Hürriyetçi Eğtim Sen okul öncesi eğitimde görülen sorunları dile getirdi

Hürriyetçi Eğitim Sen okul öncesi eğitimdeki sorunları ve çözüm önerilerini Milli Eğitim Bakanlığı'na resmi ayazıyla iletti

Hürriyetçi Eğtim Sen okul öncesi eğitimde görülen sorunları dile getirdi

lgili yazıda Hürriyetçi Eğitim Sen ;MEB okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla okullar bünyasinde yeni ana sınıfı açarak,okul öncesi eğitimden mahrum kaalan çocukları tespit ederek oların e-okul sistemine kayıtlarını gerçekleştirmek, taşımalı eğitime devam eden köylerimizde bulunan eski köy okul veya lojmanlarında tadilatlar yaparak yeni okul ve derslikler oluşturmak gibi konularda adım atmaktadır.

Fakat yapılan bu çalışmalara eşdeğer olarak okul öncesi öğretmenlerinin sorunlarının arttığı yaşanılan sıkıntıların sanılandan çok daha fazla olduğu yönündedir,diyerek çözüm önerilerini maddeler halinde sunmuştur.

1-Okul öncesi öğretmen atamalarında sıkıntı yaşanmaktadır.Boş kontenjanlar ücretli öğretmenlerle doldurulmakta ve boş gösterilmemektedir,Milli Eğitim Bakanı Mahmt Özer içinde bulunduğumuz yıl için 1.dönemde 5 bin,2.dönemde 10 bin ana sınıfı hedefini dile getirmiştir.Ne var ki açılan sınıf sayısı kadar okul öncesi öğretmen ataması yapılmamaktadır.Liyakat esas alınarak ivedilikle okul öncesi öğretmenliği atamaları gerçekleştirilmeldir.

2-Yönetmelik gereği öz bakım becerileri yeterince gelişmemiş çocuklara yardımcı olmak amacıyla okul öncesi öğretmeni ile yardımcı personelin de kurumlarda görevlendirilmesi gerekmektedir.Fakat ya maddi imkansızlıklar ya da okul idaresince gereksiz görülmesi nedeniyle görevlendirme yapılmamaktadır.Gözetim çağında olamaları nedeniyle çocukların sınıfta yalnız kalmamaları şarttır.Öğretmenin kişisel ihtiyaçaları nedeniyle sınıftan ayrılması veya çocukarın tekli sınıftan çıkması gerektiğinde  hem sıkıntı yaşanıyor hem de risk alınıyor.dolasıyla yardımcı personel alınmayışı okul öncesi eğitim için ciddi risk oluşturmaktadır.

3-Ana sınıflarında temizlik işleri aksamkatadır,temizlik elemenı olarak yardımcı personel görevlendirilmelidir.Ayrıca  ana sınıflarının standartları ülke genelinde farklılık arzetmektedir.Donatımın yönetmeliğe uygun yapılması,araç gereç eksikliğinin tamamlanması,mevcut halıların kolay temizlenebilir malzeme ile değiştirmesi gerekmektedir.

4-Okul öncesi alınan aidatlar artan hayat pahalılığı karşısında yetersiz olup velilere de yük teşkil etmektedir.Aidatlar okul idaresi tarfında anasınıfı yerine başka yerlere harcanmakta,aidat alınmayan köy okullarında malzeme sıkıntısı yaşanmaktadır.Okul öncesi eğitim kurullarına bütçeden ödenek sağlanmalı,akıllı tahta,bilgisayar,büyk ekran gibi donatlar hakkıyla temin edilmelidir.

5-Köylerde görev yapan okul öncesi öğretmenleri hem ulaşım giderlerini kendileri karşılıyor hem de köy servislerine bağımlı oldukları için diğer kademelerdeki derslerin bitişini bekleyerek mesai mağduru olmaktadırlar.Köylerde görev yapan okul öncesi öğretmenlerine ulaşım desteği ödeneği verlmelidir.Köyler için lojman yapılarak barınma mağduriyeti giderilmelidir.

6-Haftada beş gün teneffüs olmadan günde 5 saat kesintisiz çalışan okul öncesi öğretmenleri haftada 5 gün nöbet tutmakta,1 gün nöbet ücreti almaktadırlar.Okul öncesi öğretmenlerinin ek ders ücretlerine iyileştirme yapılması ve bu kapsamda nöbet görevlerinin tamamının ücretlendirilmesi,yardımcı personel temizlik ve güvenlik görevlisi bulunmayan okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerine görev zorluğu tazminatı verilmelidir.

7-Yüksek lisans yapan okul öncesi öğretmenlerine kolaylık sağlanır ibaresine rağmen pek de kolaylık sağlanmamaktadır.Kariyer mağduriyeti yaşanmaamsı adına izin probleminin bir mevzuat düzenlemesi yapılarak çözümü gerçekleştirilmelidir.

8-Okul öncesi sınıf mevcutlarına sayı sınırlandırılmasının kaldırılmasıyla birlikte özellikle büyük şehirlerde 30'u aşan sınıfla rastlanmaktadır.Çocuk başına düşen alanın yetersizliği dikkate alınarak yeni sınıflar açılmalı. İkili eğitimde mesai saatleri gözden geçirilmeli okul öncesi öğretmenlerinin sınıfı 1 saat öncesinden derse hazırlama ameliyesi 1 ek ders saati olarak ücretlendirilmelidir.

9-Okul öncesi eğitimde alanı yeterince bilmeyen idareciler ve müfettişler nedeniyle bazı sıkıntılar yaşanmakatdir.Evrak angaryasından mobinge,ders devam ederken idarecinin odasına veya toplantıya çağrılmaktan,aday öğretmenlerin görev süresi içeriside seminere gitmesiyle sınıfların eve gönderilmeyerek stajyerlere veya temizlik görevlisine bırakılmasına dek farklı bir çok problem yaşanmaktadır.Bu gibi durumlarda mevzuata aykırı uygulamalara itiraz edildiğinde yahut şikayet edildiğinde idareci veya müfettişler tarafından şikayet eden cezalandırmayla karşı karşıya kalabilmektedir.Okul öncesi öğretmenlerinin bu tip şikayetleri yetkin kişilerce değerlendirilmeli yada müfettişlerin işlemleri ayrıca bir denetime tabi tutulmalıdır.

10-Bazı vakıfların il milli eğitim müdürlükleriyle protokol yaparak eğitim programlarına ve öğretmenlere müdahale etmeleri apayrı bir sorun teşkil etmektedir.

11-Okul öncesi eğitimde etkinlik sürelerinin 50 dakika yerine 40 dakikaya indirlmesi, kaynaştırma eğitimine gelen engelli öğrenciler için her bölgee en az bir özel alt sınıf açılması buralara özel eğitim öğretmeni görevlendirilmesi,lisans mezunları duruken ön lisans mezunlarının ücretli olarak görevlendirilmemesi, okul aidat harcamalarının her yıl denetlenmesi,tüm öğretmenlere olduğu gibi okul öncesi öğretmenlerinede her dört yıla bir yıpranma payı verilmesini Hürriyetçi Eğitim Sen olarak talep etmekteyiz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER