EK DERS VE EK TAZMİNAT ARTIRILMALIDIR

Türk Eğitim-Sen'den yapılan "EK DERS VE EK TAZMİNAT ARTIRILMALIDIR" açıklaması

EK DERS VE EK TAZMİNAT ARTIRILMALIDIR
14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Sözleşmeli Personel ve Ek Ödeme” başlıklı 42. maddesinin 3. fıkrasında; kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personel ile Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenlere ek ödeme ödeneceği öngörülmüştür.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, özellikle büyükşehirlerde görev yapan öğretmenlerin büyük bir kısmının ek ders ücretinden yararlanamadıklarını, yararlananların ise çok düşük miktarda ek ders ücreti aldıklarını, bu sebeple ek ders birim ücretlerinin günümüz şartlarına uygun hale getirilerek net 15 TL olacak şekilde düzenlenmesini; öğretmenlerimize şuan maaşlarına dahil olmak üzere ve derece ve kademelerine göre değişmek üzere en yüksek devlet memuru maaşının katsayıyla çarpımının % 85 ile % 100’ü arasında değişen oranlarda eğitim-öğretim tazminatı ödendiğini, öğretmenlerimizin içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları gidermekten uzak olan bu tazminat tutarlarının, en yüksek devlet memuru maaşının katsayıyla çarpımının % 85 ‘i olarak ödenenler için %170’e, % 95 olarak ödenenler için % 190’a ve %100 olarak ödenenler için % 200 seviyesine yükseltilmesini; VHKİ, memur, hizmetli, teknisyen, şoför gibi kadrolarda çalışan eğitim çalışanlarının da bu ek ödemeden yararlandırılmasını talep ettik.
 
İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)


Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER