MAHKEMEDEN DİSİPLİN CEZASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Mahkeme, disiplin cezası verilmeyen bir fiil nedeniyle görev yerinin değiştirilmesi işlemini iptal etti.

MAHKEMEDEN DİSİPLİN CEZASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Yozgat İdare Mahkemesi, tıp fakültesi sekreteri olarak görev yapmakta iken, mühendislik-mimarlık fakültesine sekreter olarak atanan Eğitim-Bir-Sen üyesi hakkındaki işlemin iptali için açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, soruşturma konusu fiilin hizmetin işleyişinietkileyecek nitelikte olmadığı, kamu yararı ilkesi gereğince atanmasını gerektirecek başkaca sebeplerin olmadığı durumlarda fiil nedeniyle henüz ceza almamış iken, bir de atamaya konu edilmemesi gerektiği, cezalandırma amacıyla atama işlemitesisine olanak bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

 

Mahkeme, kararında, “Disiplin işlemleri ile atama işlemlerinin farklı işlemler olması nedeniyle sebep ve koşullarının ayrı ayrı olduğu, işlediği fiil nedeniyle hakkında soruşturma yapılan personelin işlediği fiilin hizmetin işleyişini etkileyecek niteliğinin bulunmadığı veya kamu yararı ilkesi uyarınca atanmasını gerektiren başkaca sebeplerin olmadığı durumlarda fiil nedeniyle henüz ceza alınmamış iken, bir de atamaya konu edilmemesi gerektiği, ayrıca cezalandırma amacıyla atama işlemi tesis edilmesine olanak bulunmadığı”na dikkat çekerek, mevzuata ve hukuka uygun bulmadığı dava konusu işlemi iptal etti.

 

Eğitim-Bir-Sen, fakülte sekreteri üyesi hakkında, disiplin soruşturmasına bağlı olarak bir başka fakülteye sekreter olarak atanması işleminin iptali istemiyle dava açmıştı. 

Kararı İndirmek İçin Tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER