KAOSTAN BELİRSİZLİK VE İMAMHATİP ÇIKTI

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir Milli Eğitim Bakanlığı, 12 yıllık kesintili eğitimle ilgili yasal düzenlemenin ardından ilk genelgesini yayınlamıştır.

KAOSTAN BELİRSİZLİK VE İMAMHATİP ÇIKTI

Bu genelge niyetleri ve yanlışlıkları ortaya koyar nitelikte olup ne yazık ki, yasa sürecinde yapılan tüm eleştiriler ile duyulan kaygıları doğrular niteliktedir. 
Genelge ortaya koymuştur ki, yasal düzenlemede etkin olan unsurlar sadece siyasetin peşinden koşmuş, bilimsel ve pedagojik gerçekler göz ardı edilmiş, konu ile ilgili bilim insanları dahi dışlanmıştır.
Yasa maddelerinden biri olan okula başlama yaşının 60 ay olmasına bütün eğitim fakülteleri, pedagoglar ve bilim insanlarının karşı çıkmasına rağmen siyasal iktidar bu görüşleri dikkate almayarak okula başlama yaşının 60 ay olmasında diretmişti. Fakat yasada belirtilen yaş sınırının pratikte uygulanabilirliğinin olmadığı anlaşılınca,  Milli Eğitim Bakanlığı yayınlamış olduğu genelgeyle yaş sınırını 66 aya çıkarmıştır. Böylece kendi çıkardığı yasayı yayınladığı ilk genelgeyle delen siyasal iktidar, çıkan yasanın ne denli yanlış olduğunu, aceleye getirildiğini bu genelgeyle ortaya koymuştur.
Yine mevcut yasal düzenleme içerisinde yer bulamayan okul öncesi eğitim bu genelge çerçevesinde ele alınmıştır. Okul öncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamı dışında tutulması ve yalnız bir genelge ile düzenlenmesi çağdaş eğitimden ne kadar uzaklaşıldığının da önemli bir göstergesidir.
Siyasal iktidar, 8 yıllık kesintisiz eğitimin en önemli sakıncasını “7-14 yaş grubu çocukların bir arada olması” şeklinde değerlendirirken, daha sakıncalı bir düzenlemeye imza atmış ve 09-18 yaş grubu genç ve yetişkinleri bir araya getirebilecek bir düzenleme yapmıştır.

Genelge ile 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamalarında var olan ilk 4 sınıfın öğlenci, son 4 sınıfın ise sabahçı olması uygulaması yeni keşfedilmiş gibi kamuoyuna sunulmakta, çözüm olarak gösterilmektedir.

Yasanın gerekçeleri ortaya konurken, eğitim yapılan binaların ayrılması, tekli eğitime geçilmesi, sınıf mevcutlarının düşürülmesi olarak sunulmuşken, yapılan uygulama ile ilkokul-ortaokul ya da ortaokul-liselerin aynı binada eğitim yapmaları öngörülmektedir. Yasa ve uygulama birbiriyle çelişmektedir.

Genelge içerisinde, 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına karşı ortaya koyulan gerekçelerde hiçbir düzenlemenin ve iyileştirmenin yer almaması dikkat çekicidir.12 yıllık kesintili zorunlu eğitime geçişte ortaya konulan en önemli gerekçe mevcut 8 yıllık zorunlu eğitim ile mesleki yönlendirmenin yapılamayacağı şeklindeydi. Oysaki genelgede mesleki yönlendirmenin en önemli bölümünü oluşturan ortaokullardaki uygulamaya imam hatip ortaokulları dışında hiç yer verilmemiştir.
         Genelge ile imam hatip ortaokullarının, bağımsız ortaokul olarak kurulmasına öncelik verilmesi ve imam hatip ortaokullarına kayıtların yapılması istenmektedir. Oysa diğer mesleki yönlendirme yapacak ortaokullardan hiç söz edilmemektedir.
       Yine yasal düzenlemeye gidilirken taşımalı eğitimin sakıncaları ortaya konmuştu; ancak genelgeden anlaşıldığına göre taşımalı eğitimden vazgeçilmemektedir.
Yasal düzenleme ile amaçlananın ortaokulların açılması ya da kesintili eğitimin getirilmesi değil, imam hatip ortaokullarının yeniden açılması olduğunu görmek için genelgeyi incelemek yeterlidir. Oysa yasanın en önemli gerekçelerinden biri ‘’yönlendirme’’ ve bu amaçla farklı programlarda ortaokulların açılmasıydı. Genelge ile görüyoruz ki, siyasal iktidarın yönlendirmeden anladığı sadece imam hatip liseleridir.
Liselerin bünyesinde ortaokul açmayı amaçlayanların kanun teklifini TBMM’ye sunduklarında bu hususu unutmuş olmaları ve daha sonra eklemeleri, plansız ve hazırlıksız yakalanışın göstergesidir.
Yasal düzenlemeden sonra kaosa giren eğitim sisteminde cevap bekleyen birçok soru bulunmakta olup yöneticileri, velileri ve öğretmenleri rahatlatıcı, bilimsel verilere dayalı düzenleme ve açıklamaların yapılması kaçınılmazdır.
Özetle hiçbir bilimsel temeli olmayan, bin bir cambazlık ile geçirilen bu yasanın içinden çıka çıka kaos, belirsizlik ve imam hatip çıkmıştır.
 

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER