DANIŞTAY 'NORM KADRO YÖNETMELİĞİNİN DIŞINDA UYGULAMAYA GİDİLEMEZ' DEDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2.1.2009 tarih ve 13 sayılı işlemi ile Bilim ve Sanat Merkezlerinin norm kadrolarında yönetmelikte olmamasına rağmen sayısal değişikliğe gitmiştir.

DANIŞTAY 'NORM KADRO YÖNETMELİĞİNİN DIŞINDA UYGULAMAYA GİDİLEMEZ' DEDİ
Milli Eğitim Bakanlığı16.07.1999 tarih, 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen, 10.08.1999 tarih 23782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte” ”Norm Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler” başlıklı İkinci Bölüm 8/d Maddesinde Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) de içinde bulunduğu özel eğitim okul ve kurumlarında;

Öğrenci sayısı

1)   51’e kadar                                                   1,

2)   51 – 126’ya kadar                                      2,

3)   Sonra gelen her 150 öğrenci için           1,

Müdür yardımcısı norm kadrosu verileceği hükme bağlanmış olmasına karşın Milli Eğitim Bakanlığı, MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2.1.2009 tarih ve 13 sayılı işlemi ile  “Norm Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler”, ilköğretim okullarında olduğu gibi
         Öğrenci sayısı

1)   600’e kadar                                      1,

2)   601 – 1402’ya kadar                        2,

3)   1401 – 2201’e kadar                        3,

4)   2201 ve daha fazlası için                   4,
        


Müdür yardımcısı norm kadrosu verileceğini hükme bağlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı bu işleme, eğitim çalışanlarının yönetici olabilme şanslarını bir anlamda kısıtladığı gerekçesi ile, hak kayıplarının ve mağduriyetlerin yaşanmaması amacı ile Danıştay nezdinde açtığımız dava lehimize sonuçlanmıştır. Danıştay 2. Dairesinin 2009/1572E, 2011/1755K sayılı kararında Bakan oluru ile çıkan bir yönetmelik maddesinde değişiklik yapılmadan yönetmelikte öngörülmeyen bir uygulamaya gidilemeyeceği gerekçesi ile söz konusu işlemi iptal etmiştir. Kısacası bir kez daha yüksek mahkeme Bakanlığa idari bir işlem tesis edilirken kanun, yönetmelik, genel gibi genel düzenleyici işlemler göz ardı edilmeden bu düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER