İSTENİLEN ZAM VERİLMEZSE MEMURLAR MEYDANA İNECEK

Türkiye Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk ‘Türkiye Kamu-Sen olarak bu toplu sözleşmelere büyük önem veriyoruz. Çünkü, kamu çalışanları artık çok ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıyadır. Birçok kamu çalışanı anne baba olarak görevlerini yapamamanın sıkıntılarını yaşamaktadır”

İSTENİLEN ZAM VERİLMEZSE MEMURLAR MEYDANA İNECEK
 
Bütün bu sebeplerle, Türkiye Kamu-Sen, ülkemizin yaşadığı ekonomik gerçekleri de göz önüne alarak tüm çalışanlarımıza ve emeklilerimize %10+10 zam talep etmiştir. Esasen,  bu zam oranının gerçekleşmesi bile kamu çalışanlarının kayıplarını karşılamaktan uzaktır. Son 10 yılda memur maaşlarında %35 leri bulan kayıplar yaşanmıştır. Ayrıca taban aylığa net 100 TL, özel hizmet tazminatların da 21 puan artırılarak 100 TL daha zam yapılmasını talep ediyoruz. 2013 yılı için de zam taleplerimiz aynıdır.
 
DİNİ BAYRAMLARDA İKRAMİYE
 
Bu yıl, toplu sözleşmelerde hem memurlarımıza hem de emeklilerimize bayram ikramiyesi talep ettik. İstediğimiz rakam brüt  asgari ücret tutarıdır (886.5 TL).
 
Diğer sendikaların da Türkiye Kamu-Sen’in bu talebine farklı miktarlarda zam isteği ile sahip çıkması sevindiricidir. Gönül isterdi ki, yetkiliyim diye böbürlenen bir sendikanın şahsi kaprislerinden arınarak diğer konfederasyonlara talepleri ortaklaştırma teklifi yapmasıydı, ancak, her zaman olduğu gibi, ihtiraslarından bir türlü kurtulamayan bu sendika yöneticileri, parsayı sadece ben toplayayım anlayışı ile hareket ederek, kamu çalışanlarının ihtimal kazanımlarını riske atmaktan çekinmedi.
 
TÜRKİYE KAMU-SEN TALEPLERİNİ NEDEN DİĞER SENDİKALARDAN ÖNCE AÇIKLADI?
 
Türkiye Kamu-Sen taleplerini 6 Nisan 2012 tarihinde,  Memur Sen ise 11 Nisan 2012 tarihinde açıklamıştır. Türkiye Kamu-Sen olarak, bu konuda bizim teklifimizi kopya etseler de, dini bayramlarda ikramiye istemeleri, en azından bir konuda ortaklaşmamızı sağlamıştır. Türkiye Kamu-Sen olarak, taleplerimizi diğer sendikalardan önce açıklamamızın sebebi de, bu ortaklaşmayı bir şekilde zorlama arzumuzdur. Aksi takdirde, bir sendika Maliye Bakanlığı, Hazinenin açıklamaları doğrultusunda talepler ortaya koyarak memurları yine yarı yolda bırakabilirdi. Türkiye Kamu-Sen’in ortaya koyduğu zam çıtası, bu sendikanın taleplerini belirlemesinde etkili olmuş, onları, belirlediğimiz bu çıtaya yakın talepler ortaya koymaya zorlamıştır.
 
EK ÖDEMELER, EK GÖSTERGE, VERGİ DİLİMLERİ
 
666 sayılı KHK ile uygulamaya konulan eşit işe eşit ücret uygulaması ile yeni eşitsizlikler yaratıldığı herkesin malumudur. Öğretmen, akademisyen, posta dağıtıcısı, hekim dışı sağlık çalışanları, KİT çalışanları, din görevlileri, maliye uzmanları gibi, pek çok kamu çalışanının oyun dışı bırakıldığı, bu adaletsiz düzenlemenin düzeltilmesine büyük önem veriyoruz. Bu sebeple ek ödemelerin 75-25 puan arasında artırılması önemli taleplerimizdendir.
 
Ayrıca, ek ödemelerin, döner sermaye gelirlerinin emeklilikte dikkate alınması, emeklilerimizin yaşadığı dramı bir nebze de olsa giderecektir. Ek gösterge rakamları artık köhnemiş durumdadır, taban 220 olmak üzere tüm çalışanların ek göstergelerinin 800 puan artırılması talebimiz de önemli taleplerimizdendir.
 
Masada, maliye yetkilileri pek yanaşmak istemese de, vergi dilimleriyle ilgili, kamu çalışanlarına özel bir düzenleme yapılması da kaşıkla verip kepçeyle alma dönemini kapatabilecektir. Ancak, daha önceki yıllarda da dile getirdiğimiz vergi dilimleri konusunda, maliye yetkilileri,  bu yıl da, kapı aralamamak için büyük direnç göstermektedir.
 
4 C’NİN TAMAMEN KALDIRILMASI
 
4 C zulmü devam etmektedir. Anayasasında, sosyal hukuk devleti yazan bir ülkenin, kölelik dönemini hatırlatan uygulamaları devam ettirmesi, vatandaşları arasında ayrımcılık yapması, farklı hukuki normlar uygulaması kabul edilemez. Bu sebeple, yıllardır toplu görüşme masasına taşıdığımız sözleşmeli uygulamasının, bu yıl, hem 4 C hem de 4 B liler yönünden, artık, kaldırılmasını ve tamamının kadrolu hale getirilmesini istiyoruz.
 
Türkiye Kamu-Sen yukarda belirttiğimiz talepler dışında pek çok talebini dile getirmiştir. Bunlar ek derslerin artırılması, emeklilik oranlarının yükseltilmesi, fala mesailer, nöbet ücretleri, aile ve çocuk yardımının artırılması, yiyecek yardımı, giyim yardımı, kira yardımı, evlenme yardımı, eğitim yardımı, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi, ulaşım yardımı, toplu sözleşme ikramiyesinin 110 TL’ye çıkarılması, harcırahlar, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kreş yardımı, kademe ilerlemesi, kadro dereceleri ve hizmet sınıfları, sağlık ve sosyal güvenlik hakkı, taşeronlaşmanın önlenmesi, iş sağlığı, iş güvenliği, fiili hizmet zammı, tayin, atama, yer değiştirme, geçici görevlendirmeler, engelli personelin problemleri, görev tanımları problemi, askere giden personele maaşını 1/4'¼’ ailesine verilmesi gibi konuları da toplu sözleşme talepleri içine almış, masaya getirmiştir.
 
EYLEMLERİMİZ MASADAKİ TEKLİFE GÖRE ŞEKİLLENECEKTİR
 
14 Mayıs tarihinde kamu işveren kurulu memur ve emeklilere 2012 ve 2013 yılı için zam tekliflerini masaya getirecektir. Taleplerimize verilecek cevap eylemlerimizi de şekillendirecektir. Daha önce açıkladığımız 26 Mayıs Büyük Ankara Mitingi kararımız değişebilir ve diğer konfederasyonlarla birlikte iş bırakma eylemine dönüşebilir. Türkiye Kamu-Sen hiçbir zaman eylemi amaç olarak görmemiştir. Eylemlerimiz siyasi iktidarlara karşı olmamış, memura hak almanın yolu olarak görülmüştür.
 
Umut ediyoruz ki, yarın sunulacak zam teklifi, beklentilerimize uygun olur ve bir eylem yapmak zorunda kalmayız.
  
Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER