tipi okulda çalışan eğitimcilerimize 250 TL.
f)2.bölge a tipi okulda çalışan eğitimcilerimize 150 TL.
* Bölge türleri ve okul tiplerimizin mevcut değerlendirmesinde  tutarsızlık bulunduğundan tüm bölge ve okullar yeniden sınıflandırılmalıdır.
C- Becayiş: 
Halen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda güncelliğini koruduğu halde, Bakanlık Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliklerinde yer verilmeyen becayiş, yönetmelik değiştirmeyi beklemeden kanunun yönetmelikten üstün olduğundan hareketle, İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME kapsamında işletilmelidir. Karşılıklı yer değiştirmenin herhangi bir ticari faaliyete dönüşmemesi için başvuru modülü bakanlık İKGM resmi sitesinde yıl boyu aktif kalmalı, yakalanan eşleşmeler, taraflar bir birini görmeden bakanlık eliyle takip edilmeli, eşleşme şansı bulanların talebi olağan yer değiştirme takvimi içinde otomatik olarak işleme alınarak yer değişikliği gerçekleşmelidir. (Özrü onaylanan öğretmenlerin becayişe zorlanmaları düşünülemez, becayiş özür grubuna çözüm olamaz.)
D- Özür grubu atamaları:
*** Özür Grubu yer değiştirmeler, isteğe bağlı yer değiştirme ve ilk atamalardan ÖNCE yapılmalıdır.
1.) Sağlık özrü kesinlikle zaman ile sınırlandırılmamalı, oluştuğu anda il- ilçe emri ile gerçekleştirilmelidir.
2.) Öğretmenlerin kariyerlerini yükseltmek için başvurdukları yüksek lisans eğitimleri bakanlığımızca desteklenmeli ve bu grubun atamaları üniversitelerin öğrenci kabul tarihleri ile belirlenmelidir. (Eğitim özründen dolayı ataması gerçekleşen öğretmenler arasında alanı veya eğitim ile alakalı bir alanda eğitimini yapacak olanlara atamaları il-ilçe emri ile gerçekleştirilmelidir. İlgili öğretmenlerin arasında eğitimlerini tezli olarak yapmak isteyenlere eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları için öğretmenlerin haftada iki gün izinli sayılmaları sağlanmalıdır. Bu izin süresinde öğretmenlerin ek derslerinde kesinti yapılmamalıdır.)
3.) Eş durumu atamaları eşlerin aile bütünlüğünü sağlamak açısından il ilçe emri ile, senede bir defa ağustos ayı döneminde yapılmalıdır. özür grubu tayinlerinde “30 Eylül” tarihi baz alınmalıdır.  Öğretmenlerin eşlerinin meslekleri herhangi bir negatif ayrımcılığa yol açmamalıdır.  Olası bir boşanma durumunda, taraflar bir sonraki özür grubu döneminde özür grubuna başvurabilmelidir. Eğer eşlerden birisi zorunlu hizmetini tamamlamamış ise eşlerin tayinlerini istemeleri durumunda eş değer bölgelere atanmaları sağlanmalıdır. (İlk ataması Ağustos-Eylül dönemi dışında olanlar için Şubat Dönemi başvurusu alınabilir, istisnadır.)
4.) İl içi özür grupları il dışından önce değerlendirilmelidir.
5.) Çocukları sınav kazandığı için il içi-dışı yer değiştirme özrü doğmuş öğretmenlerin başvurusu, öğrenci yerleştirme takvimi gözetilerek alınmalı, yer değiştirmeleri bekletilmeden yapılmalıdır.
6.) Özel hayatı etkileyen haller kapsamında yer değiştirmeler tıpkı sağlık özrü gibi, oluştuğu anda yapılmalıdır. Ülkemizin bir bölgesinde sel, deprem, yangın v.s gibi bir afet durumu söz konusu olur ise, eğitim ve öğretimin kalitesi açısından, ilgili bölgede çalışırken afetten etkilenerek fiziksel ve psikolojik zarara uğramış öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları tıpkı sağlık özrü gibi takvime bağlı olmaksızın belgelendiği anda il-ilçe emrine göre gerçekleştirilmelidir.  
7.) Afeti yaşayan öğretmene tayin başvurularına esas belgelerin toplanması ve onayı prosedür olarak kolaylaştırılmalıdır.
8.) Afet durumları sonrası tayin isteme sırasında öğretmenlerin stajer olmalarına bakılmamalı ve stajer olan öğretmenlerin stajerlik dönemlerini tamamlamaları, öğretmenin atamasını istediği ilin milli eğitim müdürü sorumluluğunda, öğretmen mağdur edilmeden yapılmalıdır. 
9.) Öğretmenin görev yaptığı ilde, halktan, terör örgütlerinden veya kurumundan her hangi birisi tarafından can güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durumla muhatap olduğunun belgelenmesi durumunda, zaman sınırlaması konulmaksızın, mağdur öğretmenin isteği doğrultusunda il-ilçe emri ile ataması yapılmalıdır. 
Öğretmen açığı olan bölgelerimizin öğretmen açıklarının kapatılması:
1.) Özendirilmiş rotasyon eğitim kalitesi ve adalet duygusu açısından şarttır.
2.) Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri hazırlanırken öğretmen açığı bulunan şehirlerimizin eğitime teşvik kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 
3.) Öğretmen açığı bulunan bölgelere atanan veya tayin isteyen öğretmenler maddi olarak teşvik edilmelidir. İlgili bölgeleri ilk atamada tercih eden öğretmenlere yolluk ücreti verilmeli, bölge tazminatı ödenmeli, öğretmenlerin lojman ihtiyacı karşılanmalı, lojman bulunmaması durumunda öğretmenlere çalıştıkları ilçenin ortalama kira ücreti kadar aylık ödeme yapılmalıdır. Ulaşım güçlüğü olan, lojman bulunmayan köylere ulaşımın bedeli ödenmelidir.
4.) Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere yüksek hizmet puanı verilmeli, derece kademe terfi işlemlerinde diğer bölgelere nazaran ilerleme kolaylaştırılmalıdır. İlgili bölgelerde çalışan öğretmenlerin diğer bölgelere tayin olması durumunda, kendilerine norm kadro güncellemelerinde pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır.
5.) Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlere, okul ve öğrenci ihtiyaçlarını, materyal eksiklerini karşılamak üzere belgelendirerek harcayacakları bir eğitim ödeneği tahsis edilmelidir. 
Norm Fazlalıklarının Değerlendirilmesi:
1.) Mezuniyet alanı kadrosu sınıf öğretmeni olanlar ve branş öğretmenleri alan değişikliliğinde öncelikli olmalıdır.
2.) Alan değiştiren sınıf öğretmenleri arasında kendi mezuniyet alanlarına dönenlerin önemli bir kısmı uzun yıllardır uzmanlıkları dışında derse girmektedir. Bu öğretmenler de dahil olmak üzere alan değiştiren her öğretmene geçtiği/döndüğü alanla ilgili UZAKTAN EĞİTİM verilerek destek olunmalıdır.
3.) Yeni eğitim sistemiyle türetilen seçmeli ders paketleri neredeyse tüm branşlara alan değiştirme fırsatı sunacak niteliktedir. Bu derslerin tamamına yakınının müfredatı belirsiz olup, kitapları da basılmamıştır. Başta sınıf öğretmenleri, meslek dersi öğretmenleri ve FKB branşları olmak üzere norm sorunu yaşayan tüm öğretmenlerin bu yeni derslerde branşlaşmasına olanak tanınmalıdır.
4.) Resmi olarak 4 yıla inen, ilk yılı okul öncesi gibi düzenlenen ilkokullar sınıf öğretmenlerini mesleki tatmin ve başarı açısından geriletecektir. Sınıf öğretmenlerinin eski 5. Sınıfa karşılık gelen ortaokul 1. Sınıfların derslerine girebilmeleri gerekir.
5.) Alan değişikliği için başvuruda bulunacak eğitim kurumu yöneticilerinin, kendi kurumları içerisinde olmak şartıyla hak kaybı yaşamaması sağlanmalıdır.
6.) Bir yan dala sahip olmadan mezun olanların (özellikle sınıf öğretmenleri)  alan değiştirebilmeleri için yetenek ve ilgileri doğrultusunda beyanlarına dayanak olarak katıldıkları kurs ve seminerler, profesyonel ya da amatör olarak ilgilendikleri spor- sanat geçmişleri, yönettikleri ya da katıldıkları sosyal aktiviteler, dil sınavlarında başarı durumları değerlendirilmelidir.
7.) İlkokula başlama yaşının düşürülmesi ile artan sınıf mevcutları sorunu yeni okul ve derslik oluşturarak (geçici prefabrik ek bina) sınıfsız kalan öğretmenlere istihdam sağlanmalıdır.
8.) Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki devlet kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğretmenlerin talepleri kabine içindeki bakanlıklarla koordineli olarak değerlendirilmelidir."
 
Anadolu Eğitim Sendikası
 
Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER