CELLADINA AŞIK İDAM MAHKUMU GİBİSİN MEMUR ARKADAŞIM !!!!

 CELLADINA AŞIK İDAM MAHKUMU GİBİSİN MEMUR ARKADAŞIM !!!!
Celladına aşık olmuşsa bir millet,
 İster ezan ister çan dinlet.
 İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet,
 Müstehaktır ona her türlü zillet.
                                   Ömer Hayyam.
 
 
1048 – 1131 yılları arasında yaşayan Şair,Yazar,Matematikçi, Filozof, Astronom Ömer Hayam’ın  bundan yaklaşık 850 yıl önce dile getirdiği bu dizeler Türkiye’ nin bugün ki hali için yazılmıştır sanki.
 
Son yıllarda Memurların özlük ve mali haklarında hep geriye doğru birtakım düzenlemeler yapılmasına, memurun aleyhine kanunlar çıkarılmasına rağmen memur arkadaşım gidiyor aleyhinde yasalar çıkaran siyasilere sınırsız ve koşulsuz destek veren sendikamsı yapıya üye oluyor.
 
Bir sendika düşünün ki idari kurullarını, şube yöneticilerini toplamış ve istişare toplantısı yapıyor. Biz ne yaparsak üye sayımızı artırırız, nasıl bir yol izlersek memurlar, iş veren ile yapılan görüşmelerde bize yetki verir diye. (  Tabi bu kurumsal olarak demokratikleşmiş kurumlar için geçerli. ) Ortaya iki görüş atılır;
 
Görüş :  Memurun özlük haklarına sahip çıkmak, ekonomik haklarının korumak, milli gelirden payına düşen dilimin artırılmasını sağlamak, memur aleyhine çıkacak kanuni düzenlemeleri engellemek için eylemler yapmak gibi normal görüştür.
 
Görüş :  Biz, bizi yönetenlerle iş birliği içinde olalım. Hükümete her koşulda kayıtsız şartsız destek  verelim .  Memur aleyhine çıkarılacak yasalar hakkında sessiz kalalım ki idare bize karşı tavır almasın. Bu hükümet iktidarda kaldığı sürece biz zaten koltuklarımızı koruruz, hem onlara öyle yasalar çıkarttırırız ki eğer bize üye olmaz isen işine son verilir  deriz, böylece daha çok üye kazanırız görüşüdür.
 
Son yıllarda ve özellikle son aylarda hatta son günlerde yaşananlar ikinci görüşün kabul edildiğini ortaya koymaktadır.
 
T.B.M.M. de yeni bir kavram çıktı ‘ Torba Yasa ‘ bu öyle bir yasa ki bir biriyle ilişkisi olsun olmasın, kamuoyunda yeteri kadar tartışılsın tartışılmasın, işin uzmanlarından görüş alınıp alınmasın, paydaşların fikri sorulup sorulmasın hiç önemli değil.  Ben yaptım oldu mantığı ile çıkarılan kanunlar. Peki bu kanunlar niye bu kadar kolay çıkarılıyor, siyasiler bu kanunları hazırlar iken gelebilecek tepkilerden hiç mi çekinmiyor?
 
Bu soruların cevabı Ömer Hayyam’ ın yukarıdaki dizelerinde gizli.  Memur arkadaşım celladına aşık olmuş bir kere, tıpkı Leyla’ sına aşık olan Mecnun gibi kör olmuş gözleri, lal olmuş dilleri.  Yapılan haksızlıkları görüyor ama görmezden geliyor, yaşanların zulüm olduğunu biliyor ama çıkıp meydanlara haykıramıyor.
 
Milli Eğitimde yaşananlar yukarıda yazdıklarımız için iyi bir örnek. Bir sendikamsı yapı gidiyor okul yöneticisi arkadaşıma, sendika olarak senin özlük haklarının kaybetmen konusunda hükümete destek olduk, hatta bu yasanın böyle çıkması konusunda taraf olduk, gel bana üye ol, üye ol ki daha çok güçleneyim senin aleyhine daha çok çalışayım.  İdareci arkadaşım hay hay diyor tabiî ki sana üye olurum, az bile yaptınız der  ve üye olur.
En son torba yasaya eklenen bir madde ile Devlet Memuru adaylık döneminde Aylıktan kesme ve ya Kademe İlerlemesi durdurulması cezası alır ise memuriyetle ilişiği kesilecek. Bu cezalar hangi fiil ve hallerde verilir?  Bazı maddeleri özellikle kırmızı ile yazdık ki bu maddelerdeki fiil ve hallerin amir açısından istismara açık olduğu aşikar.
 
657 Sayılı Devlet memurları kanunu 125. Madde.
 
 C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

       Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

       a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

       b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

       c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

       d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

       e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

       f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

       g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,

       h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,

       ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

       j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.

       D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.

       Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

       a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

       b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,

       c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

       d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,

       e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

       f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,

       g) (Mülga bend: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *1*

       h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

       ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

       j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

       k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

       l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,

       m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,

       n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

       o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

        Ne demişti  850 yıl önce Hayyam;
 
Celladına aşık olmuşsa bir millet,
 İster ezan ister çan dinlet.
 İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet,
 Müstehaktır ona her türlü zillet.
 
                                                                                                         

Sinan SAKALLI TES İstanbul 9 Nolu Şube M. Sekreteri
 
www.kamudan.com/özel
Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
memur
memur - 7 yıl Önce

adam iyi özetlemiş beyler, tekrar bir düşünün neye destek verdiğinizi.

SIRADAKİ HABER