Hürriyetçi Eğitim Sen'in Amacı Nedir?

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim - Sen) kurulmasının ardından Hürriyetçi Eğitim Sen'in amacının ne olduğu merak edildi.

Hürriyetçi Eğitim Sen'in Amacı Nedir?

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim - Sen) kurulmasının ardından amacı ve hedefleri nedir merak ediliyor. Hürriyetçi Eğitim - Sen kurucu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu önderliğinde 20.12.2021 tarihinde resmen kurulan Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası kısa zamanda binlerce üyeye ulaştı.

Hürriyetçi Eğitim Sen'in amacı nedir?

Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim - Sen) in amacı kurucuları tarafından şu şekilde ifade ediliyor:

"Hür ve eleştirel düşünceyi özümsemiş, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan, "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" anlayışıyla bağımsız sendikacılik faaliyetleri yapmayı zorunlu ve vazgeçilmez bir ilke kabul ederek, üyelerinin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel mesleki ve kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi, tüm sendikal faaliyetlerde etik ilkelere uygun davranmayı, çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması, çalışma hayatında emeğin en yüce değer olduğunu kabul ederek liyakat ilkesinin hakim kılınması için çalışmalar yapmayı, sendikal hakları evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak hayata geçirmeyi, üyelerinin birlik beraberliğine, mesleki bilgi ve birikimlerine katkı sağlamayı, Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasasında yer alan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için çaba göstermeyi, ülkede yaşayan herkesin fırsat ve imkân eşitliği içinde çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız ve nitelikli eğitim ve öğretim hakkından faydalanması için gayret göstermeyi, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliği fikrinin eğitim politikalarında hakim olması için çalışmayı, tarih, kültür, yer altı, yer üstü kaynakları ile doğal varlıklarının korunması için çalışmalar yapmayı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda Türk milli eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde görüş ve önerilerde bulunmayı amaç edinmiştir.

KAYNAK: KAPSAMHABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER