MEB FELÇ EDİLDİ

MEB FELÇ EDİLDİ

Aylardır Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük oyunlar tezgâhlandığını, eğitimi bitirmek için her türlü hukuksuzluğun, hak gaspının meşru sayıldığını ve her türlü ahlaksızlığın sergilendiğini yüksek sesle dile getirmemize rağmen çığlıklarımızı duyan olmadı. Duyanlar da, ya ikbal korkusuyla, ya da bazı menfaatler karşılığında duymamış gibi hareket etti. Aklım ve havsalamın almadığı husus şudur: İktidar partisi içinde MEB'in sürüklendiği felaketi gören ve idrak eden akl-i selim sahibi hiç kimse kalmadı mı?

   

          Çıkarılan MEB Kanunu ile 76 bin yöneticinin görevine son verildi.  Anayasa mahkemesi 11 Haziran toplantısında ilgili kanunun 22. maddesiyle değiştirilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan  "Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz" hükmü ve 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen geçici 10. maddenin (8) numaralı fıkrasında yer alan "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer" hükmü için yürürlüğün durdurulması istemlerinin, koşulları oluşmadığından dolayı reddine, dava konusu diğer hükümlerine ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına karar vermiştir.

 

          Ancak kazanılmış hakları yok sayarak tamamen keyfi bir yönetici atama sistemi getiren, hukuk ve hakkaniyet anlayışını ortadan kaldırarak Milli Eğitim Bakanlığında büyük bir kıyımın yaşanmasına neden olan söz konusu Kanun için Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar vicdanları kanatmıştır. Bu karar öğretmenlerin beklentilerini karşılamamış; hukuka olan güvenlerini tarumar etmiştir.

 

          Ülkemizde en üst hukuk mercii olan Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurma talebini ret etmesiyle 13.06.2014 tarihi itibari ile binlerce müdür ve müdür yardımcısının görevi sona ermiştir.

 

          Milli Eğitim felç edilerek bir kenara atılmıştır.  Görevi sona eren okul müdürlerinin imza yetkisi olmadığından okulda yapılması gereken bütün işlemler durmuştur. Yeni atanan İl ve İçe Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim mevzuatından habersiz olduklarından ve hiçbir tecrübe ve bilgiye sahip olmadıklarından her şey Arap saçına dönmüştür. Bu durum eğitimin kadrolaşma adına kurban edildiğinin resmidir.

 

          Milli Eğitim Bakanı ve müsteşarı kamuoyunu yanlış bilgilendirerek okul müdürlerinin objektif kriterler getirilerek belirleneceğini ifade etmişlerse de yayınladıkları yeni Yönetici Atama Yönetmeliğinde söz konusu kriterlerin esamisi okunmamaktadır. Yine okul müdürlerinin öğretmen, veli ve öğrencilerin seçimiyle gerçekleşeceğini beyan etmişlerdir. Ancak gerçeğin böyle olmadığı, bunların etkisinin toplamda %40'i geçmediği, asıl belirleyici olanların haksız ve hukuksuz olarak atanan ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürleri olduğu yönetmelikte açıkça yer almaktadır. Bundan sonra MEB'de iktidara biat etmeyen, yapılan yanlışlara ses çıkaran, farklı dünya görüşüne sahip olanlara yaşama hakkı tanınmayacak, bu kişiler MEB'de yönetici olamayacaklardır.

 

          Yine yeni yönetmelikle okul müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları müdür tarafından belirlenecektir. Objektif değerlendirme, sınav kazanmış olmak Sayın Bakan ve müsteşara göre bu olmalıdır.

 

          Milli Eğitimin nereye götürüldüğünü ve ne hale getirildiğini hala görmeyecek misiniz?

 

 

 

         Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen

İstanbul İl Başkanı

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
osman
osman - 7 yıl Önce

Ülke felç edilmiş durumda,meb olsa ne olur?

SIRADAKİ HABER