HEKİMLERE KIDEM ÖNERİSİ

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, erkeklere askerlik yaptıklarında tanınan kademe-derece ilerlemesinin, doğum izninde geçen süreler için de olmasını istedi.

HEKİMLERE KIDEM ÖNERİSİ

BMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan "Her Alandaki Kadın İstihdamının Artırılması ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon" taslak raporunu tamamladı.

Raporda, Türkiye'de kadın istihdamının arzu edilen düzeyde olmadığı ancak geçmiş dönemlerle kıyaslandığında, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yerel yönetimler ve üniversitelerde kadın istihdamı konusundaki farkındalığın, özellikle son yıllarda önemli oranda arttığı belirtildi.

Dünyada ve Türkiye'de kadın istihdamının artırılmasının en temel koşulunun kadınların eğitiminden geçtiğinin işaret edildiği raporda, öneriler de yer aldı. Öneriler, "Türkiye'de kadın istihdamının artırılmasına yönelik çözüm önerileri", "İş ve aile yaşamının uyumlaştırılması"; "Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması", "Eğitim", "Kadın girişimciliğinin artırılması" ve "Kadın örgütlenmesinin güçlendirilmesi" başlıklarında sıralandı.

Raporda, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik'te işverenin çalışanlarına yönelik kreş açması için "150'den fazla kadın çalışan" şartının, "200 çalışan" olarak değiştirilmesi istendi.

Raporda, doğum öncesi 8, doğum sonrasında 16 haftadan az olmamak üzere doğum izni sürelerinin yeniden düzenlenmesi önerildi.

Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle doğum yapan kişilerin doğum izninde geçen sürelerinin, erkeklere askerlik yaptıklarında tanındığı gibi, kademe-derece ilerlemesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Özel sektörde çalışan kadınların doğum sonrasında işe dönüşlerinin garanti altına alınması, aksi yönde gerçekleşen olaylarda etkin bir denetim sağlanmasının önerildiği raporda, "Çocuk bakım sebebiyle işgücü piyasasından uzaklaşan kadınlara yönelik çocuk bakım teşviki getirilmeli. Bu teşvik istihdam edilen kadınlara sadece çocuk bakım hizmeti alabilmeleri için verilebileceği gibi bu alana yatırım yapacak girişimcilere de verilebilir" denildi.


YÖNETİMİNDE KADIN ORANI FAZLA OLAN ŞİRKETLERE TEŞVİK

Komisyonun getirdiği önerilerden bazıları şöyle:

-Nüfusu 50 binin altında olan belediyelerde de Kadın-Erkek Komisyonlarının kurulması sağlanmalı.

-Temizlik, yemek yapma gibi ev işleri ile çocuk ve yaşlı bakımı gibi işler sadece kadınların sorumluluğunda olan işler olarak algılanmasının engellenmesi için spot filmler çekilmeli, ilköğretim çağından başlayarak bu yönde eğitimler verilmeli.

-Yeni anayasa hazırlama çalışmalarında, kadınların hiçbir şekilde dezavantajlı gruplar arasında yer almaması sağlanmalı, kadın olmanın bir dezavantaj olarak algılanmasının önüne geçilmeli.

-Meslek liselerinde okuyacak kız çocukları; biçki, dikiş, sekreterlik gibi geleneksel alanlara değil, bilgisayar ve bilgi teknolojileri gibi günümüzde yoğun olarak talep gören alanlara yönlendirilmeli.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER