Hürriyetçi Eğitim Sen Kuruldu

Hürriyetçi Eğitim Sen'in Kurucular Kurulu ve Kurucu Yönetim Kurulu belli oldu. Hürriyetçi Eğitim Sen'in, Fikri Hür Vicdanı Hür, İrfanı Hür eğitim çalışanlarının adresi olmaya namzet olduğu belirtildi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Kuruldu

Tük Eğitim Sen'in eski Samsun şube başkanı Levent Kuruoğlu ve arkadaşları tarafından kunulan Hürriyetçi Eğitim Sen resmen faaliyetine başladı. Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacaklarını, siyaset mahfili, ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak görme tarafında olduklarını paylaştılar.

Hürriyetçi Eğitim - Sen Kurucular Kurulu ve Kurucu Yönetim Kurulu ile hizmete hazır olduklarını belirten kurucular, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarda. "Fikri Hür, Vicdanı Hür, İrfanı Hür, eğitim çalışanlarının adresi olmaya namzet, Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (Hürriyetçi Eğitim Sen)  kurulmuştur. Hayırlı olsun manifestomuzla başlıyoruz' ifadelerine yer verildi.

Hurriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Kurucu Yönetim Kurulu İsimleri Nedir?

  • Levent KURUOĞLU Genel Başkan
  • Ali İhsan HASANPAŞAOĞLU Genel Sekreter
  • Erdoğan AKTAŞ Genel Başkan Yardımcısı
  • Erdinç ÖZTAŞ Genel Başkan Yardımcısı
  • Ali İhsan ÖZTÜRK Genel Başkan Yardımcısı
  • Süleyman PEKİN Genel Başkan Yardımcısı
  • Gökhan ÖZTÜRK Genel Başkan Yardımcısı

Hürriyetçi Eğitim Sen'in amacı nedir, Neden kuruldu?

Hürriyetçi Eğitim Sen'in amacı nedir?

Hür ve eleştirel düşünceyi özümsemiş, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan, "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" anlayışıyla bağımsız sendikacılik faaliyetleri yapmayı zorunlu ve vazgeçilmez bir ilke kabul ederek, üyelerinin ve tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel mesleki ve kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi, tüm sendikal faaliyetlerde etik ilkelere uygun davranmayı, çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması, çalışma hayatında emeğin en yüce değer olduğunu kabul ederek liyakat ilkesinin hakim kılınması için çalışmalar yapmayı, sendikal hakları evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak hayata geçirmeyi, üyelerinin birlik beraberliğine, mesleki bilgi ve birikimlerine katkı sağlamayı, Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasasında yer alan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için çaba göstermeyi, ülkede yaşayan herkesin fırsat ve imkân eşitliği içinde çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, eşit, parasız ve nitelikli eğitim ve öğretim hakkından faydalanması için gayret göstermeyi, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliği fikrinin eğitim politikalarında hakim olması için çalışmayı, tarih, kültür, yer altı, yer üstü kaynakları ile doğal varlıklarının korunması için çalışmalar yapmayı çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda Türk milli eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde görüş ve önerilerde bulunmayı amaç edinmiştir.

SENDİKANIN MANİFESTOSU NEDİR?

"Fikri hür, vicdanı hür, Irfanı hür" bir anlayışla bağımsız sendikacılık yapmayı vazgeçilmez ilke olarak benimsemişiz. Hür ve eleştirel düşünceyi özümseyen, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan çalışmalar için varız. Tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışma hayatında emektir en yüce değer ve onun da temell liyakattir anlayışındayız.

Çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya kavuşması için etik ilkelere uygun her türlü mücadeleden yanayız. Eğitimde imkân ve firsat eşitliği ile Bakanlığın başındaki 'Milli' takısı yalnızca yazıdan ibaret olmamalıdır, bütünüyle uygulamada olmalıdır kararlılığındayız. Sendikacılığın zaaflar üzerine kurulmasına, ayrımcılığın ve ötekileştirmenin teşkilatlanma yöntemi olarak kullanılmasına karşıyız. Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacağız, siyaset mahfilini ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak görme tarafındayız.

Başkalarında yanlış gördüklerimiz ve eleştirdiklerimizi yapma tekrarına düşmeyecek bir sistem oluşturma iddiasındayız. Kişilerin ve kurumların ilkeleri gölgelemediği bir kadro hareketi başlatıyoruz. Hürriyetçilik her noktada şiarımızdır. Zira özgürlük de, irade beyanı da kutsaldır. Mücadelemiz memurun vicdanının yanısıra cüzdanının da hür olması mücadelesidir. Düşüncenin gümrük denetçiliği bindiğimiz dalı kesmektir. Dijital dönüşüm sürecini okumak farklı fikirlerin bereketini toplumsal faydaya katabilmekle mümkün olur. Aslolan millettir, devlet dahil tüm kurumlar milletin devamlılığı ve refahi içindir. Ki uygarlık da örgütlü mücadelenin tohumları arasında yeşerir. Hayat hakkın mücadele azmin kadardır. Ki tüzüğümüz mücadelemizin manifestosudur. Sizleri örgütlenme hürriyetine çağırıyoruz; ant olsun özgürlüğe. 

KAYNAK: KAPSAMHABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER