BU ADLİ YILDA ADALET ÇALIŞANLARI UNUTULMASIN

Türk Büro Sen Çankırı Şube Başkanı Adli Yıl Açılışı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

BU ADLİ YILDA ADALET ÇALIŞANLARI UNUTULMASIN
Sayın Basın Mensupları,                                                                                                               Çankırı Cumhuriyet Savcısı iken yaş haddinden 29 Ağustos’ta emekliye ayrılan ve aynı gün akşamı evinde kalp krizi geçirerek yoğun bakımda olan ve bugün (1 eylül 2014) saat:06.30 da vefat eden  Haluk GÖRGÜ’nün ölümünden dolayı başta Adalet camiasına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı Türk Büro-Sen Çankırı Şubesi adına dileklerimi iletiyorum.
Bilindiği üzere, bugün 1 Eylül Adli Yıl açılışı. Adli yıl açılışının tüm Adalet Bakanlığı çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunmak isterdik, ne yazık ki bunu yapamayacağız.
Maalesef ülkemizde adalet mekanizmasının sadece Hakim ve Savcılardan oluştuğu düşünülmektedir. Her sene Adli Yıl açılışlarında hakim ve savcıların sorunları konuşulmakta, işin mutfağında çalışan adalet personelleri unutulmaktadır.Hakim ve Savcılar gibi çalışan, mahkemelerde duruşmaların yapılmasını sağlayan, mahkeme dosyalarını tekamül ettiren, mahkeme kararlarını ilgili yerlere ulaştıran, mesai mefumu gözetmeden, adliyelerin olmazsa olmazı olan zabıt katibinden yazı işleri müdürüne, mübaşirden teknik elamanına kadar, sayıları 50 bini bulan Adalet çalışanları bir kere daha "yok"hükmündedir.Biz Bakanlığın bu anlayışını sendika olarak kabul etmiyoruz.
Adalet sisteminde yargı bağımsızlığı başta olmak üzere; eleman yetersizliği, cezaevi koşulları ve doluluk oranları, uzun tutukluluk süreleri gibi pek çok önemli sorun bulunmaktadır.
Adli Yıl Açılışlarında Hep Unutulan Adalet Çalışanları Oluyor
Adaletin işleyişinin olmazsa olmaz unsuru, iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan, Hakim ve Savcıların mesai arkadaşları olan Adalet çalışanları, Adli Yıl Açılış Törenlerinde hep unutulmakta, sorunları dile getirilmemekte, adeta yok sayılmaktadırlar.
Mesai mefhumu gözetmeden, tozlu arşivler, dosya yığınları arasında, düşük ücretlere rağmen iş yükünün büyük bir kısmını omuzlayan Zabıt Katipleri, Mübaşirler, Yazı İşleri Müdürleri ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanları, Adalet Bakanlığınca bugüne dek bir kez bile hatırlanmanın sevincini yaşayamamıştır.
Adalet Bakanlığı, yargı sisteminin sorunlarını tamamıyla ele almalı, tüm kesimler için iyileştirme ve düzenlemeler yapmalıdır. Sürekli belirli bir kesimin taleplerinin karşılanması halinde aksaklıklar giderilemez ve gittikçe büyüyen sorunlar çözümsüz kalmaya mahkum olur.
Adalet Çalışanlarının Sorunları Göz Ardı Ediliyor
Türk Büro-Sen olarak, kurulduğumuz 1992 yılından bu yana adalet çalışanlarının  sorunlarını, gerek toplu pazarlık masalarında, gerek kurum idari kurullarında, gerekse alanlarda; kısacası tüm platformlarda dile getirmekteyiz. Bu sorunların çözümü için örgütlü gücümüzle demokratik mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu konuda 14 – 16 Eylül 2012 tarihleri arasında 81 ilimizden adalet çalışanlarının katılımıyla “Adalet Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay düzenledik. Çankırı Adliyesini temsilen Sayın Ali Aşıkoğlu ve 3-4 arkadaşımız da iştirak ederek katkı sağlamışlardı. Çalıştay sonuçlarını kitapçık haline getirerek başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakan, Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı bürokratları, Cumhuriyet Başsavcılar ve tüm Bakanlıklara ve bütün Milletvekillerine ilettik. Aşağıda da belirttiğimiz başlıca sorunlara tüm girişimlerimize rağmen, ne yazık ki Adalet Bakanı ve Bakanlık bürokratları kayıtsız kalarak, Adalet çalışanlarını yine görmezden geldi.
 
Sendikamız, tespit edilen sorunların çözüme kavuşması için Adalet Bakan Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve Adalet Bakanlığı Genel Müdürleri ile defalarca görüşmelerde bulunmuştur. Diğer taraftan ise Sendikamız konunun ısrarla takipçisi olmuş, Adalet çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşması noktasında konuyla ilgili TBMM nezdinde kanun teklifleri, soru önergeleri verdirmek suretiyle girişimlerde bulunmuştur.
Adalet Çalışanlarının Çözüm Bekleyen Sorunlarının Bazıları;
*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinde düzenleme yapılarak, adalet personeli için Adalet Hizmetleri sınıfının oluşturulması istiyoruz.
*Mesailer konusunda yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde görev yapan memurlara fazla ücreti ödenebilir" şeklindeki bir düzenlemeyi asla kabul etmiyoruz ve  Adalet personelinin tamamına fazla mesai ücreti ödenmeli diyoruz.Sayın hükümet yetkilileri, Sayın Bakan bu nasıl mantıktır? Mahkeme dışında kalan birim ve savcılık çalışanları adli birim elemanı değilmidir? Gelin bunu Çankırı’daki Adliye çalışanlarına anlatın.Yetkili ama etkisiz sendikacılar gelin talebeniz geçek oldu bunu siz izah edin.Ama eminim ki adalet çalışanları, memurlar sizin umurunuzda değil.
 
*Ulaşım ödeneğinin, tüm adliye çalışanlarına ödenmesi,
*Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan personele de ek gösterge verilmesi,
*Mübaşirler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personelin, Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınması,
*Adalet çalışanlarına fiili hizmet zammı getirilmesi,
*Adli Yıl açılış ayında tüm yargı çalışanlarına 1 maaş tutarında ikramiye verilmesi,
*Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile yüksek yargı organlarının tüm personeline, Hakim ve Savcılarda olduğu gibi brüt maaşlarının %10’u tutarında yargı ödeneği ödenmesi,
*Nöbet görevi verilen Adalet çalışanlarının, nöbet ücreti ve izinlerinde komisyonlar arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi,
*Promosyonların herkese eşit ödenmesi,
*Yemek, Lojman ve kreş sorunlarının çözüme kavuşturulması,
*Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüklerinde çalışan personelin sorunlarının çözülmesi,
*Adalet çalışanlarının, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamına alınması,
*Sosyal tesislerden tüm personelin faydalandırılması,
*Adalet personelinin gerek adliye içinde gerekse adliye dışında can güvenliğinin sağlanması,
Bir Pakette Adalet Personeli İçin Çıkarılmalı

Adalet çalışanlarının, Görevde Yükselme, ücret adaletsizliği, sağlığı tehdit eden çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesi, can güvenliğinin sağlanması gibi bir çok sorunu çözüm beklemektedir.  Bugüne kadar çıkartılan yargı paketlerinde adalet çalışanları için bir iyileştirme yapılmaması on binlerce adalet çalışanını üzmüş ve Adalet Bakanlığına küstürmüştür. Adalet çalışanları, Bakanlıktan personeli içinde bir Yargı Paketi çıkartılmasını beklemektedir.Yargı ve hizmet bütünlük içerisinde adalet öncelikle " Adalet dağıtanlar arasında" sağlanmalıdır. Hem iş barışının temini ve hem de bir hakkın teslimi tüm çalışanları gözetleyen ve hakkını veren bir anlayışla mümkündür.  Böyle bir ayrımcılık kabul edilemez.
Devasa Adliye Binaları Yaparak, Hukuksuzluklar Engellenemez
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün faaliyet raporuna göre, Haziran 2014 itibariyle cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin sayısı 152 bin kişiye ulaşmıştır. Bu rakamla cezaevleri, Cumhuriyet tarihinin en büyük doluluk oranına ulaşmış durumda. Araştırma şirketlerinin 2013 yılında yapmış olduğu anketlere göre vatandaşlarımız Türkiye’nin en büyük sorunlarının işsizlik, asayişsizlik, eğitim, hukuksuzluk ve yolsuzluk olduğunu söylemiştir. Hazırlanan raporlar ve anketler dikkate alınacak olursa, ülkemizde hukuk sistemimizin bu iktidar döneminde çöktüğünü söylemek yanlış olmaz. Unutulmamalıdır ki, devasa adliye binaları yapılarak hukuksuzlukların önüne geçilemez.
Hukuk Siyasi İktidarın Oyuncağı Olmamalı
Hepinizin malumu olduğu üzere, hükümet, yolsuzluk operasyonları sonrasında bu yolsuzlukları kapatmak için kendi ürettiği terimler arkasına sığınarak hukukun üstünlüğünü ayaklar altına almaktadır. HSYK, Danıştay, Yargıtay gibi bir çok kuruma müdahale etti. İhdas edilen Sulh Ceza Hakimlikleri ile tabii hakim ilkesini yok saydı.  Anayasa’yı çiğnedi, hukuku elinde adeta bir oyuncağa çevirdi. Yargı bağımsızlığı ilkesi yok sayıldı. Bu da vatandaşlarımızın hukuka olan güvenini temelden sarsmıştır. Bu durum uluslararası arenada da ülkemizin prestijini sarsmaktadır. Vatandaşın yeniden yargıya güveninin sağlanabilmesi için siyasi iktidar elini yargıdan çekmeli, hukuku daha fazla katletmemelidir.
Son olarak, Adalet çalışanlarına, Hakim ve Savcılarımıza ve ülkemize; sorunların çözüldüğü, çalışanların mutlu olduğu, yargı bağımsızlığının korunduğu, başarılı bir adli yıl geçirmelerini diliyoruz.
Saygılarımla…

Metin MEMİŞ
Türk Büro-Sen
Çankırı Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER