EK DERS ÜCRETİ 20 TL OLSUN

Anadolu Eğitim Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne Yetiştirme Kursları Çözüm Önerilerini Bakanlığa Sunduklarını duyurdular.

EK DERS ÜCRETİ 20 TL OLSUN
nadolu Eğitim Sendikası Basın Sekreterliği ;
 Yetiştirme Kursları Çözüm Önerilerimizi Bakanlığa Sunduk

 Sınava dayalı eğitim sistemimizin ayrılmaz parçası haline gelen dershanelerin okula natif dev bir sektör haline gelmesinden rahatsızlık duyan sendikamız, öncelikle her öğrencinin kaliteli ve ücretsiz eğitim hakkı olduğunu savunur. Dershanelere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmadan yasa ile kapatılmalarını “çözüm” olarak görmediğimizi de süreç içinde ifade etmiş, kayıt dışı (merdiven altı) kursa ve derslerin denetimsiz olarak yaygınlaşabileceği endişemizi dile getirmiştik. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile dershanelerden boşalacak alanı doldurmaya kalkmasını iyi niyetli bulsak da, hem ilgili yönerge hem de uygulamalar yalnızca niyetin yeterli olmadığının ispatıdır.
 Yurdun her köşesinde, her öğrencinin öncelikle kendi okulu ve sınıfında yeterli bilimsel eğitim alması, ihtiyaç duyduğu takviye ders ve kurslara da ücretsiz ulaşması bizim de hayalimizdir. Bu derslerin yalnızca akademik boyutuyla değil, sanat, spor ve kültür içeriğiyle zenginleşmesiyle de ilgiliyiz.

 Bu kapsamda önce İl Başkanımız İbrahim Halil ARSLAN tarafından Elazığ İl Milli Eğitim’e sunulan bir raporla detaylandırılan sorunlar, merkez yönetimimiz tarafından Türkiye geneli projeksiyonu ile genişletilmiş ve bakanlık İKGM ne ulaştırılmıştır. Var olan sorunu net olarak tespit eden rapor ve çözüm önerilerimiz popülizm içermemekte, uygulanabilir bir metindir. Bu raporun oluşmasında büyük katkısı olan katkısı olan Elazığ İl Başkanımız Sayın İbrahim Halil ARSLAN başta olmak üzere teşkilatımıza ve Genel Sekreterimiz Sayın Serkan AVCI’ya teşekkür ediyoruz. MEB İKGM’ne ulaştırdığımız rapor ektedir.

Anadolu Eğitim Sendikası Basın Sekreterliği

 Sayı: 878-14/2738 Tarih: 27/10/2014
 Konu: Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları hakkında
İlgi: 26/08/2014 Tarih ve 45512797/20/3557646 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

 TC
Milli Eğitim Bakanlığı
 İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne

 Dershanelerin kapatılması sürecinde birçok veli devlet okullarında açılacak kurslara güvenerek çocuğunu dershaneye göndermemiştir ancak, edindiğimiz bilgilere göre birçok okulda kursların tam anlamıyla açılamayacağı velilere söylenerek veliler dershanelere yönlendirilmektedir. Dershane kapatmakla kurs ihtiyacı ortadan kalkmayacağına göre bakanlığımızın gerekli tedbirleri ivedilikle alınmasında öğrenci, veli ve öğretmenlerimiz açısından kamu yararı vardır.
 Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin uygulanmasında tespit ettiğimiz, teşkilatlarımızca sendikamıza ulaşan bilgiler doğrultusunda raporlaştırdığımız aksaklıklar ve çözüm önerilerimiz ekte olup, gereğini arz ve talep ederiz.

 Serkan AVCI
 Anadolu Eğitim Sendikası Genel Sekreteri

 Ek: Meb Örgün Ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin Uygulanmasında Tespit Edilen Aksaklıklar Ve ÖnerilerMEB ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİNİN UYGULANMASINDA TESPİT EDİLEN AKSAKLIKLAR VE ÖNERİLER

1. Kapatılacak olan dershaneler yerine natif olarak getirilmeye çalışılan okul yetiştirme kurslarının verimli olması yetkin öğretmenlerin istekli olarak çalışması esastır, ücretli istihdamı ve kadroluların baskıyla çalıştırılması yanlışına düşülmemelidir.

2. Kadrolu öğretmenlerimizin okul ders saatleri dışında verebilecekleri eğitim hizmeti olağan ek ders ücretleriyle karşılık bulmayacak bir özveri, ayrı bir hazırlık, değerlendirme gerektireceğinden normal ek ders ücreti ile takdir edilemez. Bu ücret halen dershanelerde takdir edilen ders saati ücretleriyle uyumlu olmalı, net 20 Liranın altına düşmemelidir.

3. Okulda yapılacak çocuk kulübü faaliyetinden, dolayısıyla çalışmayı yapacak öğretmenin emeğinden, okulda sözleşmeli olarak çalışan personellerden hizmetli veya memurun sigorta priminin ödenecek olması yanlış bir uygulamadır. Öğretmenin emeğinden sağlanacak bir gelirle bu ödemelerin yapılması yanlıştır.

4. Öğrenciler ders seçim yaparken öğretmenlerini de seçme isteğindedirler. Ancak kurs talep formlarıyla birlikte bu kurslarda derse girecek olan öğretmenlerin isimleri belirtilmediğinden, söz konusu süreç sağlıklı bir şekilde yürütülememektedir.

5. Öğrencilerin tercih ettikleri öğretmenle kurs açılması için yeterli sayıya ulaşılamamışsa, kurs açılabilecek öğretmen sayısının birden fazla olması durumunda öğrencinin tercihi yeniden alınmalıdır.

6. Bazı derslerin öğrenciler tarafından seçilmiş olmasına ve derse girecek öğretmenin istekli oluşuna rağmen, dersin akademik olarak değersizleştirilerek kurs açılmaması yönünde tutumlar sergilenmektedir. Bu nedenle talep edilen her dersten kurs açılması yönünde gerekli tedbirlerin alınması için İl Milli Eğitim müdürlüklerine bilgilendirme yapılmalıdır.

7. Yönergenin “Öğrenci/kursiyer sayısı” ilgili maddesi açık ve net olmasına rağmen okullarda türlü bahanelerle sınıf mevcutları yükseltilmektedir. Keyfi ve yönergeye aykırı bu tutumların açılacak kursların öğretim kalitesini düşüreceği unutulmamalıdır.

8. Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebilecek olmasına rağmen, okul idareleri tarafından hafta sonları açılacak kurslardan 10 saatten fazla ücret ödenemeyeceği ifade edilmektedir. Düşük ücretler nedeniyle istekli öğretmenlerin yeterince az olduğu da bir kenara konulursa, bu durumun MEB politikasına zarar vereceği dikkate alınmalıdır. Örneğin hafta içinde toplam 20 saat derse giren bir öğretmen, hafta sonu kurslarında da 20 saat derse girebilmeli ve bunun karşılığını eksiksiz olarak almalıdır.

9. Okulların hafta sonu alınabilecek en fazla ücret konusunda ilgili yönetmelik ve kurs yönergesi arasında kaldıkları ikilemin ivedilikle giderilmesi için gerekli tedbir alınmalıdır.

10. Okullarda açılacak olan kurslar yönergede belirtilen tüm sınıflar için açılmaya çalışılmalıdır. Aksi hallerde öğretmen yetersizliği nedeniyle kursların açılamadığının söylenmesi kamuoyu önünde saygınlık kaybına yol açacaktır. Bu konuda il milli eğitim müdürlükleri uyarılmalı, okulların öğretmen taleplerini karşılamaları yönünde çaba göstermeleri gerektiği bir kez daha hatırlatılmalıdır. Bazı il ve ilçelerde, okulların öğretmen yetersizliği nedeniyle bu yönde dile getirdiği taleplerinin geri çevrilmesi, ilgili yönergeye aykırı hareket etmek anlamına gelmektedir.

Anadolu Eğitim Sendikası
Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
kadit bak
kadit bak - 9 yıl Önce

Öğretmene verilen ek ders ücreti i yine milletin cebinden çikmayacakmi

Gaye sayın
Gaye sayın - 9 yıl Önce

Ek ders ücretleri artsın

Hakan Doğan
Hakan Doğan - 9 yıl Önce

Hadi hayırlısı

SIRADAKİ HABER