EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLACAK

Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Öğretmenlerin Eğitimi Çok Önemli!

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLACAK

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) 2014 yılı boyunca binlerce öğretmene Antalya, Afyon, Bursa, Muğla ve Nevşehir illerinde düzenleyeceği ‘Tütün, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele çalıştayları’ maharetiyle bağımlılıklarla ilgili öğrenci ve ebeveynlerle nasıl iletişime geçecekleri ve ilişkileri ne yönde yürütmeleri gerektiği konusunda eğitim vermeyi hedefliyor.

 
EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLACAK!
Konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında;, katılımcılardan, verilecek eğitimden hiçbir ücret talep edilmeyeceğini söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Belirleyeceğimiz tarihlerde ve sendikamız internet sitesi www.des.org.tr ve www.saglikligenclik.org adresinde yayınlanacak programlara göre öğretmenler ve eğitim çalışanlarına ders ve çalışmalarını aksatmayacak şekilde, görevlendirmelerin valiliklerce yapılıp yolluk ve yevmiyelerinin genel bütçeden karşılanarak vermeyi hedeflediğimiz ‘Çocuklarda ve Gençlerde Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Çalıştayları’ sayesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alması devletin görevi olduğu kadar, sendikalarında yerine getirmesi gereken bir sorumluluk olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.
 
MÜCADELEDE ÖĞRETMENLER ÇOK ÖNEMLİ
Tütün, alkol ve madde bağımlılığının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başta çocuk ve gençler arasında olmak üzere herkesi etkileyebilen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Gürkan Avcı, basın toplantısında şunları söyledi;
 
Son yıllarda tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda büyük başarılara imza atan Türkiye’nin bu mücadelesini sürdürülebilir ve kontrol edilebilir kılmasının en efektif yolu öğretmenleri ve eğitimcileri bu mücadelenin en proaktif sorumlulurı haline getirmesi olacaktır.
 
KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİNİ ESAS ALIYORUZ
Yeşilay ve benzeri sorumluluk sahibi kuruluşlarıımız Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kurumlarımızla ortak çalışmalar düzenleyerek ‘Tütün,alkol ve madde bağımlılğı ile mücadele’ konusunda çocuk ve gençlerimiz ile ailelerine dönük çeşitli çalışmalar organize etmişti. Fakat bu sorunla mücadelenin başarıya ulaşma konusunda en önemli aktörün öğretmenler ve eğitim çalışanları olduğuna inanıyoruz. Bu itibarla düzenleyeceğimiz çalıştayların çok faydalı ve etkili olacağını düşünüyoruz.
 
ÇALIŞTAYLARIN AMACI ÖNEMLİ!
Düzenleyeceğimiz çalıştaylarda tütün, alkol ve madde bağımlılığının boyutlarına yönelik ülkemizin en etkin ve tanınmış bilim insanı ve hocalarımız maharetiyle durum tespiti yapmak, önlenmesine yönelik uygulama metotlarını ortaya koymak,  mücadele konusunda eğitimcilerimizin bilinçlenmesini sağlamak, sağlıklı gençlik hedefinde tüm tarafları harekete geçirmek, eğitim camiası içeresinde iletişimi artırıp, bu iletişimi canlı tutarak sorunun çözümüne anne ve babaların katılımını sağlamak, öğretmenlerimizegençleri tütün, alkol ve madde bağımlılığından uzak tutmanın yollarını göstermek ve sağlık bilinci gelişmiş toplumsal bir altyapı hazırlamaktır.
 
Eğitim sisteminin sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak doğru bilgilendirme sağlamayı amaçlayan sendikamız birçok farklı konuda eğitimcilerimize yol göstermeye çalışmaktadır. Bu itibarla bir çok nitelikli toplantı ve etkinlikler düzenleyerek, kurumlar arası işbirliğini öne çıkaran bilimsel, pedagojik organizasyonlara Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere bir çok bakanlık, resmi ve özel kurum, kuruluş ile sivil toplum örgütlerinin katkı ve destekleriyle imza atmıştır.
 
 
YASAKLAR VE KANUNLARLA OLMUYOR!
Ülkemizde madde kullanımı birçok ülkeyle karşılaştırıldığında düşük oranlardadır. Fakat ülkemizdeki genç nüfusu göz önüne aldığımızda bu düşük oranların ne kadar büyük rakamlar oluşturacağını unutmamak gerekmektedir. Yapılan onca mücadeleye rağmen sigara ve alkol ile tüm maddelerde kullanım sıklığında bir artış söz konusudur. Türkiye’de bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen faaliyetlerin daha çok önleme, yasak getiren düzenlemeler ve yasa uygulamaları konularında yoğunlaştığını düşünüyoruz. Bu durum, bağımlılığın halk arasında salt bir asayiş ve sağlık sorununa indirgendiği algısınındoğmasına da yol açmaktadır. Bağımlılıkla mücadelede tekelci bir yaklaşım sergilemek yerine özel sektör, devlet ve sivil toplumu çözüm ortağı olarak oryante etmeyi planlıyoruz.
 
LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ!
Bu nedenlerle, 2014 yılında, geçen yıl düzenlediğimiz kongre, sempozyum ve seminerlerin ikinci toplantılarını da düzenleyecek olan sendikamız, bu yıl boyunca binlerce eğitimcinin katılmasını hedeflediği ‘Çocuklarda ve Gençlerde Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Çalıştayları’ düzenliyor.
 
2014 yılı boyunca 50 bin eğitimciye vermeyi hedeflediğimiz ‘Çocuklarda ve Gençlerde Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Çalıştayları’ mahareti ile eğitimcilerin bağımlılıklarla ilgili öğrenci ve ebeveynlerle nasıl iletişime geçecekleri ve ilişkileri ne yönde yürütmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilecektir.
 
İdeoloji ve ücret sendikacılığı yerine eğitimin tüm paydaşlarına hitap eden bilimsel, çağdaş ve pedagojik projeleri hayata geçiren DES, demokratik vizyonuyla sendikacılığın en elzem ve en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor.
 
DES, nitelikli projeleriyle, bilimsel çalışmalarıyla, çağdaş vizyonuyla, örnek ve lider sendika bayrağını daha ileriye doğru taşıyor. 2013 yılında ‘Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu ve Ulusal Afet ve Afet Eğitimi Kongresi’ ile birlikte onlarca seminer, çalıştay ve yuvarlak masa toplantısı düzenleyen DES, bu yıl çıtayı daha da yükseltiyor. Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) 2014 yılı boyunca binlerce öğretmene Antalya, Afyon, Bursa, Muğla ve Nevşehir illerinde düzenleyeceği ‘Tütün, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele çalıştayları’ maharetiyle bağımlılıklarla ilgili öğrenci ve ebeveynlerle nasıl iletişime geçecekleri ve ilişkileri ne yönde yürütmeleri gerektiği konusunda eğitim vermeyi hedefliyor.
 
EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLACAK!
Konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında;, katılımcılardan, verilecek eğitimden hiçbir ücret talep edilmeyeceğini söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Belirleyeceğimiz tarihlerde ve sendikamız internet sitesi www.des.org.tr ve www.saglikligenclik.org adresinde yayınlanacak programlara göre öğretmenler ve eğitim çalışanlarına ders ve çalışmalarını aksatmayacak şekilde, görevlendirmelerin valiliklerce yapılıp yolluk ve yevmiyelerinin genel bütçeden karşılanarak vermeyi hedeflediğimiz ‘Çocuklarda ve Gençlerde Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Çalıştayları’ sayesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alması devletin görevi olduğu kadar, sendikalarında yerine getirmesi gereken bir sorumluluk olduğunu göstermek istiyoruz” dedi.
 
MÜCADELEDE ÖĞRETMENLER ÇOK ÖNEMLİ
Tütün, alkol ve madde bağımlılığının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başta çocuk ve gençler arasında olmak üzere herkesi etkileyebilen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Gürkan Avcı, basın toplantısında şunları söyledi;
 
Son yıllarda tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda büyük başarılara imza atan Türkiye’nin bu mücadelesini sürdürülebilir ve kontrol edilebilir kılmasının en efektif yolu öğretmenleri ve eğitimcileri bu mücadelenin en proaktif sorumlulurı haline getirmesi olacaktır.
 
KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİNİ ESAS ALIYORUZ
Yeşilay ve benzeri sorumluluk sahibi kuruluşlarıımız Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kurumlarımızla ortak çalışmalar düzenleyerek ‘Tütün,alkol ve madde bağımlılğı ile mücadele’ konusunda çocuk ve gençlerimiz ile ailelerine dönük çeşitli çalışmalar organize etmişti. Fakat bu sorunla mücadelenin başarıya ulaşma konusunda en önemli aktörün öğretmenler ve eğitim çalışanları olduğuna inanıyoruz. Bu itibarla düzenleyeceğimiz çalıştayların çok faydalı ve etkili olacağını düşünüyoruz.
 
ÇALIŞTAYLARIN AMACI ÖNEMLİ!
Düzenleyeceğimiz çalıştaylarda tütün, alkol ve madde bağımlılığının boyutlarına yönelik ülkemizin en etkin ve tanınmış bilim insanı ve hocalarımız maharetiyle durum tespiti yapmak, önlenmesine yönelik uygulama metotlarını ortaya koymak,  mücadele konusunda eğitimcilerimizin bilinçlenmesini sağlamak, sağlıklı gençlik hedefinde tüm tarafları harekete geçirmek, eğitim camiası içeresinde iletişimi artırıp, bu iletişimi canlı tutarak sorunun çözümüne anne ve babaların katılımını sağlamak, öğretmenlerimizegençleri tütün, alkol ve madde bağımlılığından uzak tutmanın yollarını göstermek ve sağlık bilinci gelişmiş toplumsal bir altyapı hazırlamaktır.
 
Eğitim sisteminin sorunlarının çözümüne katkıda bulunarak doğru bilgilendirme sağlamayı amaçlayan sendikamız birçok farklı konuda eğitimcilerimize yol göstermeye çalışmaktadır. Bu itibarla bir çok nitelikli toplantı ve etkinlikler düzenleyerek, kurumlar arası işbirliğini öne çıkaran bilimsel, pedagojik organizasyonlara Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere bir çok bakanlık, resmi ve özel kurum, kuruluş ile sivil toplum örgütlerinin katkı ve destekleriyle imza atmıştır.
 
 
YASAKLAR VE KANUNLARLA OLMUYOR!
Ülkemizde madde kullanımı birçok ülkeyle karşılaştırıldığında düşük oranlardadır. Fakat ülkemizdeki genç nüfusu göz önüne aldığımızda bu düşük oranların ne kadar büyük rakamlar oluşturacağını unutmamak gerekmektedir. Yapılan onca mücadeleye rağmen sigara ve alkol ile tüm maddelerde kullanım sıklığında bir artış söz konusudur. Türkiye’de bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen faaliyetlerin daha çok önleme, yasak getiren düzenlemeler ve yasa uygulamaları konularında yoğunlaştığını düşünüyoruz. Bu durum, bağımlılığın halk arasında salt bir asayiş ve sağlık sorununa indirgendiği algısınındoğmasına da yol açmaktadır. Bağımlılıkla mücadelede tekelci bir yaklaşım sergilemek yerine özel sektör, devlet ve sivil toplumu çözüm ortağı olarak oryante etmeyi planlıyoruz.
 
LAF DEĞİL İŞ ÜRETİYORUZ!
Bu nedenlerle, 2014 yılında, geçen yıl düzenlediğimiz kongre, sempozyum ve seminerlerin ikinci toplantılarını da düzenleyecek olan sendikamız, bu yıl boyunca binlerce eğitimcinin katılmasını hedeflediği ‘Çocuklarda ve Gençlerde Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Çalıştayları’ düzenliyor.
 
2014 yılı boyunca 50 bin eğitimciye vermeyi hedeflediğimiz ‘Çocuklarda ve Gençlerde Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı Çalıştayları’ mahareti ile eğitimcilerin bağımlılıklarla ilgili öğrenci ve ebeveynlerle nasıl iletişime geçecekleri ve ilişkileri ne yönde yürütmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilecektir.
 
İdeoloji ve ücret sendikacılığı yerine eğitimin tüm paydaşlarına hitap eden bilimsel, çağdaş ve pedagojik projeleri hayata geçiren DES, demokratik vizyonuyla sendikacılığın en elzem ve en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor.
 
DES, nitelikli projeleriyle, bilimsel çalışmalarıyla, çağdaş vizyonuyla, örnek ve lider sendika bayrağını daha ileriye doğru taşıyor. 2013 yılında ‘Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu ve Ulusal Afet ve Afet Eğitimi Kongresi’ ile birlikte onlarca seminer, çalıştay ve yuvarlak masa toplantısı düzenleyen DES, bu yıl çıtayı daha da yükseltiyor. 
Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Ali Hoca
Ali Hoca - 9 yıl Önce

DES'i takdir etmek gerek.Diğer sendikal örgütlerin de DES çizgsine gelmesi umut edilir.

MURAT HOCA'DAN
MURAT HOCA'DAN - 9 yıl Önce

ALİ HOCA SAÇMALAMA BİLMİYORSAN SUS ÖĞRETMEN 42 LİRA YEVMİYE ALACAK GECELİĞİ 235-280 tl'YE OTELDE KALACAK KATILAN OLUR MU? OLMAZSA DA ÖNEMLİ DEĞİL DÜZENLEYENLERE HERHALDE BELEŞ İMKANLAR SUNULUYORDUR?

SIRADAKİ HABER