Hürriyetçi Eğitim Sen yaz okulu kurslarının kapsamının genişletilmesi için talepte bulundu

Hürriyetçi Eğitim Sen yaz okulu kurslarının kapsamının genişletilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talepte bulundu

Hürriyetçi Eğitim Sen yaz okulu kurslarının kapsamının genişletilmesi için talepte bulundu

Hürriyetçi Eğitim Sen yaz okulu kurslarının kapsamının genişletilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talepte bulundu İlgili yazıda ;

a) Ortaötretim Genel Müdürlüğünün  03/06/2022 tarihli ve E-84037561-10.04-5 10874c 
sayılı yazısı 
b) Milli Eğitim Bakanliğı Destekleme ve Yeliştirme Kursları Yönergesi.
c) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları c-Kilavuzu.
d) 01/06/2022 tarihli ve 50891964 sayılı Makam Oluru.

Ortaöğretim Genel Müdürlūğünün 03/06/2022 tarihli ve E-84037561-10.04-51087416 sayılı yazısında   Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün eğitim gören öğrenciler ile örgün ve açık oğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları yönerge hükümlerine göre yürütülmektedir.Degişen gelişen şartlar ve ortaya çikan ihtiyaçlar doğrultusunda yönerge ve makam oluru ile değişikliğe gidilmiştir.Yönerge ve bu doğrultuda güncellenen kılavuz eki gönderilmiş olup ilgililere duyurulmuştur.
Tanımlar başlıklı Mill Eğitim Bakanlıgı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin dördüncu maddesinde "MADDE 4- (I) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-I0.04-50891964 saylı Makam Oluru) Bu 
 Yönergede geçen Yaz Okulu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli ögrencilerin katilabileceği, bilim ve sanat alanları ile matematik ve Ingilizee alanlarında
yaz döneminde açılacak kursları ifade eder." denilmektedir ve kurs merkezi ve kurs açma yetkisi başliklı Milli Egitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştine Kursları Yönergesinin beşinci maddesinde "MADDE 5- (I) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 saydı Makam Oluru) Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci kursiyer potansiyeliyeterli olan  resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı  uygulayan özel eğtim ortaokulları, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek lisesi ortaöğretim kurumlarn ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılir. Ayrca yaz okulu kapsamında llkokullar ve BİLSEM'lerde kurs açalabilir, " denilmistir.İlgili kılavuzdan anlaşılacağı üzere yaz döneminde destekleme ve yetistirme kurslarının yanı sıra ilköğretim 4, 5,6,7 ve 8. sinıf düzeyinde ve ortaögretim 9, 10,
11 ve 12. sınıf  düzeyinde matematik ve Ingilizceden yaz okulu kursları açılacağı anlaşılmaktadır. Öğrencilerimizin  özel yetenek sınavlarına hazırlanmaları, öğrenci ve oğretmenlerimizin dinlenme döneminde eğitim öğretim yılının yorgunluğunu sosyal etkinliklerle atmaları,yaz tatili döneminde  yaz tatili döneminde öğrencilerimizin Özellikle zararlı internet ve sosyalmedya içeriklerinden korunmaları ayrıca geçimini son 
 ekonomik gelişmeler neticesinde güç şartlarda sağlayan öğretmenlerimizin yaz tatili dönemindeki ek ders ücret kayıplarının minimize edilmesi açısından yaz okulu kurslar kapsamının 
Kilavuz'da yapılacak değişikliklerle genişletilerek beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik
derslerinin de yaz. okulu kursları kapsamına son kurs başvuru tarihi olan 24 Haziran 2022
tarihine kadar ivedilikle alınması hususunda gereğini arz ederiz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER