Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler arasında ayrım yapılmasın, yeni mağduriyetler yaratılmasın.

KPSS puanıyla sözleşmeli iken kadroya geçenler arasında ciddi bir ayrımcılık yapılmıştır. Bu ayrımcılığın ortadan kaldırılarak sözleşmeli iken kadroya geçenler arasında eşitlik ve adaletin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk

Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler arasında ayrım yapılmasın, yeni mağduriyetler yaratılmasın.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü web sayfasında “632 Sayılı KHK Kapsamında Sözleşmeli Öğretmenlikten Kadrolu Öğretmenliğe Geçmek İçin Başvuru Yapan/Yapmayan Öğretmenlerimize Duyuru” başlıklı açıklama yayımlanmıştır. Bu duyuruda anılan kararnameyle kadroya geçenler ile KPSS puanıyla sözleşmeli iken kadroya geçenler arasında ciddi bir ayrımcılık yapılmıştır. Bu ayrımcılığın ortadan kaldırılarak sözleşmeli iken kadroya geçenler arasında eşitlik ve adaletin sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığına yazılı başvuruda bulunduk. Başvuru dilekçesi aşağıdadır:

 

14.6.2011     

Sayı  :2011/800/

Konu :  Sözleşmeli iken kadroya

              geçenler hk.

 

                           

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

          

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü web sayfasında “632 Sayılı KHK Kapsamında Sözleşmeli Öğretmenlikten Kadrolu Öğretmenliğe Geçmek İçin Başvuru Yapan/Yapmayan Öğretmenlerimize Duyuru” başlıklı açıklama yayımlanmıştır. Bu duyuruda 632 sayılı kararname hükümleri uyarınca kadroya geçen öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenliğe başladıkları tarih itibarıyla bir yıllık süreyi tamamlamış olanların kılavuzlarda belirtilen gerekli şartları taşımaları kaydıyla 2011 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, alan değişikliği ve yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmelere de başvuru yapabilecekleri belirtilmiştir. Mevzuat hükümleri açısından söz konusu yer değiştirmelere başvuru aday memurluğun kalkması koşuluna bağlı tutulduğundan duyuruda yer alan bu açıklama anılan kararnameyle kadroya geçen öğretmenlerin bir yıllık süreyi doldurmaları koşuluyla aday memurluğun yer değiştirmeyi engelleyen sonuçlarından muaf tutuldukları anlamına gelmektedir. Öncelikle bu muafiyetin gerekli mevzuat değişiklikleri yapılarak sağlanması ve açık biçimde ifade edilmesi gerekmektedir.

İkincisi ve daha da önemlisi anılan kararname dışında KPSS puanıyla sözleşmeli iken kadroya geçen öğretmenlerinde bir yıllık süreyi doldurmaları koşuluyla 2011 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, alan değişikliği ve yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmelere de başvuru yapabilme olanağı tanınmasıdır. Bu, Anayasa’nın 10.maddesindeki eşitlik kuralının zorunlu bir sonucudur. Öteki türlü, sözleşmeli iken kadroya geçenlere uygulanacak hükümler açısından farklılık ortaya çıkar ve bu farklılık haklı bir nedene dayanmadığından açıkça ayrımcılık demektir.

Üçüncüsü anılan kararnameyle kadroya geçen sözleşmeli öğretmenler 14 Haziran 2011 tarihi itibarıyla kadrolu öğretmen olarak görevlerine başladıkları halde 1 Haziran 2011 atamasıyla kadroya geçen öğretmenler 1 Eylül 2011 tarihinde kadrolu öğretmenliğe başlayacaklardır. Bu durumda açık bir ayrımcılık oluşturmaktadır. Bu ayrımcılığın önüne geçebilmek için 1 Haziran atamasıyla kadroya geçenler dahil sözleşmeli iken kadroya geçen tüm öğretmenlerin sözleşmeli öğretmen olarak geçirdikleri süreler yer değiştirme süresinden sayılmalıdır.

Ayrıca 10.6.2011 tarihli bakanlığınıza gönderdiğimiz yazımızda belirttiğimiz üzere anılan kararnamede kadroya geçme süresi 30 gün olarak düzenlendiği halde 8.6.2011 gün ve 38427 sayılı yazınız uyarınca bu süre hukuka aykırı biçimde kısaltılmıştır. Söz konusu hukuka aykırılığın bir an önce giderilmesi gerekmektedir.     

Gereğinin yapılmasını dilerim.

                                                                                     

Mehmet BOZGEYİK


Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER