İDDK KARARI GEREĞİ İPTAL İSTEMLİ GENEL DAVAMIZA SAMSUN 1 İDAREDEN DESTEK NİTELİĞİNDE KARAR

İDDK KARARI GEREĞİ İPTAL İSTEMLİ GENEL DAVAMIZA SAMSUN 1 İDAREDEN DESTEK NİTELİĞİNDE KARAR     Samsun 1. İdare Mahkemesinin 2015/1504 E. sayılı ve 28.10.2015 tarihli kararı ile; Sendikamız üyesi Halil İbrahim POYRAZ’ın, Samsun İli İlkadım İlçesi 50. Yıl Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken, yerine 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükmüne istinaden yapılan müdür yardımcısı atamasının, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 Y.D. İtiraz nolu ve 18.02.2014 tarihli yürütmeyi durdurma kararı gereğince iptal edilerek kendisinin aynı okula yeniden müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlemin yürütmesi durdurulmuştur. 
Kararın gerekçesinde; Danıştay İDDK kararı ile genel düzenleyici işlemin yürütmesinin durdurulmasına istinaden, bu genel düzenleyici işleme dayanılarak tesis edilen bireysel işlemlerin de yasal dayanağının ortadan kalktığı, bu sebeple yürütmesi durdurulan yönetmelik hükmüne istinaden gerçekleştirilen tüm müdür yardımcısı atamalarının iptal edilmesi gerektiği, bu durumun kazanılmış hak ve hukuki güven ilkesine de aykırılık teşkil etmeyeceği, bundan sonraki aşamada Danıştay kararındaki gerekçeler gözetilmek suretiyle müdür yardımcılıkları için ilana çıkılması ve tüm personelin başvurusuna olanak tanınarak, başvuran adayların objektif kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ve en liyakatli personelin müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesinin sağlanmasının gerektiği ifade edilmiştir. 

Samsun 1 İdare Mahkemesini Yürütmeyi Durdurma  Kararı için tıklayınız 

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER