Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Neler Oluyor?

Türk Eğitim Sen Bingöl Şube Başkanı, Bingöl Üniversitesi'nde yaşananlar ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasının tam metnini sizlerle paylaşıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Neler Oluyor?

Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde çalışanlara yönelik baskı, tehdit ve keyfi uygulamalar ile ilgili uzun süredir şikayetler gelmeye devam etmektedir.

Fakültenin vekil Dekanı Prof. Dr. Mehmet ÇİFTÇİ’nin  kendisine kayıtsız şartsız itaat edenleri  koruyup kolladığı, bunu kabul etmeyen  personeli dışladığı, sırf ders ücretinden mahrum bırakmak için ders dağılımında haksızlıklar yaptığı, sürekli mobbing uygulayarak fakülte çalışanları arsında ayrımcılık yaptığı sık sık üniversite gündeme gelmektedir.

Bu da yetmezmiş gibi Prof. Dr. Mehmet ÇİFCİ’nin emri altında görev yapanlara uyguladığı mobbingin boyutu artarak devam etmiş, personele sudan bahanelerle soruşturmalar açılmıştır.

Öyle ki; bu şahıs kendi bölümündeki bir Araştırma Görevlisine on iki defa soruşturma açmış ve cezalar yağdırmıştır. Bu durum Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ’nin uyguladığı mobbingin boyutunun ne kadar vahim olduğunu göstermektedir.

Soruşturma açtığı Kimya Bölümünde görevli bu asistandan hıncını alamayan Vekil Dekan, asistanın başka yere görevlendirmesini talep etmiş, durumun farkında olan Rektörlük bu şahsı sırf Vekil Dekandan korumak için 6 aylık periyodlarla 2 defa Merkezi Laboratuvara, son olarak da Ziraat Fakültesi Laboratuvarına görevlendirmiştir.

Üniversitelerde genelde görev sürelerinin uzatılması teamül olarak 2 veya 3’er yıllık şeklinde yapılırken Vekil Dekan bu Araştırma Görevlisinden yine hıncını alamamış olacak ki, Araştırma Görevlisinin görev süresini son iki kararnamede 6’şar ay olarak uzatmış ve en son tesis ettikleri kararname ile de görev süresini 19/01/2020 tarihi itibari ile uzatmamışlardır.

Bu idari işleme dayanak olarak ise, Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanlığı, Kimya Bölüm Başkanlığı, Kimya Bölüm Kurulu kararı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurul kararlarını açıkça hukuka ve akademik sürece aykırı olacak bir şekilde tesis ettirerek, haksız ve hukuksuz bir şekilde Araştırma Görevlisinin Üniversiteden atılmasına neden olmuştur.

Bütün bu haksız ve hukuksuz işlemlere Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü olur vermiştir. Başka bir deyişle bahse konu Araştırma Görevlisi son 1,5 yıldır üniversitenin farklı birimlerinde görev yapmasına karşın Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ’nin başkanı olduğu kurullarda tesis ettirdiği hukuktan ve akademik etikten vareste işlemlere Rektörlüğün de olur vermesi ile Araştırma Görevlisinin insafsız bir şekilde işinden edilmesi oldukça manidardır.  

Biz sendika olarak bu durumu Sayın Rektör Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK ile paylaştık. Ancak bugüne kadar bu durumu düzeltmeye yönelik bir teşebbüs göremedik.
Dekan Vekilinin aynı zamanda Sendikal baskılar da uyguladığı duyumu tarafımıza sürekli gelmekteydi.

Yine Doktorasını tamamlayıp Dr. Öğretim Üyesi kadrosu bekleyen Fen Edebiyat Fakültesinde ki başka bir Araştırma Görevlisi Sendikamızdan istifa etmiş, Türk-Eğitim-Sen olarak, neden istifa ettiğini sorduğumuzda ise; Vekil Dekan o sendikadan istifa etmezsen kadronu alamazsın dediğine sendika başkanı olarak bizzat şahit oldum.

Çalışma hayatında bir kimsenin sendikaya girme veya girmeme, sendikal faaliyetlere katılıp katılmama yönündeki iradesi veya tercihinin cebir veya tehdit kullanarak engellenmesi TCK 118. maddesine göre suç teşkil edip konu ile ilgili gerekli yasal girişimlerimiz ayrıca olacaktır.

İlim irfan yuvası olması gereken Bingöl Üniversitesinin Akademik ve Bilimsel çalışmalar ile gündeme gelmesi gerekirken, maalesef Üniversitemiz, Fen Edebiyat Fakültesi Vekil Dekanı Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ’nin keyfi uygulamaları yüzünden mesaisini boş işlere harcamaktadır. Çalışanlar arasında objektif bir memnuniyet anketi çalışması yapılırsa durumun vahameti ortaya konulacaktır.

Türk Eğitim Sen Bingöl şube başkanı olarak, buradan Sayın Rektör Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK beye sormak istiyorum; keyfi uygulamaları ile Fen Edebiyat Fakültesini bilimden uzaklaştıran, çalışanlara baskı yapan  bu Vekil Dekan hakkında herhangi bir işlem yapacak mısınız? Biz Sendika olarak hukuksuz bir şekilde görevine son verilen üyemiz ile ilgili yargıya başvuracağımızı, Genel Merkezimiz vasıtasıyla YÖK Başkanlığına Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Vekil Dekanının hukuksuz uygulamalarını ile ilgili şikayetçi olacağımızı ve işin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sedat DURSUN

Türk Eğitim Sen Bingöl Şube Başkanı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER