Eğitim Bir-Sen'in Yönetici Atamayla İlgili Önerileri

Milli Eğitim Bakanlığı, görüş ve önerilerimizi almak üzere Eğitim Kurumlarına Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişikliğine İlişkin Taslağı sendikamıza göndermişti.

Eğitim Bir-Sen'in Yönetici Atamayla İlgili Önerileri
Taslağı üyelerimizle paylaşarak, görüş ve önerilerini istemiştik. Teşkilatımız ve üyelerimizden gelen görüş ve öneriler, Mevzuat Komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

 Oluşturduğumuz taslağa yönelik görüş, öneri ve eleştirilerinizi 21.04.2011 gününe kadar mevzuat@egirimbirsen.org.tr adresine iletmeniz halinde, bunlar tarafımızca bir defa daha değerlendirilerek, taslağa nihai şekli verilecek ve 22.04.2011 tarihinde Bakanlığa iletilecektir.

 Eğitim Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Değişikliğine Dair Taslağa İlişkin Önerilerimiz

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı incelenmiş olup sendikamızın önerileri maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

1- Taslağın 1’inci maddesine eklenen ikinci fıkranın “(2) Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin; duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibarıyla fiilen Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmaları şartı aranır.” şeklinde düzenlenerek, Taslağın 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasında sayılan unvanlarda görev yapanların eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmalarına imkanı sağlanması,

2- Taslağın 2’nci maddesinde yer alan Yönetmeliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrasındaki;

(a) ve (b) bendlerine “Rehber öğretmen” ibaresinin eklenmesi

(c), (ç) ve (f) bendlerinin aynen korunması,

(d) bendinin;“ Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atanmak istenilen eğitim kurumuna atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak; turizm eğitim merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak; bu şartları taşıyan aday bulunmaması durumunda bu eğitim kurumu müdürlüklerine Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunanlar arasından, bu eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunanlar arasından atama yapılabilir.” şeklinde değiştirilmesi,

(e) ve (g)  bendlerinin madde metninden çıkarılması,

 3- Taslağın “Yönetici Olarak Atanacaklarda özel şartlar” başlıklı 2. maddesinin (4) fıkrasından sonra gelmek üzere “Fen Liseleri, Sosyal Bilimler liseleri ve Bilim Sanat merkezleri yöneticiliklerine belirlenen şartları taşıyan aday bulunmaması durumunda bu fıkrada sayılan eğitim kurumlarına Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunanlar arasından atama yapılabilir” hükmünün getirilmesi,  

 4- Taslağın 3’üncü maddesinde yer alan il değerlendirme komisyonuna yetkili sendikadan bir üyenin katılmasının sağlanması,

5- Taslağın 11 ve 12 nci maddelerinde geçen müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına atanacakların yaptıkları tercih sayısının 10’dan  25 e çıkarılması,

6- Taslağın 13’üncü maddesinde düzenlenen; Yönetici Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğinin “Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar” başlıklı 22. maddesinde müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılar için öngörülen zorunlu yer değişikliğinin öncelikle, şube müdürleri, Eğitim Müfettişleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli eğitim Müdür Yardımcıları, Eğitim Müfettişleri ve İl Milli Eğitim Müdürlerine uygulanması ve daha sonra müdür başyardımcıları için 8 yıl ve müdür yardımcıları için 10 yıl olacak şekilde aynı eğitim kurumlarında çalışan yöneticilerin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulması,

7- Taslağın 14 ‘üncü maddesinde yer alan ve Yönetmeliğin “Atama ve yer değiştirme dönemleri” başlıklı 23 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesi,  Atama ve yer değiştirme işlemleri aşağıdaki sıralama ve takvim esas alınarak yapılması;

a) Seçme sınavı sonucuna bağlı olarak yapılacak müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı atamaları her yıl ocak ayında ve ihtiyaç duyulması halinde ise ocak ayının dışındaki aylarda da duyuru yapılmalıdır.

 b) İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler, yeniden atama işlemleri her yıl Mayıs ayında

 c)İller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler her yıl Haziran-Temmuz aylarında

 d) Zorunlu yer değiştirmeler ise Ağustos- Eylül aylarında

  duyuru yapılacak şeklinde bir takvime bağlanması,

8-Sözleşmeli öğretmenlerin Eğitim Kurumu Müdür ve Müdür Yardımcılıklarına atanacakların belirlenmesi için yapılan seçme sınavına girmeleri yönünde düzenleme yapılarak sözleşmeli öğretmenlere de yönetici olarak atanma hakkı verilmesi,

9- Sözleşmeli ve Asker öğretmenlerin Müdür Yetkili öğretmenlikte geçen görev sürelerinin de Yönetici Atama Değerlendirme Formunun (EK–2)  Yöneticilik Hizmetleri bölümüne eklenerek puan verilmesinin sağlanması,

10- Okul Müdür ve Müdür Yardımcılığının sınav puanına dayalı olarak yapılmasından dolayı Müdür başyardımcılığına yapılan atamaların da sınav puanı ve EK 2 esas alınarak yapılması,

11-Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına yapılacak yönetici atamalarının yürürlükteki yönetmelikte olduğu gibi valilikler yetkisinde olması,

12-  Üst üste üç defa duyuruya çıkmasına rağmen başvuru yapılmayan eğitim kurumları yöneticiliklerine sınav şartı aranmaksızın diğer atama şartlarını taşıyanlar arasından atamaya yetkili amirlerce atama yapılması,

             Yönünde düzenleme yapılmalıdır.


EK İÇİN BELGENİN ÜZERİNİ TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
MİHMANDAR21
MİHMANDAR21 - 10 yıl Önce

DEĞERLİ ARKADAŞLAR HERKES ADALET VE EŞİTLİKTEN BAHSEDİYOR ANCAK ON YIL İÇERİSİNDE SADECE BİR DEFA YAPILAN UZMANLIK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NETİCESİNDE ELDE EDİLEN STATÜ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ OLARAK KABUL GÖRÜYOR.ALDIKLARI MAAŞ FARKINI GEÇTİK.HELAL OLSUN.GARİP OLANI HİÇ BİR SENDİKANIN BUNA TEPKİSİ YOK.

KORAY KESKİN
KORAY KESKİN - 10 yıl Önce

EK2 DEKİ YÖNETİM ALANINDA LİSANSA VE YÜKSEK LİSANSA EN AZ 20 PUAN FAZLA VERİLMELİDİR Kİ YÖNETİCİLERİMİZ KENDİLERİNİ AKADEMİK OLARAK TA GELİŞTİRSİNLER.SUBJEKTİF DEĞERLENDİRMELERLE VERİLEN ÖDÜLLER DEĞERLENDİRMEYİN KARDEŞİM.HER ŞEYİ TARTIŞMALI HALE GETİRMEYELİM.HER ZAMAN AMACIMIZ ÜZÜM YEMEK OLMALI.BAĞCIYI DÖVMENİN BAŞKA YOLLARI HER ZAMAN VARDIR.

Doğan Çelikoğlu
Doğan Çelikoğlu - 10 yıl Önce

Uzman öğretmenlik için ya yeni sınav açıp uzmanlık müracatı düzenli olarak alınacaktır yada uzmanlık için hiç bir şekilde puan verilmemelidir.

Saffet YILMAZ
Saffet YILMAZ - 10 yıl Önce

Atama yönetmeliğinde,sicil,ödül,bir defa sınav yapıldığından uzman öğretmenlik bölümleri olmamalı,bunun yanında yüksek lisans,doktora,sıvav,kıdem vvb.gibi liyakatlar değerlendirilmelidir,on yıl öncesi,on yıl sonrası,yalakalık belgeleri olmamalıdır.

NUR DARYAL
NUR DARYAL - 10 yıl Önce

Taslaktaki görüşlerinize katılıyorum totasyon kademeli uygulanmalı üstelik en yukarıdan başlanması fikri ise çok isabetli bir karar en azından müdür yardımcıları için 8-10 yıl gibi bir süre getirmeniz okullarda ki kaosu biraz daha aza indirger eğer 5 yıl üstünden olsa bir çok okul tabandan tamamen değişecek ve buda işi bilenlerin bile gittikleri yerde sorunları çözemeyecek hale getirmesine sebep olacak Müdür yardımcıları müdürden daha çok okulu tanıdıkları için hatta bu yıl aralığı 10-12 bile olabilir.

SIRADAKİ HABER