Hürriyetçi Eğitim Se'den eğitim ödeneği ile ilgili açıklama

Hürriteçi Eğitim Sen Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği’nin MEB bünyesinde görev yapmakta olan tüm taşra ve merkez teşkilatı personeline kadrolu, sözleşmeli ve ücretli personel ayrımı yapılmaksızın ödenmesi, ödeme miktarının net asgari ücret tutarında yapılması için MEB’e yazılı talepte bulundu

Hürriyetçi Eğitim Se'den eğitim ödeneği ile ilgili açıklama

Hürriyetçi Eğitim Sen Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği’nin MEB bünyesinde görev yapmakta olan tüm taşra ve merkez teşkilatı personeline kadrolu, sözleşmeli ve ücretli  personel ayrımı yapılmaksızın ödenmesi, ödeme miktarının net asgari ücret tutarında yapılması için MEB’e  yazılı talepte bulundu.

Hürriyetçi Eğitim Sen ilgili yazıda şu konulara değindi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ek 32. maddesinde ''Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.'' hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Himet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin  2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6.Dönem Toplu sözleşme; bölümünün '' Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği'' başlıklı 11. maddesine ''657 sayılı Kanun'un Ek 32. maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılında 1325 TL, 2023 yılında 1400 TL olarak ödenir.'' Hükmü ile 7344 sayılı 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ekli (K) Cetvelinin ''IV- Dİğer Ödemeler'' kısmının 3. maddesinde de ''657 sayılı Kanun'un ek 32. maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği;öğretim yılının başladığı aydan sonra ve 1. dönem ders yılının sonundan önce  göreve başlayanlara % 75 i,birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermsinden önce göreve başlayanlara % 50 si oranında yapılır''ifadesi yer almaktadır.

Bu bağlamda 657 sayılı Kanunun Ek 32 maddesinde değişikliğe gidilmek suretiyle öğretim yılına hazırlık ödeneğinin Milli Eğitim baaknlığı bünyesinde görev yapmakta olan tüm taşra ve merkez teşkilatı personeline,kadrolu,sözleşmeli,ücretli ayrımı yapılmaksızın ödenmesi ayrıcaKamu Görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına Yönelik Mali ve sosyal haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6.Dönem Toplu sözleşmesinin revize edilerek ödeme miktarının eğitim öğretim yılı başlangıcı olan eylül ayında ki net asgari ücret tutarında yapılması hususunda;

Gereğini arz ederiz.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER