'DAVAYI KAZANAN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖREVLERİNE DÖNDÜRÜLMELİ'

TÜRK EĞİTİM-SEN KONYA 1 NOLU ŞUBE BAŞKANI TANFER ATA’NIN “DAVAYI KAZANAN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖREVLERİNE DÖNDÜRÜLMESİ” KONUSUNDAKİ BASIN AÇIKLAMASI METNİDİR.

'DAVAYI KAZANAN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖREVLERİNE DÖNDÜRÜLMELİ'
Sözlerime, son günlerde ülkemizde yaşanan terör eylemleri sonucu, uğradıkları alçakça saldırılarda şehit düşen güvenlik güçlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Ruhları şad, mekânları Cennet olsun inşallah. Milletimizin başı sağolsun. İsmi ne olursa olsun, her türlü terör örgütünü, siyasi destekçilerini, işbirlikçilerini ve kuklalarını da şiddetle ve nefretle kınıyoruz.
 
Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığınca 2014 yılında yapılan Yönetmelik Değişikliği ile, görevlerine devam eden binlerce Okul Müdürü yandaş ve biatçı olmadıkları gerekçesiyle tasfiye edilerek görevlerine son verilmişti.
 
Türk Eğitim-Sen olarak bu zulme sessiz kalamazdık, kalmadık da. Hukuken ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Tasfiye edilen, zulme uğrayan binlerce Okul Müdürümüzün hakkını adaletine güvendiğimiz Yüce Türk Mahkemelerinde aradık. Konya ilinde sendikamızca Okul Müdürü üyelerimiz ile ilgili toplam 74 dava açıldı. Aradan aylar geçse de, adalet gecikmiş olsa da, dava açtığımız Okul Müdürlerimizin hakları mahkemelerce geri verilmiştir.
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (YD İtiraz No: 2014/1151) 18/02/2015 tarihli Kararı ile uygulamanın Yürütmesini Durdurmuştur. Ayrıca, Konya 1. ve 2. İdare Mahkemeleri, Okul Müdürlerine uygulanan idari işlemleri İPTAL etmiştir. Mahkeme Kararları, Temmuz ayının ikinci haftasından itibaren, Konya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tebliğ edilmiştir.
 
Bundan sonra idarenin yapacağı işlem çok basittir. Hiç düşünmelerine, işi savsaklamalarına gerek yoktur. İDARE, MAHKEME KARARLARINI UYGULAMAK ZORUNDADIR.
 
Çünkü; İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesinin 1. Fıkrası’nda “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 (otuz) günü geçemez.” denildiğinden, Konya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü yasal süre içerisinde dava kazanan Okul Müdürlerini göreve döndürmek zorundadır.
 
Eğer, Türkiye Hukuk Devleti ise, eğer, Konya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü hukuka saygılı ise, hukuk neyi emrediyorsa onu yapacaklardır. Yani, Mahkeme Kararlarını uygulayıp Okul Müdürlerini eski görevlerine geri döndüreceklerdir.
 
Sendikamıza gelen bilgilere göre, idare yeniden değerlendirme işlemi yapmak istemektedir. Yeniden Değerlendirme işlemi kesinlikle Mahkeme Kararının uygulanmaması anlamına gelir, Mahkeme Kararının yok sayılması demektir. Göreve geri döndürülmeyen, yani fiilen Okul Müdürü olarak görev yapmayan, kendisini değerlendirecek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ile en az 6 (altı) ay çalışması gerektiği halde, henüz çalışmadan yeniden değerlendirme işlemi yapılması hukuka aykırıdır. Aynı zamanda Mahkeme Kararı uygulanmadığı için idare suç işlemektedir.
 
Buradan Sayın Konya Valimize ve Sayın Konya İl Milli Eğitim Müdürümüze bir kez daha sesleniyorum. Mahkeme kararlarını yok sayamazsınız. Mahkeme Kararı gereği, dava kazanan Okul Müdürlerini görevlerine geri döndürmek zorundasınız. Görevlerine geri döndürdükten ve değerlendiricileri ile en az 6 (altı) ay çalıştıktan sonra yeniden değerlendirme işlemi yapabilirsiniz. Bunun dışında yapacağınız her türlü idari işlem yok hükmündedir, hukuka aykırıdır ve suçtur. İşlenen bu suçun cezasız kalması da mümkün değildir. Dava kazanan Okul Müdürü üyelerimiz haklarını yargı organlarında arayacaklardır.
 
Bu amaçla, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından Valilikler uyarılmıştır. Danıştay’ın kararı doğrultusunda Okul Müdürlerinin göreve döndürülmeleri istenmiştir. Eğer Valilikler bu kararı uygulamazlarsa 6 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Okul Müdürü üyelerimiz Savcılıklara Suç Duyurusunda bulunarak yasal işlem başlatacaklardır.
 
Kamuoyuna, yönetici üyelerimize ve atama makamındaki değerli yöneticilerimize saygılarımızla duyurulur. 04.08.2015.
 
Tanfer ATA
Türk Eğitim-Sen
Konya 1 Nolu Şube Başkanı
 
Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER