GÖREVLENDİRİLMEYEN MÜDÜR BAŞYARDIMCILARI VE MÜDÜR YARDIMCILARI NE YAPMALI

GÖREVLENDİRİLMEYEN MÜDÜR BAŞYARDIMCILARI VE MÜDÜR YARDIMCILARI NE YAPMALI
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin yayımlanmamıştır. Akabinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzunun yayınlaması ile birliktesırasıyla mevcut okul müdürlerinden görev süresi dolanların değerlendirilme işlemleri yapılmış, akabinde yeniden ve ilk defa okul müdürü olacakların sözlü sınavları yapılmış ve okul müdürleri için süreç tamamlanmıştır. Sırada kılavuza göre müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarının görevlendirilme süreci vardır.
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar başlıklı 7. Maddesinde “(1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.
c) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az dört yıl görev yapmış olmak.” Denilmektedir.
Yine yönetmeliğin Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar başlıklı 5. Maddesinde “ (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;
a)Yükseköğretim mezunu olmak,
b)Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
c)Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,
ç)Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.” Denilmektedir.
Ayrıca; Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar başlıklı 10/9. Maddesinde “Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.” denilmektedir.
Kısacası; eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yönetmelikte yer alan genel ve özel şartları taşımak kaydıyla müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılmaktadır. Yönetmelikte genel ve özel şartlar sayılmış olmasına karşın müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinde herhangi başka bir ölçüt bulunmamaktadır. Bu durumda okul müdürünün inhası,  tamamen takdir yetkisine bağlı olarak yapılmaktadır. Yönetmelikteki bu husus Danıştay nezdinde dava konusu edilmiş olup halen bu konuda verilmiş bir karar bulunmamaktadır. Okul müdürlerinin müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı belirlemede takdir yetkisinin olduğu çok açıktır. Ancak, bu takdir yetkisi sınırsız bir biçimde kullanılamaz. Takdir yetkisinin sınırları kariyer ve liyakat dolayısı ile de kamu yararı ve hizmetin gereği ile sınırlı olmalıdır.
Yönetmelikte müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesi sürecinde herhangi bir duyuru yapılmasına ilişkin bir düzenleme mevcut değildir. Konuyu idari yargıya taşıyabilmek için idari bir işlemin tesisi gerekmektedir. Okullarda ister sınav puanı ile olsun ister sınav puansız ataması yapılmış ve yıllardır bu görevi başarı ile ifa eden yöneticilere, sadece okul müdürünün inhası olmadığı gerekçesi ile görev vermemek hiçbir şekilde hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilmeksizin yapılan görevlendirmeler eğitim kalitesini düşüreceği gibi ileride bir çok sıkıntının yaşanmasına sebep olacaktır. Bu noktada konunun mutlak suretle yargıya intikali gerekmektedir. Türk Eğitim Sen Hukuk Bürosu, aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır.
Bu hususta da 3 ayrı durum söz konusu olabilecektir. Şöyle ki;
 
1)  Müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken bu görevi yasa ile sona erdirilen ve okul müdürünün inhası olmadığı gerekçesi ile görevlendirmesi yapılmayanlar okul müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunacak gelen cevaba veyahut görevlendirme yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava açabileceklerdir.
 
Dilekçe için tıklayınız

2)2)Müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı olarak müdürün inhası olmasına karşın il milli eğitim müdürlüğünün teklifi veya valinin onayı olmadığı için görevlendirilmeyenler, dilekçe ile başvuruda bulunacak gelen cevaba veyahut görevlendirme yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava açabileceklerdir.
Dilekçe İçin Tıklayınız
  
3)  İlk defa müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyenler, okul müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunması ve gelen red cevabı üzerine veyahut başka bir kişinin görevlendirilmesi üzerine görevlendirilen kişiden kariyer ve liyakat olarak üstün olan kişi tarafından istenmesi halinde 60 gün içinde konu yargıya taşınabilecektir.
 
Dilekçe İçin Tıklayınız
 
Yukarıda yer alan dilekçeler ile yapılan başvurular idari dava açabilmek için bir adımdır. Bu başvurular olmadan idare mahkemelerinde açılan davalarda mağduriyet yaşandığı ispatlanamayacaktır. Ortada idari bir işlem olmadığı sürece idari dava açmak mümkün olmayacaktır.
TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ
Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER