GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Talepleri

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ  TALEPLERİ
 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik’i ziyaret ederek, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine yönelik taleplerini iletti.
 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik’i ziyaret ederek, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine yönelik taleplerini iletti.
 
Sağlık-Sen daha önce, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, yönetmelik değişikliği ve görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmasına dair çağrıda bulunmuştu.
 
Sağlık-Sen tarafından her iki bakanlığa da gönderilen yazıda 31/08/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre kurumların kendi yönetmeliklerini en geç 6 ay içerisinde bu yönetmeliğe uygun hale getirmesi gerektiği belirtilerek bu sürenin Şubat ayı sonunda dolacağına dikkat çekilmişti.
 
Yaptıkları çağrının gecikmeli de olsa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda dikkate alınarak çalışmalara başlanmasının kendilerini sevindirdiğini belirten Memiş, “Çağrımızdan sonra bakanlıkça bir yönetmelik taslağı oluşturulmuş ve talebimiz üzerine taslak bize iletilmiştir. Taslak üzerinde yaptığımız çalışmalar neticesinde yapılmasını istediğimiz değişiklikleri Müsteşarımız Sayın Çelik’e takdim ettik. Biz, bu yönetmeliği sorunların çözümüne yönelik isterken, çıkacak yönetmeliğin yeni mağduriyetler oluşturmamasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.
 
Memiş, “Sayın Müsteşarımız Nesrin Afşar Çelik de kendisine iletilen talepleri dikkate alacaklarını ve yönetmelik çıkar çıkmaz sınavların yapılarak mağduriyetlerin sona ereceğini ifade etti. Biz, çözüm odaklı sendikacılık yapıyoruz. Sorunların çözümünde işbirliğinden yanayız. ASPB’de, önce yönetmelik talebimizi dile getirdik. Daha sonra da yetkili sendika olarak, çağrımız üzerine hazırlanan taslak çalışmasını bakanlıktan talep ettik ve taslağın üzerinde çalışmalarımızı tamamladık. Amacımız, sorunların çözümüne katkı sunmak ve mağduriyetleri gidermek” dedi.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aynı amaç için hizmet eden iki kurum olan Sağlık-Sen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortak paydaş olduğunu belirtti.
 
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası olan Sağlık-Sen’in öneri ve projelerini her zaman dikkate değer bulduklarını belirten Müsteşar Çelik çalışanlar lehine projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi.
 
Sağlık-Sen’in talebi sonrası bir yönetmelik taslağı oluşturduklarını kaydeden Müsteşar Çelik yönetmeliğin en kısa sürede çalışanlar lehine yeniden düzenleneceğini söyledi. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takviminin de en kısa sürede belirleneceğini ifade eden Çelik, takvim belirlendikten sonra söz konusu sınavların yapılacağını ifade etti.
 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in, ASPB Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik’e ilettiği talepler şu şekilde:
 
            Taslağın 8. Maddesi hakkında;
            1. Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak unvanlar için aranan özel şartlarda, sayılan bazı kadrolarda belli süre görev yapma şartı aranmaktadır. Kuruluş müdürü, müdür, şube müdürü ve bunlarla aynı düzeydeki görevler için sözlü sınav olduğuna ve liyakate ilişkin değerlendirme burada yapılacağına göre görevde yükselme sınavına girebilmek için sayılan unvanlarda görev yapma şartı aranmamalıdır. Ayrıca sınava girebilmek için Bakanlık kadrolarında 1 yıllık hizmet süresi de yeterli olmalıdır.
            2. Çerçeve Yönetmelikte programcı, şef, amir ve bu düzeydeki görevler için 2 yıllık yükseköğrenim görmüş olmak yeterli iken, Taslakta bu kadrolar için fakülte veya 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olma şartı aranmaktadır. Çerçeve Yönetmelikteki gibi bu kadrolar için 2 yıllık yükseköğrenim yeterli olmalıdır.
            3. Çerçeve Yönetmelikte Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve bu düzeydeki görevlere atanabilmek için orta öğrenim mezunu olmak yeterli iken, Taslakta bu kadrolar için iki yıllık yüksekokul mezunu olma şartı aranmaktadır. Çerçeve Yönetmelikteki gibi bu kadrolar için orta öğrenim mezunu olmak yeterli olmalıdır.
            Taslağın 10. Maddesi hakkında;
            Unvan değişikliği suretiyle çözümleyici kadrolarına yapılacak atamalarda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından yada eşdeğer diğer sınavlardan en az (D) düzeyinde İngilizce dili puanı olmak şartı aranmaktadır. Çözümleyici kadrosundan beklenen yetenekler arasında yabancı dil şartının bulunmasına gerek olmadığı düşünülmektedir.
Taslağın 15. Maddesi hakkında;
            Taslağın 15. Maddesinin 4. Fıkrasında yazılı sınavda başarı taban puanının kaç olması gerektiğinin yazılı sınav kurulunca belirleneceği belirtilmiştir. Herhangi bir taban puan olmaksızın en yüksek puan alandan başlayarak ilan edilen kadroya göre sıralama yapılmalıdır.
Taslağın 20. Maddesi hakkında;
Taslağın 20. Maddesinin 2. Fıkrasının son cümlesinde tercih hakkını kullanmayan veya tercih hakkını kullanmış olup herhangi bir nedenle görevine başlamayan adaylara yeni tercih hakkı verilmemektedir. Mazereti olanları bu madde kapsamı dışında tutmak gerekmektedir.
Aynı maddenin 4. Fıkrasında “aylıksız izinde olanlar dahil” ibaresi “aylıksız izinde olanlar hariç” olarak değiştirilmelidir.
 Taslağın Geçici 1. Maddesi hakkında;
Taslağın geçici 1. Maddesine göre 18/4/1999 tarihi itibariyle görevde bulunanlardan iki yıllık ve üç yıllık yükseköğrenim görenler, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilmektedir. Aynı tarih itibariyle görevde bulunanlardan lise mezunları da 2 yıllık yükseköğrenim mezunu sayılmalıdır.
Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER