Hürriyetçi Eğitim Sen 28 Soruda Kendini Anlattı

Yaklaşık bir ay önce kurulan ve büyük bir ilgi gören eğitim sendikası Hürriyetçi Eğitim Sen, 28 soruda sendikayı ve felsefesini anlattı.

Hürriyetçi Eğitim Sen 28 Soruda Kendini Anlattı

Yaklaşık bir ay önce kurulan ve büyük bir ilgi gören eğitim sendikaHürriyetçi Eğitim Sen, 28 soruda sendikayı ve felsefesini anlattı.

İşte o cevaplar: 

Bizim meşalemiz hürriyetçi azim ve kararlılığımızdır…..

28 Soruda Hürriyetçi Eğitim Sen ve merak edilenler….

 1. Hürriyetçi Eğitim Sen neden kuruldu?

Siyaset kurumunun sendikaları arka bahçesi, tapulu malı gören anlayışından bıktık. Toplu sözleşme masaları da dahil verdikleri talimatların! yerine getirilmesini istemelerine başkaldırdık.. Sendika üyesi olan eğitim çalışanlarının iradelerini ipotek altına almalarından ve hatta yok saymalarından yorulduk. Fütursuzca sendika seçimlerine müdahil olmaları, her türlü baskı ve tehdit ile sendikaları dizayn etmeleri artık yeter dedirtti. "Fikri hür, vicdanı hür, İrfanı hür" bir anlayışla bağımsız sendikacılık yapmak; hür ve eleştirel düşünceyi özümseyen, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan çalışmalar için varız. Tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi amaçlıyoruz. Mücadelemiz memurun vicdanının yansıra cüzdanının da hür olması mücadelesidir. Çalışma hayatında emektir en yüce değer ve onun da temeli liyakattir anlayışındayız.

 1. Öğretmenin kaybolan itibarını nasıl geri kazandırmayı düşünüyorsunuz?

Öğretmenlik bilincinin hürriyet ve bağımsızlık noktasında topluma örnek olucu davranışlara dönüşmesi yolunda çalışmalar yaparak. Kutsal bir görev icra eden öğretmenlerimizin meslekî dayanışma haricinde bir ortak çareleri olmadığı düşüncesiyle birlik ve beraberlikle, bilinç ve cesaretle hareket edebilmesini geliştirerek; bu amaç doğrultusunda faaliyetler sergileyerek. Sendikamızın tüzüğünde de yer aldığı şekliyle öğretmenlerin gerek mesleki gerek sosyal alanlarda gelişimini desteklemek üzere kurslar açmak sendikamızın amaçlarından biri.

 1. Herhangi bir siyasi parti ile direkt veya dolaylı bağınız var mı?

Yok. Sendikacılığın zaaflar üzerine kurulmasına, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin teşkilatlanma yöntemi olarak kullanılmasına karşıyız. Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacağız, siyaset mahfilini ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak görme tarafındayız. Başkalarında yanlış gördüklerimiz ve eleştirdiklerimizi yapma tekrarına düşmeyecek bir sistem oluşturma iddiasındayız. Kişilerin ve kurumların ilkeleri gölgelemediği bir kadro hareketi başlatıyoruz. Hürriyetçilik her noktada şiarımızdır. Zira özgürlük de, irade beyanı da kutsaldır.

 1. Hürriyetçi Eğitim Sen diğer sendikalara nasıl bakıyor?

Biz onları rakip olarak değil, kendimizi onların yerine güçlü bir alternatif olarak görüyoruz. Yani sendikal anlamda tüzüğünün gereğini yerine getirme çabası içinde olanlar derttaşlarımızdır, sendika kisvesi altında eğitimin ve toplumun yozlaşması adına dert üretenlerse sistemik mücadele kapsamımızdadır.

 1. Neden kadın kolları kurmadınız?

Çünkü kadın kol, uzantı değildir; bağımsız bir bireydir. Cinsiyet ayrımı bu tip yapılanmalarla yerleşik hale getirilmektedir.

 1. Hürriyetçi Eğitim Sen, eğitim sendikacılığındaki kötü gidişi durdurabilecek mi?

Bir mum yakarsınız, bir kısım karanlıklar dağılır; şikâyetlerimizi çıralar - kandiller haline getirdiğimizde yolumuz da, ufkumuz da aydınlanır. Kötü gidişe son vermek, kötü gidişe sessiz kalmak gibi zihnimizin bir kararıdır. Ki bizim meşalemiz hürriyetçi azim ve kararlılığımızdır.

 1. Hürriyetçi Eğitim Sen, yarın bir partinin güdümüne girmemek için hangi tedbirleri aldı?

İlkeleri kişilerin ve kurumların önüne aldı. Bu bağlamda tüzüğüyle ve manifestosuyla kendini bağladı. Partisel güdüm eğitim çalışanlarının zaaf göstermesiyle, kendi gücünün farkına varamamasıyla mümkün; buna mukabil nicelikten önce üye niteliğimizi pekiştirici çalışmalar temel tedbirlerdir. Kadrolarımız yarınlarımızın teminatıdır.

 1. Andımız'ın tekrar geri getirilmesi hakkında fikriniz nedir?

İçeriği doğru mesajlarla dolu ve pedagojik olarak yetişen nesillerin istendik yönde olumlu davranış kazandırma adına doğru bir oto-telkindir. Geri gelmesi coşkumuzu arttıracaktır.

 1. Aşı ve salgın tedbirleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bilim, hak ve özgürlükler sacayağında düşünüyoruz. Eğitim sistemimizin de temelini oluşturan bilimsel çalışmaların, tavsiye ve tedbirlerin anayasal güvence altındaki hak ve özgürlükleri kısıtlamadan toplumsal faydaya dönüştürülmesi elzemdir.

 1. Atanamayan öğretmenler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Derhal atanmaları gerektiğini, eğitim çalışanları arasında ücretli-sözleşmeli gibi ayırımlar yapılmadan eşitlik ve genellik ilkesine uygun işlem tesisi gerekliliğini düşünüyoruz. Diğer yandan yeni üniversiteler ve yeni bölümler üzerinden kontenjanların mesir macunu gibi dağıtılmasına da karşıyız; bu alan siyasetin elinde promosyon malzemesi olmamalıdır.

 1. Bu kadar çok sendika varken neden Hürriyetçi Eğitim Sen'e üye olmalıyım?

Yunus’un “Bunca varlık içinde bitmez gönül darlığı” sözünden hareketle tercihiniz aynı zamanda vicdan aynanızdır. Hürriyet fikrini ve bağımsız davranış düşüncesini bilhassa eğitimde ‘olmazsa olmaz’ olarak görenleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 1. Devletin sendika aidatına teşvik primi vermesine nasıl bakıyorsunuz?

Devlet işverense sendikalı sayısıyla ilgilenmez, çalışan sayısıyla ilgilenir. Uslu çocuk sendikacılığı yapanlara şov malzemesi vereceklerine tüm çalışanların maaşlarına o primin misliyle artış yapılmasına yol verilsin de görelim.

 1. Eğitimde en temel problem olarak neyi görüyorsunuz?

Eğitimin bizzat kendisini; içeriği boşaltılmış, itibarı minimize edilmiş ve birkaç teknolojik ameliyeden ibaret kalmış eğitimimizin bütün paydaşlarıyla birlikte toptan masaya yatırılması gerekir. Siyasî iktidarların deneme tahtası olmayacak bir yapıya bismillah demeliyiz.

 1. Eğitimde fırsat eşitliği adına yeni önerileriniz var mı?

Öğrenci kredisi yerine karşılıksız devlet bursu verilmesi, öğrenci adedince yurt tahsisi yapılması ve bunların ortaöğretime de şamil edilmesi; parasız yatılı okulların yaygınlaştırılması, özel okullara verilen devlet desteğinin kaldırılması; bunun yerine ailelere okullu öğrenci adedince eğitim desteği verilmesi gibi birçok önerimiz var.

 1. Eğitimi beka davası olarak görüyor musunuz?

Evet ama toplumsal birlik ve beraberliğimizin bekası, kederde ve sevinçte bir millet olabilmenin sigortası olarak; bir slogan ve heyula olarak değil.

 1. Emeklilik yaşı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Değişiklikler toplumsal konsensüsle olmalı ve genellik arzetmelidir. Hem emekliliğe hak kazanma noktasında hem de görevin yaş sınırıyla hitamı noktasında memur, işçi, asgarî ücretli, işletmeci, siyasetçi vs. bir bütün içerisinde değerlendirilmelidir. 65 yaş nedeniyle meslekten el çektirilen bir kişi siyaset üzerinden ülke yönetiminde karar verici olacaksa tümden bir daha düşünülmesi gerekir.

 1. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Değişiklikler ve yenilikler kazanılmış hakların kaybına yol açamaz. Maç oynanırken kural değiştirilmez. EYT de bu bağlamdadır, müktesep hak iade edilmelidir.

 1. Endüstri 4.0 hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hem kayıtsız kalmamalıyız hem de insanın makinaların gölgesinde kalmamasına yol aramalıyız. Dijital çağ ile birlikte gitgide hayatımızın künhüne giren yapay zekâ ve algoritmalara teknolojik fetiş unsuru haline getirilmeden ve insanın varoluşsal anlamı nesneleştirilmeden vâkıf olunmalıdır. İnsanın varlığını anlamsızlaştıracak işlere bulaşmadan üretim, özgün proje, patent ve yaratıcılık bütün eğitim kademelerinde alabildiğine teşvik görmelidir.

 1. Hürriyetçi Eğitim Sen için devlet mi önceliklidir, millet mi?

Devlet soyut bir kavramdır oysa millet somuttur, canlıdır. Toplumlar, ortak refahları adına aralarındaki işbölümünü kafalarında devlet olarak canlandırırlar. Aslolan millettir ve devlet milletin hizmetkârıdır. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözünün sağlaması; toplumsal katmanlar rahat ve mutlu değilse devlet de işlevsiz demektir, insanın yaşatılmadığı devletler gerçekte ölüdür.

 1. Hürriyetçi Eğitim Sen, eğitimin millîliğine nasıl bakıyor?

Millîlik millete ait olmaklıktır. Millet olma hissiyatımız yerlerde sürünüyorsa eğitimin millî falan değildir. Millîlik bakanlıkların ön takısı değil bir duyumsama ve bir davranış pratiğidir. Atatürk’ün anladığı anlamda millîyiz ve eğitimi bu milleti çağdaş uygarlığa taşımanın tek yolu olarak görmekteyiz.

 1. Hürriyetçi Eğitim Sen'de kişiler mi daha önemlidir yoksa ilkeler mi?

İlkeler her şeyden önemlidir; kişilerin varlığının teminatıdır. Kişiliğimiz ne kadar ilkelerle mücehhez olursa o kadar güçlüyüzdür.

 1. Hürriyetçi Eğitim Sen'in eğitimde farklı önermeleri var mı?

Var ve peyderpey bunları eğitim kamuoyuyla paylaşmaktayız. Dahası olaylara ve eğitimin altyapısına bakıştaki farklılıkları zenginlik olarak görmekteyiz. Klasik zihniyetin dışına çıkmak lazım zira reformlar bile o zihinsel donuklukta nesillerimizle birlikte heder olup gidiyor.

 1. Kadınlar sizde şube başkanı yada genel başkan olabilir mi?

Elbette, hatta tüm şube yada genel merkez yönetiminin tamamını bile oluşturabilirler. Tamamen istek ve gayretlerine bağlı.

 1. Memura siyaset hakkına nasıl bakıyorsunuz?

Memura düşük ücret politikası ve siyaset yasağı mevcut düzenin emniyet sübaplarından. Mesleğine yaraşır bir ücret alan ve siyasete doğrudan dahil olabilen kamu çalışanları ile sosyal ve siyasal hayata kalite gelir kanaatindeyiz. Zaten bu iki bariyer bu yüzden var.

 1. Özel okulların varlığına nasıl bakıyorsunuz?

Özel okullardaki eğitim çalışanlarının hak ve hukukunu kendimiz adına ne diliyorsak o noktada kabul ediyoruz. Fakat eğitimin ticarileşmesini, öğrenci-veli tarafının müşterileştirilmesini ve devlet tarafından pozitif ayrımcılık görmelerini doğru bulmuyoruz. Hakiki bir eğitim sisteminin olduğu bir ülkede özellere bu kadar iş düşmez, düşmemeli.

26- Sizce okul müdürlerini öğretmenler, ilçe müdürlerini de okul müdürleri mi seçmeli?

En doğrusu bu. Böylece eğitimciler sendika-siyaset tavassutuyla bir yere gelerek birilerine göbek bağıyla bağımlı kalmazlar. Eğitim sendikaları da müdürlükleri ele geçirerek güç gösterme yarışından çok daha faydalı ve eğitimin hayrına işler yapmaya odaklanırlar. Artı; demokrasinin de toplumsallaşması böyle olur, sadece belediye ve meclis seçimleriyle olmaz. Öğrenciler bile sınıf/okul başkanını seçebiliyor ama eğitimciler müdürlerini, üniversite personeli rektörünü seçemiyor maalesef.

 1. Sınavsız eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz?

Olması gereken o. Eğitim hayatını test şıkları arasına sıkıştırıp gelecek tasarımları yapmak beyhude. Kabiliyetlere göre daha ortaokul aşamasında ayrışan ve sevdiği alanlar üzerinden geliştirilen bir model esas olmalıdır. Elimizdeki düzenek tükendikçe zaten oraya gitmekten başka seçeneğimiz kalmayacak.

 1. Uzaktan eğitime nasıl bakıyorsunuz?

Uzaktan bakıyoruz. İmkân bakımından ve mecburiyetler kaşsısında tabii ki bir alternatif. Fakat bu, özünde –mış gibi yapmaktır. Uzaktan ancak öğretim olabilir; eğitim ise yüz yüze ve insanların birbirlerinin canlı varlığından kolektif bir etkileşimdir. Araya perde koymak değil sahici bir ortam oluşturup hayata hazırlamaktır.

 1. Z kuşağı hakkında ne düşünüyorsunuz?

Genelde iyi şeyler; artıları var, eksileri de var. Bilgiye ve etkileşime kapalı değiller, öncekilerden farklı baktıkları noktalar fazlasıyla var. Fakat bazı yaşamsal tecrübelerden mahrum olarak yaşamak durumundalar ve onlara gerçeğini unutturacak kadar etkin bir sanal hayata âşinalar. Onları anlayabilir ve hatalarımızı onlara miras bırakmadan özgürlük ve özgünlük yolunda onları takviye edebilirsek gelecekten umutlanmak için bir nedenimiz olur.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Suzan TüRKMEN
Suzan TüRKMEN - 1 yıl Önce

Hayırlı olur inşAllah…Arkadaşla konuşur gibi bir dil deği de daha resmi bir dil kullansaydınız keşke…(Müstesep,heyhula)İnşAllah kadınlar için düşündüklerinizi uygulayabililiriz…

SIRADAKİ HABER