HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI DÜZELTİLSİN

Sağlık Söz Sen İstanbul İl Başkanı Habip Akpınar Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, A.T.T’lerin çalışma koşulları düzeltisin” dedi.

HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI DÜZELTİLSİN
HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI DÜZELTİLSİN
 
Sağlık Söz Sen İstanbul İl Başkanı Habip Akpınar Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, A.T.T’lerin çalışma koşulları düzeltisin” dedi.
 
Sağlık yöneticilerinin hekimi kucaklayan ancak hekim dışı mesleki personelleri dışlayan anlayışı bu mesleklerin (Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, A.T.T ) tercih edilmesinin önüne geçmiştir. Öyle ki bu durum halka da yansımış halkta hekim dışı personele küçümseyici gözle baktığı gözlenmiştir.
Dile getirilen sağlık personellerinin çalışma koşulları çok kötüdür!
İlgili sağlık personelleri gerek idarenin baskısı altında gerekse yaptıkları iş gereği, tükenme, depresyon, sosyal izolasyon, agresivite ve iritabilite veya tedavisini yaptıkları kişiye yönelik öfkeli sabırsız reaksiyonlara istemeden yol açtıklarını gözlenmiştir.
Yine görüştüğüm sağlık personelleri; depresif sendromlar, anksiyete, uyku bozuklukları, evlilik sorunları, alkol ve madde kullanımı, ek fiziksel hastalıklar ve maddi zorlanmalar yaşadıklarını vurguladılar. Bundan dolayıdır ki, hizmet verenlerde verim düşüklüğü, ekip ruhu olmaması, mesleki çatışma izlenmiştir.
İlgili sağlık personelleri kendi mesleki alanlarında çalışmadıklarını dile getirmişlerdir. Şöyle ki, Hemşire, Sağlık Memuru'nun işini, A.T.T, Hemşire'nin işini, Çevre Teknisyeni, Hemşire'nin işini yaptığını dile getirmişlerdir. Bu durum ilgili personellerce hoş karşılanmamış olup, yapılan işte kalitesizlik kendini göstermiştir. Meslek içi eğitimlerin olmaması, oryantasyon eğitimleri düzenlenmemesi, kendilerinin durumunu anlatacak toplantıların yapılmamasından şikayet ettikleri gözlenmiştir.
 
100 kişilik sağlık çalışanıyla yapılan görüşmelerde durumun çok kritik olduğu gözlenmiştir. Aldığın eğitime uygun çalışıyor musun sorulduğunda hayır %65, çalışma ortamın ve çalışma koşulların ile ilgili yapılan düzenlemelerde görüşüne başvurulur mu sorulduğunda %97 hayır. Çalışma mekanın rahat çalışabileceğin biçimde düzenlenmiş midir sorusuna %95 hayır, Çalıştığın bölümde kendini güvende hissediyor musun %82 hayır. Çalıştığın bölümde çalışan güvenliğine ilişkin koruyucu tedbirler alınır mı sorusuna %86 hayır. Yönetim tarafından çalışanları ödüllendirme mekanizmaları işler mi sorusuna %99 hayır. Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusunda düzeltici ve önleyici düzenlemeler yapar mı sorusuna %90 hayır. Yönetim, hasta ve çalışan güvenliği konusundaki aksaklıklar için ilgili personel ile birlikte çözümler üretmekte ve gerekli önlemleri almakta mıdır %92 hayır. Yöneticilere sorunlarını iletme imkanı bulur musun %100 hayır. Yönetim ‘’Hizmet Kalite Standartları (HKS) ‘’ konusunda tüm çalışanları bilgilendirir mi sorusuna %98 hayır. Çalıştığın bölümün işleyişi konusunda önerilerin dikkate alınır mı sorusuna %100 hayır. Son 6 ay içinde fiziksel bir saldırıya uğradın mı sorusuna %92 evet, son 6 ay içinde bir hizmet içi eğitime katıldın mı sorusuna %82 hayır...
 
Sağlık alanında çalışan personelin ne kadar memnuniyetsiz olduğunu gördük. Ekip ruhunun olmadığı kendi kurumuna güvenmedikleri, yöneticilerini sevmedikleri çok açık görülmüştür.
 
Sağlık idarecileri, sağlık alanında etkin, verimli, süratli çalışamamış, olgun, teknik bilgisi olmayan kişilerce sağlık yönetimi sürdürülmeye çalışılıyor. Yönetici pozisyonuna getirilenler deneyimsiz, iş bilmez, beceriksiz kişilerden oluştukları görülüyor. Baştan savma, üstünkörü, vasat anlayışla sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor.
 
Bir kuruluşun üyeleri aynı amaçları paylaşmıyorsa kuruluşun çalışmalarından olumlu sonuç beklemenin olanağı kalır mı? Bir ordu düşünün ki, savaşa yollamışsınız; ama ordunun birimleri neye karşı, ne için, ne elde etmek için savaştığını bile bilmiyor! Bir yönetim ki, kendine seçtiği hedeflerin gerçekliğine inanmıyor. Böyle bir yönetimin başarılı olma olanağı yoktur.
 
Son olarak şunu diyebilirm ki, koruyucu sağlık hizmeti alanında kim ne yapıyor? Hastanelerin acil servisleri neden bu kadar ishal şikayeti ile dolup taşıyor? Gıda temizliği ne durumda, tükettiğimiz sebzeler kanalizasyon atıklarıyla mı sulanıyor.Bu denetimleri kim yapıyor. Türkiye'de insan sağlığı bu kadar ucuzmu! İnsanlık ailesi onuruna yakışır çalışma koşulları varmı, adam kayırma, kendinden olanamı yöneticilik veriliyor.
 
Süratli, etkin, verimli bir sağlık hizmeti verilememekte, bunun nedeni de iç örgütlenme yetersizlikleri, yanlış ve yetersiz örgütlenme, yönetsel yöntem ve tekniklerin yetersizliği, plansızlık, ehliyet ve liyakat ilkelerinin terk edilmesi, kayırma, ganimet, nepotism, favoritism, yolsuzluk, yönetsel süreçlerin yetersizliği, büropatolojiler, performans hedefleri ve izlemesi, iş yükü ve işgücü analizleri, görev tanımları, personel yönetimi, veri otomasyonunun olmamasıdır.
 
  
Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER