EMNİYET ÇALIŞANLARI BİRARAYA GELDİ

Türk Büro-Sen Çankırı Şubesince Emniyette çalışan sivil memurlarla Polisevinde bir araya gelindi

EMNİYET ÇALIŞANLARI BİRARAYA GELDİ
Türk Büro-Sen Çankırı Şubesince Emniyette çalışan sivil memurlarla Polisevinde bir araya gelindi.Programa TBS Genel Başkan Yardımcıları Osman Eksert, Hüseyin Aslan, TKS il temsilcisi Nuh Yalçın, TTOS İl Temsilcisi Hasan Akgündüz ile TBS eski ve yeni yönetim Kurulu üyeleri ile Emniyette çalışan sivil memurlar katıldılar. İşyeri Temsilcisi Feyzullah Karadeniz, TKS il temsilcisi Nuh Yalçın, TBS Genel Başkan Yardımcıları Osman Eksert, Hüseyin Aslan’ın konuşmalarından sonra soru cevap ile devam eden program çiçek, plaket takdimi ile sona erdi.
Açış konuşmasında Şube Başkanı Metin Memiş;
Uykuları harman ettim savurdum
Bir mübarek düş aradım kırk sene
Ne usandım, ne yoruldum, ne durdum
İçi doğru, dış aradım kırk sene
 
Sayın Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcılarım,T.Kamu-Sen İl temsilcim ve bağlı şube başkanlarım, il temsilcilerim, çok değerli sivil memur arkadaşlarım,
 
Bu toplantımızdaki temel  amaç,
Tanışarak, kaynaşarak eksikliklerimizi tespit ederek alacağımız tedbir tavır ve kararlarla sendikamızın geleceğini korumak ve hedefine ulaştırmaktır. İstişare etmek, fikirlerimizi karşılıklı olarak paylaşmak, düşüncelerimizi açık yüreklilikle ifade etmek için bu toplantımızı düzenledik.
 Sendikal faaliyetlerimize her türlü olumsuzluklara rağmen katkı sağlayan siz değerli mücadele arkadaşlarımıza temsilcilerimize, üyelerimize teşekkür ederek, şükranlarımı sunuyorum.
Aynı dili değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşılabilir.
Biz temmuzda çıkan gerekçeli karardan sonra sivil memur arkadaşlarla iletişime geçerek öncelikle tanışmak ve özellikle bizler hakkında kanaat sahibi olmalarını arzu ettik.Kimseyi dışlamadan herkesi kucaklayacak yapımızı göstermek istedik.Kısaca bizleri tanımanızı istedik. Bunu da büyük ölçüde de sizlerle birlikte  başardık.Biz kimseyi atamadık, biz kimseyi dikte ederek çalıştaya göndermedik.Sizler karar verdiniz.
 “Hak deyince akan sular durur” demiş atalarımız.
 
Hak sözlük anlamı ile, batılın zıddı, terazide ağır basan taraf, pay, gibi geniş kullanım alanına sahip bir kelime.Hak inkarı mümkün olmayan, ispat edilmesine gerek olmayan, varlığı kabul edilen şeydir ifadesi bu anlamların esasıdır.
Hepinizin bildiği gibi; Sendika; çalışanların aile sorumluluklarını yerine getirebilmek için, yaptıkları kamu hizmetinin karşılığında insanlık haysiyeti ile uyumlu adil bir ücret, daha iyi çalışma şartları, iş güvencesi ve mesleki saygınlık için yapılan mücadelenin adıdır.Yani sendika hak aranan yerdir.
Sendikacılık öncelikle ciddiyet ister, fedakârlık ister, emek ister, emeği hakkı her zeminde savunacak cesaret ister, güce ve güçlüye değil üyeler adına tavır ister.Bu sebeple Sendikacının Hedefleri olmalı, hedeflerinize giderken Başınız dik yürümelisiniz. Hiçbir kuvvet size boyun eğdirememeli. birileri ne der kaygınız olmamalı. Her türlü tezvirata karşı yıkılmaz bir iradeniz ve kendinize güveniniz olmalı.
Yoksa bazıları gibi sakala göre tarak vurarak kendine bir konum biçmemelidir.
— İdealist ve gerçek sendikalar için, inanç, ahlak, akıl, idrak ve irade, gereklidir.
Sendikal mücadelemiz kolay geçmemiştir. Kolay yaşanmamıştır. Mücadelemiz; çiledir, çabadır, çalışmadır. Heyecandır, inançtır, sevdadır. Yürektir, şuurdur, sabırdır. Göründüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de görünürüz. Neye inanırsak onu söyleriz. Ne görürsek onu anlatırız. Bu yüzden Türk Büro-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in hiç kimseye diyet borcu yoktur. Başkaları gibi, zihinlerimiz ipotekli, heyecanlarımız rehinde, yüreklerimiz mühürlü değildir. Bu hareket gücünü inançlarından, tarihinden, ilkelerinden, üyelerinden ve Türk memurundan ,Türk Milletinden yani sizlerden alır.
 Boş çuval dik durmaz.
Onun için buradan bütün memur arkadaşlara  sesleniyorum!
İster MHP li, İster A Ka P li, ister CHP li, İster SP olun ama ne olursunuz MEMURSEN li olmayın.
Değerli mücadele ve yol arkadaşlarım!
Başarısızlığın iki sebebi vardır:
-Birincisi işe ciddi başlamamak diğeri ise; erken vazgeçmektir.
Bağa bak üzüm olsun, üzümü yemeye yüzün olsun.
-Sendikal faaliyetlerimiz ile ilgili olarak çalışma anlayışımız, faaliyetlerimiz, gayretlerimiz ile bunları yerine getirirken sendika genel merkezinden başlayarak şubemiz yönetim, denetim, disiplin kurulu, kadın kolları yani hepimiz, bizlerde ilçe-işyeri temsilciliklerimizde oluşan eksiklikler nelerdir?
Sendikal mücadele çileli ve meşakkatlidir.
Sendikal mücadele aktif olmayı gerektirir,
Yapılırken heyecan duyulmayan işlerde başarı olmaz.
Sendikal mücadeleyi gönül birlikteliği ve güven duyguları içerisinde beraber yapmak gayreti içindeyiz. Birlikte yol arkadaşıyız ve biz de sizlere güveniyoruz. 
Çok şükür utanacak saklayacak çekinecek korkacak bir şeyimiz yoktur. Alnımız açık başımız diktir. Bizim mücadelemiz çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için hak arama mücadelesi, kardeşlik ve birlik mücadelesidir. Bir hareket ve mücadele hedefe gitmek istiyorsa uygun ahlak ve şahsiyet profilini birlikte geliştirmek zorundadır.
İnsanlarımızın hizmet beklentilerini dikkate alan bir anlayışla, bugüne kadar sorumluluk aldığımız tüm görevler de ortaya koyduğumuz yönetim yeteneklerimizi Türk Büro-Sen’e özgü bir sendikal yönetim modelini uygulamaya çalışıyoruz. Üretken sendikacılık bu görüşün ve bu bilincin bir ürünüdür. Üretken sendikacılık toplumun ayrışmasına karşı geliştirilen önemli ve etkili bir sendikacılık anlayışı olarak hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hem de hizmette kalite etkinlik ve sürekliliği sağlayan bir sendikal yönetim anlayışıdır.
 Bunun için her birimizin;
            - Nasıl bir şahsiyetim olmalı?
             - Benden istenen ne?
             - Nasıl katkıda bulunurum?
 - Kiminle yol alırım?
             - Nasıl bir eser bırakırım?
            - Nereden nereye taşırım?
             - Kime teslim ederim?
            - Nasıl hatırlanırım?
 Sorularına verecek samimi cevabımız olmalı.
Türkiye Kamu-Sen olarak öncelikle amacımız; kamu çalışanlarını, emekli, dul ve yetimlerimizi bu kısır döngüden kurtarmak; sefaleti yoksulluğu borç içinde yaşamayı memurun kaderi olmaktan çıkarmaktır.
Çabamız Kamu görevlilerimizin topu sözleşmelerdeki gözü kulağı sesi ve gerçek temsilcisi olmak içindir.
Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personelin tamamının bir defaya mahsus sınavsız olarak genel idari hizmetler sınıfına geçilmesini istiyoruz.
Görevde yükselmeye sadece emniyette yapılan sınavlara değil, İçişleri bakanlığında yapılan görevde yükselmelere katılabilmenin önünün açılmasını istiyoruz,
Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlerine bayram ikramiyesi istiyoruz.
Kamu görevlerine ödenen sosyal yardımların miktarlarının ve çeşitliliğinin artırılarak gerçek anlamda sosyal devlet ilkesinin hayata geçilmesini istiyoruz.
2005 yılından sonra göreve başlayanlara ilave bir derece verilmesini, kamu görevlerine sicil affı getirmesini istiyoruz.
Sendika üyesi olan kamu görevlilerinin görevleri ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin artırılmasını istiyoruz.
Aile birliğinin sağlanması noktasında eş durumu sağlık ve öğrenim özrü önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.
İşyerlerinde şiddet taciz ve mobbinge son verilmesini istiyoruz.
Tüm kamu çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde ücret ve refah payı vermesini istiyoruz.
Enflasyon farkı  istiyoruz.
Çalışanlara ödenmekte olan maaş haricindeki ücret kalemlerinin tamamının emekli keseneğine dahil edilmesini ve 30 yıllık süre sınırının kaldırılmasını istiyoruz.
Kamu çalışanlarına uluslararası normlarda grev hakkının tanınması ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.
Kamu görevlilerinin ek ödeme oranları artırılması ve ek ödemelerde ki adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz.
Yıllık izinlerin iş günü olarak düzenlenmesi istiyoruz.
Yiyecek yardımı yönetmeliğinin yeniden düzenlenerek yemek hizmetinden faydalanmayan kamu çalışanlarına yemek ücretinin nakdi olarak ödenmesini istiyoruz.
6 aralıkta Ankara’da toplanarak sağır sultanlara duyurduğumuz % 12  ek zam olarak istiyoruz yürüyüş ve mitinginde de ifade ettiğimiz, isteklerimizin yalnızca bir kaçı.
Kısacası biz hak adalet, eşitlik yani  insanca yaşanabilecek bir hayat istiyoruz.
 Buradan inşallah alacağımız pozitif enerji ve mesajlarımızı, üyelerimize ileterek onlara sevgi ve saygılarımızı götürelim.
Büyük insan; yük olan değil,  yük çekendir.
Ufkumuzu açacak önümüzde önümüzü aydınlatacak değerlerimiz ilkelerimiz var.
En fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde; farkımız gayretimiz iyi niyetimiz olmalıdır.Sorumluluk bilincimiz ilkelerimiz ve ahlakımız olmalıdır.Yapacağınız değerli katkıları ihtiyacımız var.Yani pasif üyelik değil, aktif üyelik istiyor ve bekliyoruz.
İçinde bulunduğumuz durumu bütün memur arkadaşlarımıza, tabiri caizse, dağa taşa anlatıp Türkiye Kamu-Sen bayrağını Allah’ın izniyle zirveye taşımalıyız.
Ölürsen de hak yedirme, hak yeme
Aka kara, karaya da ak deme
Adaletten ayrılırsa mahkeme
Bir hakime, bir de kanuna tükür
İlaç olsa içme düşman tasından
Sakın taş atma, dost arkasından
Kim iki yüzlüyse, tut yakasından
Bir yüzüne, bir de canına tükür.
ÇAĞRIMIZ,
Üyemiz olsun olmasın; bütün kamu çalışanlarına, 3 artı 3 e hayır diyenlere, Enflasyon farkı verilmelidir diyenlere, Hakim ve savcılara, akademisyenlere zam yapılır iken memuru ve emeklilerini unutmayın diyenleredir!
ÇAĞRIMIZ memura % 3 verip, vergiye % 10 zam yapılmasına karşı çıkanlaradır. 
ÇAĞRIMIZ memura % 3 verip Cumhurbaşkanı bütçesine % 97 zam yapılmasına karşı çıkanlara,
Haksızlığa uğradım diyenlere,Memur-Sen’in imzaladığı anlaşmayı kabul etmeyenleredir.
ÇAĞRIMIZ kayba uğrayan 2,6 milyon memur ve 1,9 milyon memur emeklisine, bütün memurlara
ÇAĞRIMIZ ek zam en az % 12 olmalı diyenlere,
Çağrımız “Bizim ideolojimiz memurun meselesidir”, “Bizim ilkemiz önce ülkemiz”, diyerek hak ettiğini almak adına mücadelesini meşru zeminde sürdüren ve  bütün mücadelesi “Hakkı hakim kılmak ve hakkı tutup kaldırmak” olan Türkiye Kamu-Sen’e sahip çıkmaya, üye olmaya, omuz vermeye , güç katmaya davet ediyoruz.
Sözlerime Peygamberimizin güzel duasıyla son vermek istiyorum.
“Allah’ım! Kendi huzurunda da kullarının huzurunda da mahcup etme, senden başkasına da muhtaç etme!
Allah’ım! Aklımızı ilmimizi sevgimizi artır ömrümüzü bereketli ve itibarlı kıl..!
Allah’ım!Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle! Dünyada rezil olmaktan, ahrette azabından bizi koru.Amin.
Farkımız gayretimiz iyi niyetimiz olmalıdır.
Sorumluluk bilincimiz, ilkelerimiz ve ahlakımız olmalıdır.
Bu hak yolda rahmeti rahmana kavuşmuşlara, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Hareketimize yapacağınız değerli katkıları bekliyor,saygılar sunuyorum.


Metin MEMİŞ                                                        
TürkBüro-Sen                                                                                                            Çankırı Şube Başkanı
 
Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER