Maliye Ek Ödemeyi Tırpanladı! Uygun Görülen Oranlar Kabul Edilemez

Maliye Bakanlığı’nın belirlediği bu oranlar eğitim çalışanlarının beklentilerini karşılamamış, bu nedenle hayal kırıklığı yaşatmıştır.

Maliye Ek Ödemeyi Tırpanladı! Uygun Görülen Oranlar Kabul Edilemez

652 sayılı KHK’nin 42’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre; “Ek ödemenin oranı ile usûl ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usûlü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele malî haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta  oldukları toplam  ödeme  tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir.”

Bu doğrultuda şeflere, memurlara, hizmetlilere, şube müdürlerine, il eğitim denetmenleri ve yardımcılarına verilecek ek ödeme oranları konusunda Maliye Bakanlığı görüşünün Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderildiği bilgisine ulaşılmıştır.

Buna göre;

Şeflere; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından % 130 oranında ek ödeme teklif edilmişken Maliye Bakanlığı, Ankara-İstanbul-İzmir büyükşehir belediyesi, diğer büyükşehirler ve diğer illerde bulunan kurumlarda derece-kademelere göre % 75 ila % 115 oranı arasında ek ödeme verilmesi konusunda görüş belirtmiştir.

Memurlara; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından % 110 oranında ek ödeme teklif edilmişken Maliye Bakanlığı, Ankara-İstanbul-İzmir büyükşehir belediyesi, diğer büyükşehirler ve diğer illerde bulunan kurumlarda derece-kademelere göre % 70 ila % 110 oranı arasında ek ödeme verilmesi konusunda görüş belirtmiştir.

Hizmetlilere; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından % 90 oranında ek ödeme teklif edilmişken Maliye Bakanlığı, Ankara-İstanbul-İzmir büyükşehir belediyesi, diğer büyükşehirler ve diğer illerde bulunan kurumlarda derece-kademelere göre % 63 ila % 90 oranı arasında ek ödeme verilmesi konusunda görüş belirtmiştir.

Şube Müdürlerine; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından % 150 oranında ek ödeme teklif edilmişken Maliye Bakanlığı, Ankara-İstanbul-İzmir büyükşehir belediyesi, diğer büyükşehirler ve diğer illerde bulunan kurumlarda derece-kademelere göre % 130 ila % 150 oranı arasında ek ödeme verilmesi konusunda görüş belirtmiştir.

İl Eğitim Denetmenlerine ve yardımcılarına; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından % 170 oranında ek ödeme teklif edilmişken Maliye Bakanlığı, Ankara-İstanbul-İzmir büyükşehir belediyesi, diğer büyükşehirler ve diğer illerde bulunan kurumlarda derece-kademelere göre % 105 ila % 140 oranı arasında ek ödeme verilmesi konusunda görüş belirtmiştir.

Görevlendirme öğretmenlere ise (375 sayılı KHK ile verilen ek ödemelerine dokunulmamak üzere) Maliye Bakanlığınca % 90 oranında ek ödeme verilmesi konusunda görüş belirtilmiştir.

Söz konusu oranlar 14/09/2011 tarihi itibariyle uygulamaya konulacaktır.

Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Maliye Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlerde eğitim çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için yoğun bir çaba içerisinde olduk. Ancak kamuoyuna akseden ek ödeme oranları resmi olarak duyurusu ve açıklaması yapılmış oranlar olmamakla birlikte; Maliye Bakanlığı’nın belirlediği bu oranlar eğitim çalışanlarının beklentilerini karşılamamış, bu nedenle hayal kırıklığı yaşatmıştır. Bu oranlar kabul edilebilir rakamlar değildir. Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşünü dikkate almamış, ek ödeme oranlarını çalışanlar arasında görev yaptıkları illerle göre ayırmak suretiyle belirleyerek eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı hareket etmiş; çalışma barışını bozulmasına zemin hazırlamıştır. Önerilen oranlar konusunda büyükşehir-taşra ayrımı yapılmasının gerekçesi ortaya konulmadığı gibi bu ayrımın hiçbir hukuki ve fiili gerekçesi mevcut değildir. Aynı şartlar altında aynı işi yapan personel arasında Ankara-İstanbul-İzmir, büyükşehir belediyeleri ve diğer illerde çalışanlar şeklinde ayrım yapılması anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu 652 sayılı KHK’nin ruhu ile de bağdaşmamaktadır. Büyükşehirlerde ve taşrada mahrumiyet ve zor şartlar altında görevini sürdürmeye çalışan personelin mağduriyetine sebep verecek bu düzenlemenin, çalışanlar arasındaki iç barışı bozacağı şüphesizdir.

Kamuoyuna akseden bu oranları Eğitim-Bir-Sen olarak kabulümüz mümkün değildir. 652 sayılı KHK’nin yukarıda belirtilen hükmü gereği ek ödeme oranları Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek olup, Sayın Bakanın bu süreçte konuya müdahil olarak eğitim çalışanlarını mağdur etmeyecek ve beklentilerini karşılayacak nitelikte girişimde bulunmasını talep ediyoruz.


egitimbirsen.org.tr


Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Murat MERT
Murat MERT - 11 yıl Önce

Laf olsun diye konuşmayın, yüreğiniz yetiyorsaa eylem koyun ortaya

SIRADAKİ HABER