DENETİMLİ SERBESTLİK​TE ÇALIŞAN İNFAZ VE KORUMA MEMURLARIN​IN TALEPLERİ

DENETİMLİ SERBESTLİK​TE ÇALIŞAN İNFAZ VE KORUMA MEMURLARIN​IN TALEPLERİ
Sayın  Basın mensupları; geçen hafta kısmen gündeme taşımaya çalıştığım ancak yoğun talep karşısında denetimli serbestlikte çalışan,  İnfaz Koruma Memuru arkadaşlarımın sıkıntılarını da bu basın toplantımızda dile getirmek istiyorum.
Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının çalıştıkları alan olarak, tutuklu-hükümlü profili göz önüne alındığında, benzer görev yapan kolluk kuvvetleri gibi emniyet ve güvenlik hizmetleri sınıfında olması gerekirken, Genel idari hizmetler sınıfına dâhil edilmiştir. Bu durum ise gerek mali haklar, gerekse özlük hakları ve sosyal haklar bakımından bazı yoksunlukları beraberinde getirmiştir. Örneğin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli güvenlik ve asayiş hizmeti görenlerle eş kılınmış ve bu alanlarda çalışanlar ilgili yasada sayılarak sendika kurma hakları kısıtlanmıştır.

           Ayrıca yapılan görevin sosyal ve psikolojik etkileri vardır. Bilindiği üzere, ceza infaz kurumlarında; toplum içerisinde kendilerine yer bulamayan, sosyal ve maddi çıkarları için örgüt kuran ve yöneten suç örgütü mensupları; siyasi ve politik düşünceleri uğruna suç işleyen, Devlete ve sisteme karşı gelen terör suçluları ile adli ve yüz kızartıcı suçlar işleyen, hırsızlık yapan, ırza geçen kişiler v.b. barındırılmaktadır.

            Ceza infaz Kurumunda ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan İnfaz ve Koruma Memurları Suç işleme ihtimali olan bu yüksek riskli kişiler ile bizler hiçbir güvencemiz olmadan yıllarca onlarla karşı karşıya kalmaktalar. 7/24 saat hizmet esasına göre çalışan bu memur arkadaşlarımız, görevi esnasında yoğun stres altında, ailesi ve çevresiyle birlikte tehditlere maruz kalan, öldürülen, yaralanan, ve bunaltıcı çalışma şartları içinde çalışan, aile fertleri ile birlikte psikolojik sıkıntılar yaşayan, maddi sıkıntılar yüzünden sağlıklı beslenemeyen ve sağlığı bozulan, bunlar yetmezmiş gibi basın organlarının da etkisiyle kamuoyunda hakkında çok kötü bir imaj oluşturulan bir meslek grubuna dâhildir. Bu şartlarda çalışan İnfaz ve Koruma Memurları, diğer alanlarda çalışanlara göre daha çok yıprandıkları aşikârdır.

            İnfaz koruma memurlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin bilimsel araştırma sonucu da çalışanların yüksek ölçüde tükenmişlik yaşadığı tespit edilmiştir.

            Şu an mecliste bulunan ;Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ile, İnfaz ve Koruma Memurlarının jandarma birimleri yerine istihdam edileceği,  iç-dış emniyet ve önleyici güvenlik hizmeti göreceği aşikârdır. Tasarının uygulamaya konmasının ardından İnfaz ve Koruma Memurlarının Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri sınıfına dahil edilmemesinin, özlük hakları ve sosyal haklar bakımından gerekli iyileştirilmelerin yapılmamasının bundan sonra daha büyük sorunlara yol açacağı ortadadır.

             Netice itibariyle, İnfaz ve Koruma Memurlarının öncelikli sorunları ve bu sorunlara ilişkin beklentileri ise; şöyle özetlenebilir:

            1- İnfaz ve Koruma Memurlarının yapmakta olduğu kamusal görevin hassasiyeti ve içinde bulunulan çalışma koşulları dikkate alınarak, tüm personelinin statüsünün benzer görev yapan kolluk kuvvetleri gibi emniyet ve güvenlik hizmetler sınıfına dahil edilmesi ve 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinde yapılacak yeni bir yasal düzenlemeyle personelin fiili hizmet süresi zammından (yıpranma payından) yararlandırılması.(Fiili hizmet zammı şu anda gündemde olan Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısında bulunmaktadır, muhafaza edilmesi.)

            2- Yasalarla belirlenen haftalık çalışma saatinden fazla çalışması karşılığında personelin fazla çalışma ücretinden yararlandırılmasını,

            3- İnfaz ve Koruma Memurlarına verilen ücretin, yapılan görevin zorluk derecesi ve riski de göz önünde bulundurularak eşdeğer görev yapanlara (güvenlik güçleri) verilen ücret düzeyine çıkarılması ve emeklilere de yansıyacak ek göstergelerinin yükseltilmesini,
 
             4- İnfaz koruma uzmanlığı ve uzman yardımcılığı kadrosunun verilmesini,

            5- Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu tasarısında ,1., 2.,3. Ve 4. dereceden başmemur ve infaz koruma memuru kadrosunun sınırlandırılmaması ve  artırılmasını,

            6- Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısında alt komisyonda kabul edilen şekliyle İdare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru ile ambar memuru ayrıca %130 una,şeklinde özel hizmet tazminat artışı yapılırken, verilen bir önerge ile; İdare memuruna ayrıca %80 ine, İnfaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru ile ambar memuru ayrıca %60 ına, şeklinde kısıtlanmasını istemiyor ve tazminat artışının %130 oranına getirilmesini,

            7- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin değiştirilerek, İnfaz ve Koruma Memurlarının da başta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olmak üzere ve diğer kurum içinde açılacak olan görevde yükselme sınavlarına girebilmesinin önünün açılarak, kariyer ve liyakate dayalı görevde yükselme yapısı oluşturulmasını,

            8- İdare memurlarının dışarıdan alınmayıp idare memurlarının görevde yükselme sınavı ile kurum içerisinden alınmasını,
9-Denetimli serbestlik müdürüne de taşıma ruhsatlı silh verilmesini,

            İnfaz ve Koruma Memurlarının olağanüstü gayret ve başarılı çalışmasının karşılığını alarak, özlük haklarındaki hak ettiklerini , talep ediyor ve istiyoruz...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Metin MEMİŞ
Türk Büro-Sen                                                                                                                                                           Çankır
Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
,,,,,,,,
,,,,,,,, - 9 yıl Önce

Denetimli serbestlikte calisan infaz koruma memurunada yipranma payi verilsin bizde riskli is yapiyoruz. SAdece cezaevinde calisan personel riskli is yapmiyor. Gece ev hapsi olan var git adami denetle evindemi degil mi diye adamin evine gidip elektronik kelepce tak bu yapilan riskli is degilmi ...

SIRADAKİ HABER