BÖYLE SAÇMALIK MI OLUR ?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarının Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre,İlk defa ve Yeniden Müdürlük Görevlendirmelerin ilişkin takvim yürütülüyor.

BÖYLE SAÇMALIK MI OLUR ?

Yönetmeliğin 6.maddesinde,Müdür olarak görevlendirilecek olanların şartları açıklanmış.Madde şu şekilde;
Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 6 –(1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.
c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.
ç) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.
d) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak.
Burada açıkça belirtildiğine göre; Müdürlük başvurusu yapacak öğretmenin, öğretmenlikte 8 yıl çalışması gerekiyor. Müdür Baş Yardımcılığında 2 yıl, Müdür Yardımclığında 3 yıl çalışma şartı getiriliyor ama Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığında çalışılan süreler öğretmenlikten sayılmıyor. Örnek; Öğretmen olarak 7 yıl çalışmış, 2.5 yıl da Müdür Yardımcılığı görevi var.Toplam hizmet süresi 9.5  yıl oluyor.Toplam hizmet süresi 9.5 yıl ama sen 7 yıllık öğretmensin, müdürlük başvurusu yapamazsın,diyorlar.
 ÖĞRETMENLİK ASLİ GÖREV Mİ ? TALİ GÖREV Mİ ?
Oysa; daha 3-5 gün önce, Okul Müdürlerinin bir kısmını kafasına göre görevden alanlar, en yetkili ağızdan şunları kamuoyuna aktarıyordu.”Hepimizin asli görevi öğretmenliktir. İlla,Müdürlükten emekli olacaksınız diye bir şart yok.Sizi asli görevinize atadık”
Evet,doğru .Öğretmenlik asli görevimiz.Asli görev öğretmenlik olduğuna göre; Müdürlük başvurusunda,Müdür Baş Yardımcılığı ve Müdür Yardımcılığında geçen süreleri neden öğretmenlikten saymıyorsunuz? Böyle saçmalık mı olur ? Müdürleri Görevden alırken, öğretmenlik asli görev. Görevde yükselmeye gelince öğretmenlik tali görev.
Öğretmen arkadaşlarımıza tavsiyemiz şudur; Müdür Baş Yrd.ve Müdür Yardımcılığı görevleri dahil,hizmet süreleri 8 yıl olmuş ise,başvurularını yapsınlar.MEBBİS başvuru ekranı çıktısıyla beraber evraklarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim etsinler.Bu yönetmelik kapsamında,değişik yorumlanıp,başvuruları kabul edilmediğinde,konu hukuki sürece taşınacağından ellerine belge olmuş olur. 
       
 
 
 
                                                                                                          Enver DEMİR
                                                                                                                Şb.Bşk                                                                                                  
Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER