İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMELER İKİNCİ KEZ YAPILMALIDIR

İl İçi Yer Değiştirmeler 2. Kez Yapılmalıdır İl İçi Yer Değiştirmeler 2. Kez Yapılmalıdır

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMELER İKİNCİ KEZ YAPILMALIDIR

2014 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı YerDeğiştirme Başvuruları 12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapıldı. 20-21 Mayıs 2014 tarihlerinde de başvurular sonuçlandırılarak açıklanacak. Bu başvuruların öncesinde Millî Eğitimbakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yayınladığı yazı ile; 

‘’Norm Kadro Yönetmeliğinin 18. Maddesinde,“Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yeralan norm kadro kriterleri çerçevesindedeğişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslikaçılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.” hükmü yer almaktadır.

6360 ve 6447 sayılı Kanun gereğince 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 yeni ilçe kurulması, Talim ve Terbiye Kurulunun 07 Temmuz 2009 tarihli 80 sayılı Kararında 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Karar ile yeniden düzenlenme yapılması ve okul/kurumların mevcut bilgilerinde meydana gelen değişikliklerin güncellemesinin yapılması için, İl MilliEğitim Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerince 07-25 Nisan 2014 tarihleri arasında MEBBİS modülünde yer alan Norm Kadro Modülünde işlem yapacaklardır.’’

Açıklaması doğrultusunda 2014 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvuruları öncesinde Nisan ayı içerisinde norm kadro güncellemesine gitmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü bu şekilde yapılması gerekeni yapmıştı.

Ancak bu sene 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun uyarınca okul dönüşümleri kademeli olarak devam ettiğinden dolayı ilköğretim okulu iken ilkokula veya ortaokula dönüşmekte olan okullarda normlar haziran sonrası yeniden değişeceğinden hareketle ilkokullarda kayıtlar bittikten sonra, ortaokullarda da seçmeli derslerin tercihini müteakiben norm kadrolarla ilgili olarak karşımıza farklı bir tablo ortaya çıkacaktır.

Dönüşmekte olan hem ilkokullarda hem de ortaokullarda norm kadrolar önemli ölçüdedeğişeceğinden dolayı haziran sonunda yeniden bir norm kadro güncellenmesi ve akabinde en azından bu seneye mahsus Haziran –Temmuz aylarında ‘’2. Kez 2014 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemi’’ gerçekleştirilmelidir.

Bu konulardaki duyarlılığını bildiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün Haziran –Temmuz aylarında yeniden İl İçi Yer Değiştirme Başvurusu alarak öğretmenlerimize bir müjde vermesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Celal DEMİRCİ

Eğitim-Bir-Sen


İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER