BU KADAR GÜNAHI KALDIRAMAZSINIZ !

BU KADAR GÜNAHI KALDIRAMAZSINIZ !
MEB,2014 te çıkardığı 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun  8.maddesine göre 8000 civarında okul müdürünü objektif olmayan ve tamamen siyasi nedenlerle görevden almış ve hükümete yakın bir sendika nın üyeleri, uydurma, tiyatroyu andıran, sonucu önceden belli olan mülakat sonuçlarına göre atanmıştır. Bu konuyla ilgili binlerce dava açılmış,davalar kazanılmış olmasına rağmen hukukun  arkası dolanarak okul müdürleri göreve başlatılmamış veya tekrar puanlama yapılarak  ya aynı puanlarla veya daha düşük puanlarla elenmiştir.
    Bilindiği üzere, Türk Eğitim-Sen olarak yukarıda değindiğimiz haksız-hukuksuz uygulamalar konusunda dava açtık ve açtığımız dava sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2014/1151 Y.D. İtiraz no lu ve 18.02.2014 tarihli kararı ile ; 10.06.2014 tarih ve 29026 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin görevlendirilmelerine  ilişkin yönetmeliğin  “Yönetici Görevlendirilmede esas alınacak hususlar”  başlıklı 10.maddesinin 9.Fıkrasının “Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığına görevlendirme” başlıklı 23.maddesinin 1.Değerlendirme formunun  “Açıklama “ başlıklı kısmının 3.maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü ,Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur.    
     Buraya kadar bahsettiklerimizden kamuoyu haberdardır. Ancak; Bu arada, İstanbul un güzide ilçelerinden Silivri de hala vicdanlı insanlar-idareciler varmış denecek bir gelişme olmuş, önce  22 okul müdürüne düşük puanlar vererek elenmelerini sağlayan Şube Müdürlerinden Mehmet Şen, davayı kazanan ve tekrar değerlendirmeye hak kazanan  2  okul müdürü için “okul müdürleriyle 6 aydan daha az görev yaptığı için” değerlendirme yapmak istememiştir. Silivri İlçe MEM Şube Müdürü  Mehmet ŞEN  in bu yazılı talebine istinaden kendisinin vereceği puanlar eşit olarak puanlama yapacak diğer Şube Müdürlerinin puanlarına eklenmiştir. Ancak; Aynı Şube Müdürü Mehmet ŞEN,Eğitim Kurumu yöneticilerinden Mesut ÖZDOĞAN ve Cemalettin ÇETİNKAYA nın yeniden değerlendirilme işlemlerine komisyon üyesi olarak tekrar katılmış ve bu kişilere ikinci bir defa  75 puanın altında puan verilerek görev süreleri  uzatılmamıştır. 
   Konuyla ilgili olarak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü ve konunun muhatabı olan Şube Müdürünün  kamuoyunu bilgi vermesi gerekir. Şube Müdürünün aynı  kriterleri taşıyan kişilerin bir kısmını değerlendirmek istemediğini  yazılı olarak beyan ederken ne olmuş, ne değişmiştir ki bir başka grubun değerlendirilmesinde sorumluluk almıştır. 
Bu hakkaniyetli bir uygulamamıdır ?
 Yapılan işin eşitlik ilkesine uygunluğu nedir ?  
Her şeyden önce vicdanen rahat mısınız ?
Bu işte hak-hukuk var mı ?
Bu kadar günahı kaldırabilecek misiniz ?
Bu yapılanların gerçekten yanınıza kar kalacağını mı, yoksa; bir gün bu haksız uygulamalarınızın hesabının sorulacağını mı düşünüyorsunuz ?
 Merak ediyorum !
 
Enver DEMİR
TES Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER