Hürriyetçi Sağlık Sen Kuruldu

Kısa süre önce eğitim ve bilim hizmet kolunda faaliyete geçen Hürriyetçi Eğitim Sen’in ardından, Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda faaliyet sürdürmek üzere Hürriyetçi Sağlık Sen kuruluşunu gerçekleştirdi.

Hürriyetçi Sağlık Sen Kuruldu

Hürriyetçi Eğitim Sen’in ardından, Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda faaliyet sürdürmek üzere 13.01.2022 tarihinde Hürriyetçi Sağlık-Sen kuruluşunu gerçekleştirdi. Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Muhammet Birinci oldu.

21 kişiden oluşan kurucular kurulu üyeleri arasından seçilen 7 kişilik Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev dağılımı yaparak görevlerine başlamışlardır.

HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN YÖNETİM KURULU

 • Muhammet​ BİRİNCİ​ Genel Başkan​
 • Hüseyin ​ULUSOY​ Genel Sekreter​
 • Erdoğan​ ÇAKMAK ​Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
 • Ahmet​ ÜNAL ​Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ​
 • Yusuf ​ÇAKIR​ Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ​
 • Nermin​ AYDIN​ Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ​
 • Gamze​ SIRMALI KARABULUT​ Dış İlişkiler ve Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

 
HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN KURUCULAR KURULU

 1. Aytekin ARSLAN
 2. Ahmet ÜNAL
 3. Bilal ERGİN  
 4. Cemalettin AĞIL
 5. Erdoğan ÇAKMAK
 6. Gamze SIRMALI, KARABULUT   
 7. Hüseyin ULUSOY  
 8. Hasan BAYSAL    
 9. Kayhan YILMAZ
 10. Leyla KUK  
 11. Muhammet BİRİNCİ  
 12. Hacı Mustafa ELDEMİR
 13. Nermin AYDIN  
 14. Neva DANIŞKAN SATALOĞLU
 15. Orhan AYDOĞDU   
 16. Ömer TEKİN   
 17. Selçuk POLAT
 18. Selim BAYKAL 
 19. Serkan ÖZEL,  
 20. Tuncay ÖZTÜRK
 21.  Yusuf ÇAKIR

 HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN’İN KURULUŞ MANİFESTOSU NEDİR?

Yapılan açıklamada, “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bir anlayışla, Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuruluş felsefesine ve Atatürk ilkelerine bağlı kalarak, bağımsız sendikacılık yapmayı vazgeçilmez temel ilke olarak benimseyen bir kadro hareketi olarak yola çıktık. Hürriyetçilik her alanda şiarımız olacaktır. Özgürlük de, irade beyanı da kutsaldır. Hür ve eleştirel düşünceyi özümseyen, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan bir sendikal yapı için yola çıktık. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarına işlerlik kazandırmayı teminat altına alacak bir teşkilatlanma modelini oluşturma arzusu ile bütünleşerek yola çıkıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacaklarının altını çizen yetkililer, "siyaset alanını ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak göreceğiz. Mesnetsiz muhalefete, çözümsüz eleştiriye, yaftalamaya ve karalama senaryolarına ayıracak zamanımız yok, Çalışacağız, üreteceğiz, katkı sağlayacağız, hürriyet ve istiklalin timsali, dik duruşun adresi olacağız." denildi.

HÜRRİYETÇİ SAĞLIK SEN’İN AMACı NEDİR?
 

 • Çalışanların ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, çalışma şartlarını iyileştirmek için,
 • Güvenceli ve tekli istihdam modelinin geliştirilmesi için,
 • Ücret politikasının, her türlü ilave ödenti mevzuatının adil şekilde yeniden tesis edilmesi için,
 • Gelecek kaygısını yaşayan çalışanlara umut olmak, üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü hakim kılmak için,
 • Cinsiyetler arasındaki ayırımcılığa, eşitliksiz uygulamalara karşı gelerek, kadın çalışanlarının tüm sendikal yapı süreçlerine dahil edilmesi için,
 • Çalışanları itibarsızlaştıran, kutuplaştıran ve çalışma barışını bozan uygulamalara karşı mücadele etmek için,
 • Çalışanlar arasında birlik ve beraberliği tesis etmek, hür ve bağımsız düşünceye saygı kültürünü geliştirmek için,
 • Hizmet kolumuzda çalışanların örgütlendiği tüm sivil toplum kuruluşları ile ortak mücadele alanı oluşturmak için geliyoruz.

Sağlık ve Sosyal hizmet çalışanlarının insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerini temin etmek için etik değerlere uygun her türlü mücadeleden yana olacağız.

Hürriyetçi Sağlık Sen olarak yaratılan gündemin arkasına takılmak yerine, görüş ve önerilerimizle, taleplerimizle, eylemlerimizle gündem oluşturmak ve sonuç almak üzere yeni bir sendikal anlayışı benimsiyoruz.

Kişilerin ve kurumların ilkeleri gölgelemediği bir kadro hareketi başlatıyoruz. Sendikacılığın zaaflar üzerine kurulmasına karşıyız.  Demokratik ilkeler üzerinde, fırsat eşitliğini özümseyen bir sendikal yapı inşa etmek istiyoruz.  

Sendikamız için aslolan millettir, devlet dahil tüm kurumlar milletin devamlılığı ve refahı içindir. Medeniyet de örgütlü mücadelenin tohumları arasında yeşerir.

M. Kemal Atatürk’ün, “Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kuruluşun anası hürriyettir." Sözünde anlamını bulduğu gibi “HÜRRİYET” vazgeçilmez ülkümüz olacaktır.

Bu düşünce ile tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını örgütlenme hürriyetine çağırıyoruz. Ant olsun hürriyete, ant olsun özgürlüğe…

Atatürk’ün kurtuluş savaşını başlattığı şehirde Tüm ülkemizdeki sağlık çalışanlarına güneş gibi doğmak için kurulduk."

KAYNAK: KAPSAMHABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER