EĞİTİM UZMANLARINA UYGULANAN HAKSIZLIK SONLANDIRILMALIDIR.

MEMUR-SEN ANKARA İL BAŞKANI MUSTAFA KIR: EĞİTİM VE ŞAHSA BAĞLI EĞİTİM UZMANLARINA UYGULANAN HAKSIZLIK SONLANDIRILMALIDIR. DEDİ.

  EĞİTİM UZMANLARINA UYGULANAN HAKSIZLIK SONLANDIRILMALIDIR.
15 Ocak 2015 tarihinde MEB Şube müdürü, ilçe Milli Eğitim Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı iken   Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanlığına atananların dışında  her devlet memuru az veya çok  zamlı maaş alacaktır. Eğitim uzmanlarının maaşları düşük tutulmak, şahsa bağlı eğitim uzman maaşları da dondurulmak suretiyle çifte haksızlık yapılmaktadır.
 
            Bilindiği üzere 14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılanma çerçevesinde  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatında bir kısım değişiklikler yapılarak, Genel Müdür yardımcıları. Daire Başkanları,Grup Başkanları , İl Milli Eğitim Müdürleri ile   MEB Merkez Teşkilatında çalışan Şube Müdürleri  o zaman yeni ihdas edilen "Şahsa Bağlı Kadro”ya atanmış kadro unvanları  ve özlük hakları korunmak suretiyle  aktif çalışma şartları ortadan  kaldırılmıştır.
 
            Bu uygulama haksızlık mı, değil mi?
 
            Daha sonra 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6528 Sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25 inci maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen geçici 10.Madde ye istinaden  Genel Müdür yardımcıları. Daire Başkanları,Grup Başkanları ve İl Milli Eğitim Müdürlerinin kazanılmış özlük ve idari hakları korunurken,   MEB Şube müdürleri, ilçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları  "Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanlığı " kadrosuna atanmak suretiyle   maaşları dondurulmuş   özlük  idari ve itibari hakları   ellerinden alınmıştır.
            Daha sonra yapılan bu düzenleme ile her iki grupta havuz tabir edilen yerlerde istihdam edilirken üst düzey bürokratların maaş ve özlük haklarına dokunulmadığı halde    MEB Şube müdürleri, ilçe Milli Eğitim Müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının unvanları şahsa bağlı uzmanlığa dönüştürülmesinin hangi ali ihtiyaca binaen yapıldığı gerçekten merak konusudur.  Hizmetin verimliliğini artırmak için mi? Bu çalışanlar arasında eşitlik sağlamak için mi? Bu uygulama haksızlık mı, değil mi? Böyle bir  uygulama şeklini ihdas edenler bu soruların  cevabını vermelidirler. 
 
            Düz memur ile öğretmen arasında maaş alan  ve her zaman bir haksızlığın parçası olmaktan kendilerini kurtaramayan  eğitim uzmanı maaşlarının  MEB şube  müdürlerinin seviyesine çıkarılması ve bir haksızlığın sonlandırılması  formülü varken, MEB Şube müdürü, ilçe Milli Eğitim Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının   şahsa bağlı uzman yapılıp maaşlarının dondurulması  şeklinde uygulama yoluna gidilmesini  adalet,  eşitlik hakkaniyet ölçüsüyle bağdaştırmak mümkün müdür? 
           
             Eğitim uzmanları vasıfsız eleman gibi algılanmamalıdır.
 
            Öteden beri MEB bünyesinde  Eğitim uzmanı, APK uzmanı, Talim Terbiye Kurul Uzmanı gibi uzman çeşitliliği yaşanırken,  son yıllarda  bunlara MEB Uzmanlığı ,Şahsa bağlı eğitim uzmanlığı ile MEB bünyesinde öğretmen kadrosuyla görevlendirmeli  çalışırken eğitim uzmanlığına  atananlarda  buna  eklenmek suretiyle çeşitlilik daha da artırılmıştır. Oysa ki Uzman belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan demektir. Tarifinden de anlaşıldığı üzereuzmanlık  her kurumda vasıflı  bir kamu görevlisi olarak algılanmalıdır. Bir şube müdürünün ,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısının, İlçe Milli Eğitim Müdürünün  kadrosunun uzmanlığa çevrilmesi ile kendilerine uzman denilebilir mi?  Ne yazık ki MEB de uzman; yönetim basamağı olmayan ve özlük hakları itibariyle de daha alt kadro sayılan  vasıfsız bir  eleman  gibi algılanmaktadır.
 
            Özellikle yeni ihdas edilen MEB uzmanlığı maaşlarının bir daire başkanı maaşına denk tutulurken, Eğitim uzmana maaşlarının öğretmen maaşı ile bir memur maaşı arasında tutulması , Şahsa Bağlı Eğitim uzman maaşlarının eğitim uzmanlarının  kendilerine ulaşıncaya  kadar dondurulması  açıkça bir hak gaspı ve hukuk ihlali olduğu gibi  en basit tabiriyle uzmanlık mesleğini hafife almak demektir.
 
          Şahsa bağlı uzman maaşlarının dondurulması hak ihlalidir
 
            Eğer 14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılanma çerçevesinde  Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı yapısında  bir kısım değişikliklerin yapılması esnasında  şahsa bağlı Müsteşar  yardımcılığı,Genel Müdür,Genel Müdür yardımcılığı. Daire Başkanlığı,Grup Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulunanların  maaşları  da dondurulmuş olsaydı (dondurulmasını tasvip etmiyoruz) bu gün  mağduriyet yaşayan uzmanlara birazcık olsun   durumu  izah etmek mümkün olabilirdi.
 
             Üst düzey tabir edilen   bürokratların kazanılmış özlük ve idari haklarına dokunulmazken, eğitim uzmanlarının maaşlarında hiç bir iyileştirmeye gidilmezken  şahsa bağlı uzman maaşlarının   dondurulmasını    adalet ve hakkaniyet ölçüsüyle  bağdaştırmak mümkün değildir.
 
            Milli Eğitim Bakanımız bu haksız uygulamayı sonlandırmalıdır.
 
            Milli Eğitim Bakanımızdan  durumu gözden geçirmesini ve MEB Şube müdürü ilçe Milli Eğitim Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı  iken, Şahsa Bağlı Eğitim Uzmanlığı kadrosuna atanan ve maaşları dondurulan uzmanların maaşlarındaki dondurma işleminin sonlandırılmasını, diğer taraftan eğitim uzmanlarının maaş ve özlük haklarında iyileştirme yapılması yoluna gidilmesini ivedilikle beklediğimi ifade ediyorum.
Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER