Bolu'da Öğretmenlere Mobbing İddiası

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Bolu'da Öğretmenlere Mobbing İddiası

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü hakkında bir basın açıklaması yaptı. Bayram'ın açıklaması şu şekilde:

"İki yıla yakın süredir İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı bulunan Emine Mehmet Baysal Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde, Okul Müdürü Murat Bulut tarafından, okulda görev yapan öğretmenlere, çalışma hayatına ve özel yaşamlarına yönelik, bir eğitim yöneticisine yakışmayacak türden tutum ve davranışlarda bulunulduğu haberleri tarafımıza gelmekteydi. 

Bu süreç içerisinde iki defa kendisini ziyaret ederek meslektaşları olarak kendisine, bize ulaşan iddialar doğru ise bu iddiaların mobbing suçu oluşturacağını, adlî ve idarî yönden yaptırıma sebep olabileceğini, ayrıca eğitimci olarak Bolumuzun ve eğitim camiamızın böyle iddialarla gündeme gelmesinin bizi üzeceğini meslektaş hukuku icerisinde ifâde etmiş olmamıza rağmen maalesef iddiaların ardı arkası kesilmemiştir. 

Emri altındaki öğretmenleri diğer meslektaşlarının ve öğrencilerinin önünde azarlamak, vatan hainliğiyle itham etmek, pandemi nedeniyle hiç bir iş yapmadıklarını, yata yata para kazandıklarını söylemek, sendikalarını değiştirtmeye çalışmak, haddini asarak, öğretmenlerin kişisel sosyal medya hesapları ile ilgili incitici yorumlar yapmak, pandemi koşullarına rağmen uzaktan yapılabilecek toplantılar için öğretmenleri okula gelmeye zorlamak, öğretmenlerin gıyabında, tek taraflı tuttuğu bir çoğu asılsız tutanaklarla "dediğimi yapmaz ya da beni şikayet ederseniz bu tutanakları işleme koyarım" tehdidi ile bir çoğu sözleşmeli ve henüz stajyer olan öğretmenleri korkutmaya ve sindirmeye çalışmak, okulda olmadığı günlerde kendisine ek ders yazmak, okul normu içinde yeterli kadrolu öğretmen varken yerlerine ücretli öğretmen görevlendirmek, bu iddiaların sadece bir kısmıdır. 

Söz konusu iddialar, çalışma hayatıyla sınırlı kalmayıp, öğretmenlerin özel hayatına sirayet edecek kadar ileri gitmiştir. Öğretmenlerimizin çalışma huzurunu ve iş barisini olduğu gibi, öğretmenlik mesleğinin itibarını da zedeleyici niteliktedir. 

Daha önce yaşanmış benzeri baskıcı uygulamaların oluşturduğu olumsuz, hatta bir kısmı hazin sonuçlar örnek olarak önümüzde ve hafızamızda dururken, bu iddiaların sübut bulması ve bu tür uygunsuz uygulamaların devamı hâlinde ortaya çıkması muhtemel olumsuz sonuçlardan eğitimciler olarak meslektaşlarımız adına tedirginliğimizi kamuoyuyla ve yetkililerle paylaşmak istiyoruz. 

Tüm bunların yanında kurumda gerçekleştirilen iş ve işlemlerde Devletin zarara uğratılıp uğratılmadığının da incelenmesi ve soruşturulması gerektiği kanaatindeyiz. 

Açıkça ifade etmek isteriz ki, özellıkle de "özel gereksinimli çocuklarımızın" eğitim gördüğü bir kurumda bu tür iddiaların varlığı bile çocuklarımız, eğitim camiamız ve Güzel Bolumuz adına başlı başına bir fecaat arzetmektedir. 

Bu türlü iddiaların varlığı senelerdir ısrarla dile getirdiğimiz "kamu yönetiminde LİYÂKAT" unsurunun ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Tüm bu olumsuz tablo göz önüne alındığında yetkililerden beklentimiz, bir an önce gerekli işlemin tesis edilerek, ilgili okul müdürünün, inceleme ve soruşturmanın selâmeti açısından tedbiren müdürlük görevinden el çektirilmesi, iddialarla ilgili sorumluluğu söz konusu değilse aklanması, iddiaların sübut bulması hâlinde idarecilik görevinin olması gerektiği gibi sonlandırılmasıdır. 

Türk Eğitim Sen Bolu Şubesi olarak, söz konusu iddiaları içeren resmî başvurumuzu an itibariyle Valiliğimize iletiyoruz. Hak haklıya teslim edilene kadar sürecin takipçisi olacağız. 

İnanıyoruz ki Bolu Valiliğimiz bir an önce malûm şahıs ile ilgili resmî işlem tesis ederek gerekli önlemleri ivedilikle alacak, öğretmenlerimize ve çocuklarımıza gerekli olan huzurlu eğitim öğretim ortamını geri verecektir. 

Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram. "

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER