HATAY MEM'DE NELER OLUYOR...

Hatay İlinde İl Milli Eğitim Müdürünün yanlı tutumlarından dolayı çalışma barışı günden güne bozulmaktadır.

HATAY MEM'DE NELER OLUYOR...
İnsan haklarına, kamu hukukuna, etik ilke ve kurallarına, Başbakanlığın 2011/2 sayılı genelgelerine aykırı olarak sistemli, sürekli ve kasıtlı olarak Ahmet KOCAOĞLU’na uygulanmış ve uygulanmakta olan Psikolojik Baskı (Mobbing), yıldırma, sindirme, tehdit, hakaret vb. insanlık dışı suça konu eylem ve girişimler ile birlikte; kamu görevlilerinin Görevi ve Yetkiyi Kötüye Kullanma, Görevi İhmal, Kötü Muamele, Aşağılama, İtibarsızlaştırma, , Duygusal Şiddet, Manevi Eziyet, Psikolojik İşkence vb. olay ve eylemler, hem idari ve hem adli açıdan suç oluşturduğundan; Türk Ceza Kanunu’nun “Eziyet” başlıklı 96. md., “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” başlıklı 123. md., “Hakaret” başlıklı 125. md. kapsamında olup, suç oluşturmaktadır ve kamu adına incelenerek soruşturulması başta insan hakları ve kişilik haklarının korunması gereğidir.
 
İskenderun İlçesinde Okul Müdürlüğü yapan sendikamız üyesi Ahmet KOCAOĞLU’nun mahkeme kararı gereği olarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne dönmek istemesine müteakip İl Milli Eğitim Müdür V. Osman ŞİMŞEK tarafından Müdürlüğe defalarca çağrılmış ‘Dilekçe yaz, burada göreve başlama, göreve başlarsan ancak birkaç gün devam edebilirsin’ şeklinde tehdit edilmiş, Halk Eğitim Merkezi boş tutulmak istenmiştir.
 
Osman ŞİMŞEK bunlarla da yetinmeyip, üyemiz Hatay Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet KOCAOĞLU’nu 2013 yılı Mayıs ayı başında makamına çağırarak, yanında müdür yardımcıları olduğu halde ‘Terbiyesizlik etme, Sen Geri zekâlı mısın? , laftan anlamıyor musun?, ben olsam senin yerinde burayı bırakıp giderdim, Hayat Boyu Öğrenme Komisyonuna seni almayarak Müdür Başyardımcını aldım, seni yok sayıyorum’ şeklinde hakaretlerde bulunmuştur. Olay, soruşturma sonucunda şahitlerin de ifadeleriyle sübuta erecektir. Bir yöneticinin başka bir yöneticiye astlarının yanında bu şekilde davranması bir yana, bir insanın başka bir insana bu şekilde hitap etmesi bile rencide edicidir. Bu yaklaşım ne hukuk nede ahlak kuralları ile bağdaşmaktadır.
 
Ağır hakaretlere, tehditlere, manevi işkence ve baskılara maruz kalan 32 yıllık başarılı bir idareci olan Ahmet KOCAOĞLU, bu olaylar sonucu oldukça yıpranmıştır.
 
Başbakanlığımızın 19 Mart 2011 tarihli ve 27879 sayı ile Resmi Gazete ’de yayımlanan “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu 2011/2 sayılı Genelgesinin birinci paragrafında, “Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir.” denilmekte ve devamındaki ikinci paragrafında ise, “Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekse barışın getirilmesi açısından çok önemlidir.” şeklinde ifade edilmekte ve devamındaki paragraflarda da, çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak açıklamalar bulunmaktadır.
 
Bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasamız, yürürlükteki kanunlarımız, iç hukuk ve uluslararası hukuk kuralları ile ortaya konmuş olan insan hakları, kamu hukuku ve 2011/2 sayılı Genelgedeki açıklamalar çerçevesinde belirtilen sebeplerle ve İnsan haklarına, kamu hukukuna, etik ilke ve kurallarına aykırı eylem ve girişimler olması sebebiyle ilgili makamlara şikayet edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bunun üzerine il milli eğitim müdürü Osman ŞİMŞEK hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürü V. Osman ŞİMŞEK üyemiz Ahmet KOCAOĞLU’nu makamına çağırarak önce iddiaları tekzip et demiş ardından bunu başaramayınca burayı sana dar ederim ya sen gidersin ya ben diyerek tehditlerde bulunmuştur. Sonrasında sebepsiz yere üyemiz hakkında defalarca soruşturma açtırmıştır.
 
Özetle İl Milli Eğitim Müdürü V.Osman ŞİMŞEK üyemize mobbing uygulamaya devam etmiştir.Bir taraftan üyemize böyle zulüm ederken diğer taraftan torpilini bulan kişileri boş norm olmayan okullara dahi geçici görevle idareci olarak görevlendirmiştir ve devleti zarara sokmuştur. Bunlar da kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ancak yaptığı bir atama oldukça ilginçtir. Bu atama Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünde torpilin ne derece ileri gittiğinin açık bir göstergesidir. Bunu açıklamak kamuoyuyla paylaşmak şart olmuştur. 
 
İl Milli Eğitim Müdür V. Osman ŞİMŞEK mevzuata ve hakkaniyete aykırı olarak bir soruşturma bahanesi ile Bekir KİMYON’u 2 Şubat 2012 tarihinde Reyhanlı Endüstri Meslek Lisesinden alıp, Merkez Miroğlu Çok Programlı Lisesi’ne atama işlemi tesis etmiştir. Osman ŞİMŞEK tarafından, atama şartlarına haiz olmayan, maaş karşılığı okutacağı dersi dahi olmayan Bekir KİMYON, söz konusu okula  “müdür” olarak atanmıştır. Usul ve hukuka aykırı bu uygulamanın amacının, Ak Parti İl Başkanının yakın akrabası olan Bekir KİMYON’un Hatay merkezinde bir okula atamasının yapılabilmesinin önünü açmak olduğu görülmektedir. ( O dönemdeki yönetmelik dikkate alındığında Bekir KİMYON’un bu okula atanabilmesi için o okula öğretmen olarak atama şartlarını taşıması gerekmekteydi. Ancak orada okutabileceği maaş karşılığı dersi dahi yoktur).
 
Burada makam ve yetkiyi baskı aracı olarak kullanmak suretiyle görevi kötüye kullanma vardır. İnsanlık dışı kötü muamele, psikolojik baskı ve şiddet, dayatma, eziyet, psikolojik işkence vardır ve bunların birçoğu uygulanmış ve fiilen yaşanmıştır.  Psikolojik baskı ve dayatma halen devam etmektedir.
 
Hatay İlinde İl Milli Eğitim Müdürünün yanlı tutumlarından dolayı çalışma barışı günden güne bozulmaktadır. Bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Üyemize “çek git” demek kolaydır. Asıl çekip gitmesi gereken Hatay İlinde çalışma barışını bozan İl Milli Eğitim Müdürü Osman ŞİMŞEK’tir. Hukuki sürecin takipçisiyiz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Recep TUNCAY            
Türk Eğitim Sen           
Hatay 1 No'lu  Şube Başkanı
 

 

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER