Hükümeti Toplu Sözleşme Masasına Çağırdık!

Bilindiği üzere 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği ile Kamu Emekçilerinin hak ve çıkarlarını belirlemenin Toplu Sözleşme ile yapılacağı Anayasal güvenceye alınmıştı.

Hükümeti Toplu Sözleşme Masasına Çağırdık!

Anayasada yapılan bu düzenlemeye rağmen hükümet Toplu Görüşmede ısrar etmektedir. Toplu sözleşme hakkının düzenlenmesiyle ilgili somut bir adım atmayan hükümet 2011 yılı içinde Konfederasyonları Toplu Sözleşme Masasına davet etmektedir. 

4688 sayılı yasanın 21. Maddesi uyarınca her yıl yapılan Yüksek İdari Kurul toplantısıyla 2011 Toplu Görüşme Gündeminin belirlenmesi ile ilgili yapılan toplantıya konfederasyonumuz katılarak bu konudaki itirazlarını dile getirmiştir. Anayasal değişikliği yok sayan bu uygulamayı kabul edilemez bulan Konfederasyonumuz özetle şu görüşü dile getirmiştir: 

“Yüksek İdari Kurul; toplu görüşmelere esas olmak üzere ‘Kamu İşveren Kurulu’na görüş bildirmek ve toplu görüşmelerde belirlenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek amacıyla toplanan bir kuruldur.

Yasada da açıkça belirtildiği üzere Yüksek İdari Kurul, mülga “toplu görüşme” mekanizmasının bir parçasıdır. 

T.C. Anayasası’nın değişik 53. maddesi, “toplu sözleşmeyi” esas alan bir düzenlemeyi temel alırken, İLO sözleşmeleri ve AİHM kararları ile de çerçevesi çizilmiş bu alan, grev hakkını içeren bir toplu sözleşme pazarlığının esas kabul edilmesini öngörmüştür.   

Grev hakkı tanınmış bir toplu sözleşme pazarlığını esas alması ve gündemini buna göre hazırlaması sağlanmamış bir idari istişare toplantısının, alanı düzenleyen anayasal ve ulusal-üstü sözleşmeler ve AİHM kararları ile teyit edilmiş hak ve yükümlülükler karşısında yetersiz ve işlevsiz olacaktır. Dolayısıyla Toplu Görüşme düzeni ve kurullarının bir geçerliliği kalmamıştır. Yapılması gerekenin Grev hakkı ile tamamlanmış Toplu Sözleşme düzeninin gereğini yerine getirmektir.” 

KESK MYK


 

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER